0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c8bc5c16982-Có-được-giảm-thuế-GTGT-khi-dịch-vụ-đã-hoàn-thành-nhưng-hóa-đơn-xuất-sau-01072023.png.webp

Có được giảm thuế GTGT khi dịch vụ đã hoàn thành nhưng hóa đơn xuất sau 01/07/2023?

Trên thực thế có trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện xong việc cung ứng dịch vụ trước 01/7/2023 nhưng do hai bên chưa chốt kịp nghiệm thu thanh lý để xuất hóa đơn, nên hóa đơn phải xuất sau 01/7/2023. Vậy thuế suất thuế GTGT trong trường hợp này có được giảm 02% hay không?

Thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ

Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ được quy định như sau:

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).”

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn cho việc cung cấp dịch vụ được xác định là khi hoàn thành việc cung cấp, không quan trọng việc đã thu tiền hay chưa, ngoại trừ các tình huống mà người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Có được giảm thuế GTGT khi dịch vụ đã hoàn thành nhưng hóa đơn xuất sau 01/07/2023?

Quy định luật

Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với cung ứng dịch vụ được quy định như sau:

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Theo đó, thời điểm tính thuế GTGT được xác định dựa trên thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc khi lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không quan trọng đã thu tiền hay chưa. Thêm vào đó, thời điểm lập hóa đơn đồng thời cũng là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa.

Kết luận

Dịch vụ được hoàn thành trước ngày 01/7/2023 thì thuế GTGT được tính theo mức thuế suất trước ngày 01/7/2023. Điều đó có nghĩa là trường hợp này không được giảm 2% thuế GTGT.

Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm như sau:

- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.

- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế thì bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm (trừ 2 trường hợp trên) thì bị phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt này áp dụng đối với tổ chức vi phạm căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
263 ngày trước
Có được giảm thuế GTGT khi dịch vụ đã hoàn thành nhưng hóa đơn xuất sau 01/07/2023?
Trên thực thế có trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện xong việc cung ứng dịch vụ trước 01/7/2023 nhưng do hai bên chưa chốt kịp nghiệm thu thanh lý để xuất hóa đơn, nên hóa đơn phải xuất sau 01/7/2023. Vậy thuế suất thuế GTGT trong trường hợp này có được giảm 02% hay không?Thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụTheo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ được quy định như sau:“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).”Theo đó, thời điểm lập hóa đơn cho việc cung cấp dịch vụ được xác định là khi hoàn thành việc cung cấp, không quan trọng việc đã thu tiền hay chưa, ngoại trừ các tình huống mà người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ.Có được giảm thuế GTGT khi dịch vụ đã hoàn thành nhưng hóa đơn xuất sau 01/07/2023?Quy định luậtTheo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với cung ứng dịch vụ được quy định như sau:“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”Theo đó, thời điểm tính thuế GTGT được xác định dựa trên thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc khi lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không quan trọng đã thu tiền hay chưa. Thêm vào đó, thời điểm lập hóa đơn đồng thời cũng là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa.Kết luậnDịch vụ được hoàn thành trước ngày 01/7/2023 thì thuế GTGT được tính theo mức thuế suất trước ngày 01/7/2023. Điều đó có nghĩa là trường hợp này không được giảm 2% thuế GTGT.Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt bao nhiêu tiền?Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm như sau:- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế thì bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.- Nếu lập hóa đơn sai thời điểm (trừ 2 trường hợp trên) thì bị phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.Lưu ý: Mức phạt này áp dụng đối với tổ chức vi phạm căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định này.