0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c8da632d7bd-Đóng-thuế-sử-dụng-đất-đối-với-nhà-chung-cư.-Ai-là-người-phải-nộp-thuế-sử-dụng-đất.png.webp

Đóng thuế sử dụng đất đối với nhà chung cư. Ai là người phải nộp thuế sử dụng đất?

Hiện nay khi ở nhà chung cư có phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất cho Nhà nước hay không? Nếu có thì chủ đầu tư hay người mua nhà phải nộp thuế sử dụng đất?

Ở nhà chung cư thì có phải đóng thuế sử dụng đất không?

Quy định pháp luật

Theo khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 2014, nhà chung cư được định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

[...]

3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.”

Theo quy định khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 cũng quy định:

Điều 6. Giá tính thuế

[...]

2. Diện tích đất tính thuế được quy định như sau:

a) Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.

Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung;

b) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ;”

Kết luận

Như vậy, người sở hữu nhà chung cư phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

Chủ đầu tư hay người mua nhà chung cư phải nộp tiền sử dụng đất?

Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

[...]

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.”

Như vậy, chủ đầu tư là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định trên.

Đối tượng nào không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định về những đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm:

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm: Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng.

2. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

3. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

4. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp.

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

7. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.”

Như vậy, các đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định nêu trên.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
262 ngày trước
Đóng thuế sử dụng đất đối với nhà chung cư. Ai là người phải nộp thuế sử dụng đất?
Hiện nay khi ở nhà chung cư có phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất cho Nhà nước hay không? Nếu có thì chủ đầu tư hay người mua nhà phải nộp thuế sử dụng đất?Ở nhà chung cư thì có phải đóng thuế sử dụng đất không?Quy định pháp luậtTheo khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 2014, nhà chung cư được định nghĩa như sau:“Điều 3. Giải thích từ ngữ[...]3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.”Theo quy định khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Theo điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 cũng quy định:“Điều 6. Giá tính thuế[...]2. Diện tích đất tính thuế được quy định như sau:a) Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung;b) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ;”Kết luậnNhư vậy, người sở hữu nhà chung cư phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật trong quá trình sử dụng nhà chung cư.Chủ đầu tư hay người mua nhà chung cư phải nộp tiền sử dụng đất?Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:“Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:[...]đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.”Như vậy, chủ đầu tư là đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định trên.Đối tượng nào không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định về những đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:“Điều 3. Đối tượng không chịu thuếĐất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm:1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm: Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng.2. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.3. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.4. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp.6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.7. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.”Như vậy, các đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định nêu trên.