0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
banner
avatar

Nguyễn Phương Thảo

Điểm thưởng: 236
Tìm kiếm công ty Luật/ Doanh nghiệp

Người theo dõi

1 người
Xem tất cả

Đang theo dõi

0 người
Xem tất cả
avatar
Nguyễn Phương Thảo
543 ngày trước
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH 1812/QĐ-NHNN: TIẾP TỤC TĂNG MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỪ 25/10/2022
Ngày 24/10/2022, NHNN ban hành Quyết định 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN.1. Tiếp tục tăng mức lãi suất tiền gửi từ 25/10/2022Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN như sau:- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1,0%/năm.(So với Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 thì mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng tăng từ 0.5%/năm lên 1.0%/năm)- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,5%/năm.(So với Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5.0%/năm lên 6.0%/năm; Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tăng từ 5.5%/năm lên 6.5%/năm)2. Quy định về áp dụng tăng mức lãi suất tiền gửi từ 25/10/2022Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 25/10/2022, được thực hiện cho đến hết thời hạn; Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1812/QĐ-NHNN.Quyết định 1812/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 25/10/2022 thay thế Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
543 ngày trước
Bài viết
ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHẤT TRÍ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ
Phấn đấu tăng thu ngân sách, rà soát tiết kiệm chiThừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước bằng 94% dự toán.Trong đó thu nội địa đạt 88,9% dự toán, thu dầu thô đạt 113% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán.Đánh giá cả năm thu ngân sách ước tăng 14,3% so với dự toán. Tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước đạt 17,2% GDP, từ thuế, phí đạt 13,9% GDP, trong đó thu nội địa đạt 9,8%, thu dầu thô vượt 141%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 23,6%.Về chi ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ước thực hiện hết tháng 9 đạt 60,9% dự toán, trong đó chi đầu tư, phát triển đạt 48,1% dự toán.Đánh giá cả năm, chi ngân sách nhà nước bằng 114,1% dự toán, trong đó giải quyết vốn đầu tư công ước đạt 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chi trả nợ lãi đạt 96,1%, chi thường xuyên đạt 100,7% dự toán.Đến hết tháng 9/2022, đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương chủ yếu là để bổ trợ cho các địa phương chi phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân. Số dự phòng còn lại tiếp tục ưu tiên cho các công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, hỗ trợ người dân và các nhiệm vụ cấp bách khác trong các tháng cuối năm.Bội chi tăng thêm cho nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và dự án cần đẩy nhanh tiến độ của Nghị quyết 43 là 0,41% GDP. Theo đó, bội chi ngân sách năm 2022 ước thực hiện bằng 4,5% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.Trong điều hành, Chính phủ đã và đang chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách, rà soát tiết kiệm chi, cắt giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết để tiếp tục giảm mức bội chi so với báo cáo.Về Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách đảm bảo bám sát mục tiêu kế hoạch tài chính 5 năm, đảm bảo thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng như: kinh phí đảm bảo cho quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội; cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác.Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước vượt dự toán khá caoTrình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước vượt dự toán khá cao, tăng 14,3% so với dự toán, tăng 2,9% so với ước thực hiện năm 2021.Trong đó, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đều vượt dự toán.Về chi ngân sách nhà nước năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu rõ, báo cáo của Chính phủ cho thấy, chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã bảo đảm các nhiệm vụ chỉ quản lý nhà nước, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và thanh toán đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội và các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết. Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bảnVề dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Ủy ban Tài chính – Ngân sách lưu ý, bối cảnh năm 2023 dự kiến thế giới tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều các yếu tố rủi ro, bất định, khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng.Trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tuy nhiên, áp lực lạm phát, tăng chi phí sản xuất, rủi ro về chuỗi cung ứng; nhu cầu các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống suy yếu; khả năng cạnh tranh, bảo vệ và giữ ổn định thị trường trong nước; điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta; diễn biến bất thường thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, an ninh nguồn nước... là những thách thức, áp lực rất lớn đối với việc thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước.Về phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngoài các nguyên tắc nêu trong Báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị quán triệt một số nguyên tắc: Phân bổ ngân sách trung ương phải bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ giao vốn, chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ thủ tục đầu tư; bố trí trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn tối đa vốn ứng trước và đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội; dành nguồn dự phòng để chủ động xử lý các tình huống cấp bách; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với mức tăng lương cơ sởỦy ban Tài chính – Ngân sách cũng cho ý kiến về việc tăng lương cơ sở. Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, do tác động của dịch bệnh tới tình hình thực hiện thu NSNN, lương cơ sở chưa được điều, chỉnh từ năm 2020 trở lại đây, theo đó nếu tiếp tục giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2019 sẽ ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước.Bên cạnh đó, một số đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, người có công, phụ cấp nghề đối với các bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng vẫn có mức hưởng thấp, nhất là trong bối cảnh hiện nay nên việc điều chỉnh tăng lương cho các đối tượng này là phù hợp.Về kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết qua thẩm tra nhận thấy việc lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 đã bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, phù hợp Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; đảm bảo được nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn.Đây sẽ là căn cứ bước đầu đánh giá khả năng dự kiến hoàn thành kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025. Vì vậy, để bảo đảm việc đánh giá, đề nghị bổ sung phụ lục số liệu đánh giá việc dự kiến thực hiện các chỉ tiêu được quy định trong Nghị quyết số 23/2021/QH15. Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề nghị Chính phủ cần rà soát, xây dựng Kế hoạch tài chính 3 năm bảo đảm tính thực tế, khả thi. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
543 ngày trước
Bài viết
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH
Bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.Tuy nhiên, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã 05 lần điều chỉnh tăng lãi suất mục tiêu (federal funds target rate) lên mức 3-3,25%/năm và dự báo còn tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm 2022 và năm 2023, đồng USD lên giá mạnh, gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát. Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2022; cụ thể như sau: 1. Quyết định số 1809/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD. Theo đó, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm lên 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD từ 6,0%/năm lên 7,0%/năm.2. Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại TCTD theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.3. Quyết định số 1813/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm.Trong thời gian tới, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ CSTT, sẵn sàng can thiệp thị trường tiền tệ, ngoại hối để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các TCTD; qua đó góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng./. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH QUÁN BAR
Kinh doanh bar, vũ trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định rất chặt chẽ, rõ ràng tại Điều 24 Nghị định103/2009/NĐ-CP. Theo đó chỉ những cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân mới được kinh doanh vũ trường và phải đáp ứng điều kiện sau:1. Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ;2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên;3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng;4. Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.Nghị định 103 không quy định một cách cụ thể về điều kiện kinh doanh bar và pháp luật cũng không có quy định nào chỉ cho phép hoặc cấm những đối tượng nhất định kinh doang trong lĩnh vực này. Do đó, có thể hiểu mọi tổ chức, cá nhân (trừ những đối tượng không được phép thành lập doanh nghiêp theo Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp2005) nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động của quán bar và có đủ điều kiện đăng ký kinh doanh bar như theo các quy định của pháp luật thì được phép đăng ký kinh doanh hoạt động nhạy cảm này. Cụ thể như sau:Đối tượng kinh doanh bar phải thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt quy hoạch kinh doanh vũ trường, karaoke theo quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Chỉ thị17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường.Được Sở Văn hóa - Thông tin sở tại cấp giấy phép kinh doanh (điều 31 NĐ 11/2006). Phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 4 Nghị định số08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.Khi kinh doanh quán bar có sử dụng các loại rượu ngoại, rượu mạnh hay thuốc lá…thì buộc chủ cơ sở kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh các mặt hàng này cũng như phải nộp đầy đủ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế GTGT…, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp có phục vụ về thực phẩm, đồ ăn thức uống cho khách cũng cần phải có giấy chứng nhận về sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, cơ sở kinh doanh bar còn phải tuân thủ về thời gian hoạt động được quy định tại Nghị định 103 “ Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng”, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 “Quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng”.Kinh doanh bar có sử dụng nhân viên nam, nữ thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về lao động: không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, ký hợp đồng lao động hợp pháp...Cùng với sự hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế, kinh doanh bar đang trở thành một loại hình kinh doanh đang ngày càng được ưa chuộng, bởi lợi nhuận khủng của hình thức kinh doanh này cũng như lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, một phần do thiếu hiểu biết, một phần cố tình đi lệch để trốn tránh các nghĩa vụ tài chính. Do đó, cần tạo ra khung pháp lý nhất định để kinh doanh bar dần đi vào thực tế cuộc sống một cách tích cực hơn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phát nghiêm minh. Bên cạnh đó người kinh doanh cũng cần trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết, tuân thủ các điều kiện do pháp luật quy định để không xảy ra tình trạng lúc nào kiểm tra cũng phát hiện hàng loạt sai phạm như ở một số quán bar trên địa bàn thành phố trong thời gian qua 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
THỦ TƯỚNG: ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN, CÔNG SỨC VÌ THỦ TỤC
Nêu nhiều hạn chế trong cải cách hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý không để lãng phí thời gian, công sức vì thủ tục, sự quan liêu của cán bộ, công chức.Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính sáng 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bên cạnh kết quả tích cực, công tác này còn nhiều hạn chế. Một số bộ, ngành chưa quyết liệt cải cách hành chính. Tiến độ xử lý văn bản pháp luật để tháo gỡ rào cản về thể chế, chính sách tại một số nơi còn chậm. Nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết dứt điểm.Thủ tướng nói thủ tục hành chính một số lĩnh vực như đất đai, giáo dục, y tế, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu còn rườm rà. Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh quanh chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy các đơn vị cần lắng nghe, cầu thị trước góp ý của người dân, doanh nghiệp.Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm. Một số đơn vị tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử thấp."Đây là công việc nặng nề, phức tạp, nhạy cảm vì tác động đến con người và tổ chức, nhưng khó mấy cũng phải làm, vì không làm sẽ cản trở phát triển", Thủ tướng nói và cho rằng lúc khó khăn này cần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí đầu vào, chi phí hành chính và không chính thức. Mọi ngành, cấp "đều phải nỗ lực đóng góp vào nhiệm vụ này".Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị quyết liệt thúc đẩy cải cách hành chính và quan tâm bố trí nhân lực, nguồn lực, thời gian cho vấn đề này. Việc phân cấp giữa Chính phủ với các bộ; các bộ với nhau; bộ với địa phương, cần rõ hơn. Những vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh từ thực tiễn cần điều chỉnh kịp thời.Trước mắt, các đơn vị hoàn thành ngay phương án cắt giảm, đơn giản quy định trong hoạt động kinh doanh và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong tháng 12; kiện toàn bộ phận một cửa các cấp.Chậm nhất đến quý I/2023 cần hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin điện tử cấp bộ, tỉnh, để hình thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất; hoàn thành chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.Thông tin mà người dân, doanh nghiệp cần khai báo sẽ được cắt giảm 20%, trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu được số hóa. Trong tháng 10, các bộ sẽ hoàn thành sắp xếp bộ máy, đảm bảo tinh gọn.Thủ tướng cũng nêu rõ tiếp tục thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của Nhà nước cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm. "Tinh thần là nơi nào làm tốt, hiệu quả hơn thì giao việc", Thủ tướng nói.Chủ trương tinh giản biên chế tiếp tục được đẩy mạnh; chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài cho nền công vụ sẽ được hoàn thiện.Theo báo cáo tại phiên họp, từ đầu năm đến nay, các cơ quan đã cắt giảm hơn 650 quy định kinh doanh; phê duyệt phương án cắt giảm 180 quy định; cập nhật 17.800 quy định trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.11.700 bộ phận một cửa các cấp trên cả nước được thành lập (trong đó có 56 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh); 53 địa phương hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.Hơn 4.000 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến (61%) và hoàn thành tích hợp; cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu. Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau: a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Cụ thể, Nghị định 65/2022/NĐ-CP nêu rõ: Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của 100 triệu đồng Việt Nam.Bên cạnh đó, Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán. Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ngoại trừ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điểm d khoản này.Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành.Theo đó, đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.Đại diện người sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều 14 Nghị định này khi cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu. Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.Cụ thể, thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nghị định quy định: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẬP NHẬT THÁNG 10/2022
Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với công chứcNội dung này được đề cập tại Nghị định 83/2022/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được Chính phủ ban hành ngày 18/10.Theo đó, đối tượng cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được chia thành 2 nhóm:**Nhóm 1 là cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:- Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ;- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;- Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương;- Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;- Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật;- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;- Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.Quy định mới bổ sung thêm các chức danh như Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươn; vân vân**Nhóm thứ 2 là công chức được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm 1, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi.Còn đối với các trường hợp thuộc nhóm 2, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.Nghị định 83/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.Biên chế công chức Nhà nước giai đoạn 2022-2026Chính sách mới tiếp theo liên quan đến biên chế công chức Nhà nước giai đoạn 2022-2026.Cụ thể theo Quyết định 1259/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành thì tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), biên chế của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 - 2026, bảo đảm đến hết năm 2026 là 103.300 biên chế.Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 101.546 biên chế.Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.Biên chế của hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương 686 biên chế.Quyết định 1259/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/10/2022. Lương viên chức trợ giúp viên pháp lý cao nhất 11,92 triệu đồng/thángTiếp theo là quy định về xếp lương viên chức trợ giúp viên pháp lý tại Thông tư 05/2022/TT-BTP về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.Theo đó, bổ sung chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng I. Chức danh nghề nghiệp này được được áp dụng hệ số lương từ 6.20 đến hệ số lương 8.00 (từ 9,24 đến 11,92 triệu đồng/tháng)Còn đối với chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4.40 đến hệ số lương 6.78 (từ 6,56 đến 10,1 triệu đồng/tháng);Và sau cùng là chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng III được áp dụng hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.98 ( từ 3,48 đến 7,42 triệu đồng/tháng).Như vậy, lương viên chức trợ giúp viên pháp lý cao nhất 11.92 triệu đồng/tháng.Thông tư 05/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành KH&CNChính sách mới này được đề cập tại Thông tư 14/2022/TT-BKHCN ban hành ngày 11/10/2022.Theo đó, so với Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo các bậc, trình độ tin học với viên chức ngành khoa học và công nghệ.Thay vào đó, chỉ yêu cầu viên chức có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
THUẬN TIỆN HÓA HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XUẤT CẢNH
Theo Bộ Tài chính, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa tại Việt Nam, góp phần phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc và hội nhâp quốc tế.Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã ổn định, du khách quốc tế, Việt kiều về thăm quê hương ngày càng tăng. Nhưng mức chi tiêu trên đầu người của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chưa cao. Vì vậy, cử tri cho rằng cần khuyến khích họ mua sắm hàng hóa. Giải pháp cho vấn đề này là thuận tiện hóa phương thức hoàn thuế GTGT cho khách. Do vậy, cử tri kiến nghị cần quy định thủ tục du khách quốc tế, Việt kiều được hoàn thuế GTGT ngay tại nơi mua sắm hàng hóa để khuyến khích họ tăng chi tiêu.Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2014, việc thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh theo quy định tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.Căn cứ Luật số 31/2013/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 31/5/2014 quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019)Sau thời gian thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC, Thông tư số 92/2019/TT-BTC đã chứng minh chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa tại Việt Nam, góp phần phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc; thúc đẩy hội nhâp quốc tế đồng thời góp phần hoàn thiện chính sách thuế GTGT.Bộ Tài chính cũng nêu rõ quy trình hoàn thuế cho người nước ngoài. Theo đó, người nước ngoài (bao gồm: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) có nhu cầu hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mang theo khi xuất cảnh sẽ mua hàng hóa tại các cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT và được cửa hàng xuất hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế.Trong đó, để được xác định là cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT thì doanh nghiệp quản lý cửa hàng phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để được công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT cũng phải được doanh nghiệp nêu rõ trong hồ sơ đề nghị công nhận gửi đến cơ quan thuế.Ngoài ra, các cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT hầu hết đều là các cửa hàng nằm trong nội địa, bên cạnh việc bán hàng hóa thông thường thì có thêm hoạt động bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.Khi người nước ngoài xuất cảnh tại các cửa khẩu hoàn thuế mang theo hàng hóa mua tại cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT có nhu cầu hoàn thuế sẽ thực hiện xuất trình hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu để cơ quan hải quan kiểm tra, xác định số thuế GTGT được hoàn. Trong đó, điều kiện để được hoàn thuế là hàng hoá phải chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế phải được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh. Căn cứ xác nhận của cơ quan hải quan trên hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế (có phòng giao dịch đặt tại một số cửa khẩu quốc tế) sẽ thực hiện hoàn thuế cho người nước ngoài chuẩn bị xuất cảnh. Số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của các hàng hóa đủ điều kiện hoàn trên hóa đơn. Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế được hưởng phí dịch vụ hoàn thuế bằng 15% tổng số tiền thuế GTGT của các hàng hóa đủ điều kiện hoàn trên hóa đơn.Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, việc thực hiện trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài được đại lý hoàn thuế là ngân hàng thương mại trả tại khu cách ly của sân bay quốc tế. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định việc trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ngay tại cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT.Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC và Thông tư số 92/2019/TT-BTC theo đúng quy định của pháp luật. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
548 ngày trước
Bài viết
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CẦN LINH HOẠT, CHÚ TRỌNG VIỆC HƯỚNG DÒNG VỐN VÀO LĨNH VỰC ƯU TIÊN
Tiếp tục chương trình phiên họp 16, ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, gồm: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025); kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.Theo báo cáo được trình bày tại phiên họp, Chính phủ nêu rõ một số mục tiêu khái quát: tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và các chính sách khác, khai thác dư địa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để ứng phó kịp thời với biến động của tình hình thế giới, trong nước. Duy trì ổn định thị trường tài chính, tiền tệ; kiểm soát các lĩnh vực đang tiềm ẩn nhiều rủi ro như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, tăng trưởng GDP khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...Thẩm tra đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, hầu hết mục tiêu, nhiệm vụ đã được thực hiện thắng lợi, toàn diện: vừa tập trung phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, nhất là quý 3 tăng 13,67%. Sự phục hồi kinh tế diễn ra khá đồng đều giữa các địa phương khi có 44/63 tỉnh/thành phố ghi nhận tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt trên 6%. Ước tính cả năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%, dự kiến là mức cao của thế giới, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ so với giai đoạn 2020-2021, tạo vị thế và động lực quan trọng cho tăng trưởng các năm tiếp theo của đất nước.Ủy ban Kinh tế đề nghị quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề như: tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm, nhất là quý III cao song không nên chủ quan vì nền tăng trưởng cùng kỳ thấp; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội thấp hơn so với mục tiêu; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; các gói hỗ trợ thực hiện còn chậm, gói hỗ trợ lãi suất qua hệ thống ngân hàng thương mại có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại…Đáng lưu ý, về những giải pháp kiểm soát lạm phát, Ủy ban Kinh tế yêu cầu Chính phủ bám sát diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong nước, nhất là giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu sản xuất. Chính phủ cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân và ảnh hưởng của lạm phát từ yếu tố tiền tệ để có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp. Chính sách tiền tệ cần phải linh hoạt và chú trọng hơn đến việc hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên nền kinh tế, đồng thời thận trọng với rủi ro lạm phát. Nghiên cứu việc thắt chặt vị thế chính sách tiền tệ và các động lực chính sách giúp kiểm soát lạm phát; việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ hiện hành như lãi suất, tăng trưởng tín dụng và các biện pháp điều hành thị trường ngoại hối phải nhất quán. Đặc biệt, không nên phá giá đồng tiền Việt Nam để kiểm soát lạm phát, hạn chế rủi ro tài chính.Ủy ban Kinh tế cũng bày tỏ lo ngại về thị trường chứng khoán. Tuy có tốc độ tăng trưởng nhanh và chia sẻ vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế với thị trường tiền tệ, song thị trường này đang có nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng được mở rộng nhưng có giai đoạn tăng nóng; cơ cấu thị trường còn thiếu cân đối; chất lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chưa cao; còn hiện tượng sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sai mục đích, thiếu minh bạch. Vừa qua vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các tổ chức, đơn vị có liên quan cùng với những vụ việc khác liên quan đến thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán xảy ra trong năm đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đối với việc phát triển bền vững thị trường vốn, đối với xã hội, gây mất niềm tin của người dân và nhà đầu tư…Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung vào một số trọng tâm, trọng điểm như: kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo dõi chặt diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong nước, nhất là giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu sản xuất. Xây dựng kịch bản ứng phó với nguy cơ đình trệ và lạm phát. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị làm rõ hơn việc nới chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 lên 4,5% (năm 2022 là 4%) trong bối cảnh ổn định kinh tế vĩ mô cần được ưu tiên.Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng hơn không gian chính sách tài khóa gắn với hiệu quả của đầu tư công; phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác với quy mô phù hợp và được chủ động điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phục hồi nền kinh tế. Bố trí nguồn lực, điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát nợ công… 
Xem thêm