0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c9759220bc7-TRINH-TU-THU-TUC-XUAT-NHAP-KHAU-CAY-CANH.jpg.webp

Xuất và nhập khẩu cây cảnh không có bầu đất được thực hiện theo trình tự thủ tục nào?"

Doanh nghiệp tôi đang mong muốn thực hiện việc nhập khẩu cây cảnh mà không đi kèm bầu đất. Vậy thế, câu hỏi đặt ra là: Trước khi bắt đầu, doanh nghiệp cần hoàn thành những thủ tục nào và chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Nhập khẩu cây cảnh về Việt Nam hiện nay được quy định như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT, cả cây và các bộ phận còn sống của cây thuộc Danh mục vật thể kiểm dịch thực vật, và phải được phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 26 của Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 đưa ra yêu cầu cụ thể cho việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, bao gồm:

 • Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
 • Không chứa sinh vật gây hại được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 25 của Luật này, hoặc sinh vật gây hại lạ.
 • Bao bì phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

Thêm vào đó, nếu vật thể cần phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu, thì cần:

 • Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam.
 • Tuân theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013.

Như vậy, để nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam, cần đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, chứng nhận kiểm dịch, sinh vật gây hại, và bao bì, theo các quy định pháp luật kể trên.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cây cảnh trước khi nhập khẩu vào Việt Nam 

Thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật cho việc nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam được thực hiện theo Quyết định 3573/QĐ-BNN-BVTV năm 2022, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thương nhân nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến tới Cục Bảo vệ thực vật.

Bước 2: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo trong vòng 03 ngày làm việc để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và đúng quy định. Trường hợp từ chối, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Phụ lục IV của Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT.
 2. Bản sao Hợp đồng thương mại (trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế).
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của thương nhân (nộp khi nhập khẩu lần đầu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

Quá trình này đảm bảo rằng các thương nhân nhập khẩu cây cảnh tuân thủ các quy định pháp luật, và đồng thời cung cấp một cơ chế rõ ràng và minh bạch để xử lý yêu cầu nhập khẩu.

Trước khi nhập khẩu cây cảnh cần thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật như thế nào?

Các thủ tục kiểm dịch thực vật cần được thực hiện trước khi nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam được quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 như sau: “Khi nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, chủ vật thể phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật. Địa điểm thực hiện kiểm dịch thực vật là cửa khẩu đầu tiên hoặc nơi mà từ đó vật thể được đưa vào Việt Nam, trường hợp đặc biệt thì được thực hiện tại địa điểm khác có đủ điều kiện cách ly do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương quyết định.”

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu:

 • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).
 • Bản sao, bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.
 • Bản chính, bản điện tử hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Trình tự thủ tục:

 1. Đăng ký kiểm dịch: Chủ vật thể nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan kiểm dịch, qua bưu chính hoặc Cơ chế một cửa Quốc gia.
 2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Cơ quan kiểm dịch kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung nếu cần.
 3. Kiểm tra vật thể:
  • Quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra.
  • Giám định sinh vật gây hại, gửi mẫu vật cho Tổ chức giám định sinh vật gây hại và nhận kết quả.
 4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: Sau khi kiểm tra và đảm bảo tuân thủ, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Kết luận: Doanh nghiệp cần liên hệ Cục Kiểm dịch Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục kiểm dịch thực vật đối với cây cảnh nhập khẩu. Việc này bao gồm việc xin Giấy phép kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch để được cấp Giấy chứng nhận, và thủ tục thông quan tại cơ quan hải quan cửa khẩu.

Để tìm hiểu chi tiết  các thủ tục liên quan, bạn có thể truy cập Thủ Tục Pháp Luật. Trang web này cung cấp thông tin đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến trợ cấp thất nghiệp, cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ, và các bước cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

 

 

avatar
Hồng Ngân Phạm
261 ngày trước
Xuất và nhập khẩu cây cảnh không có bầu đất được thực hiện theo trình tự thủ tục nào?"
Doanh nghiệp tôi đang mong muốn thực hiện việc nhập khẩu cây cảnh mà không đi kèm bầu đất. Vậy thế, câu hỏi đặt ra là: Trước khi bắt đầu, doanh nghiệp cần hoàn thành những thủ tục nào và chuẩn bị hồ sơ như thế nào?Nhập khẩu cây cảnh về Việt Nam hiện nay được quy định như thế nào?Theo Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT, cả cây và các bộ phận còn sống của cây thuộc Danh mục vật thể kiểm dịch thực vật, và phải được phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.Điều 26 của Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 đưa ra yêu cầu cụ thể cho việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, bao gồm:Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.Không chứa sinh vật gây hại được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 25 của Luật này, hoặc sinh vật gây hại lạ.Bao bì phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.Thêm vào đó, nếu vật thể cần phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu, thì cần:Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam.Tuân theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013.Như vậy, để nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam, cần đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, chứng nhận kiểm dịch, sinh vật gây hại, và bao bì, theo các quy định pháp luật kể trên.Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cây cảnh trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật cho việc nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam được thực hiện theo Quyết định 3573/QĐ-BNN-BVTV năm 2022, bao gồm các bước sau:Bước 1: Thương nhân nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến tới Cục Bảo vệ thực vật.Bước 2: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo trong vòng 03 ngày làm việc để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.Bước 3: Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và đúng quy định. Trường hợp từ chối, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Thành phần hồ sơ:Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Phụ lục IV của Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT.Bản sao Hợp đồng thương mại (trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế).Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của thương nhân (nộp khi nhập khẩu lần đầu).Số lượng hồ sơ: 01 bộThời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.Quá trình này đảm bảo rằng các thương nhân nhập khẩu cây cảnh tuân thủ các quy định pháp luật, và đồng thời cung cấp một cơ chế rõ ràng và minh bạch để xử lý yêu cầu nhập khẩu.Trước khi nhập khẩu cây cảnh cần thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật như thế nào?Các thủ tục kiểm dịch thực vật cần được thực hiện trước khi nhập khẩu cây cảnh vào Việt Nam được quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 như sau: “Khi nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, chủ vật thể phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật. Địa điểm thực hiện kiểm dịch thực vật là cửa khẩu đầu tiên hoặc nơi mà từ đó vật thể được đưa vào Việt Nam, trường hợp đặc biệt thì được thực hiện tại địa điểm khác có đủ điều kiện cách ly do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương quyết định.”Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu:Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).Bản sao, bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.Bản chính, bản điện tử hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.Trình tự thủ tục:Đăng ký kiểm dịch: Chủ vật thể nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan kiểm dịch, qua bưu chính hoặc Cơ chế một cửa Quốc gia.Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Cơ quan kiểm dịch kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung nếu cần.Kiểm tra vật thể:Quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra.Giám định sinh vật gây hại, gửi mẫu vật cho Tổ chức giám định sinh vật gây hại và nhận kết quả.Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: Sau khi kiểm tra và đảm bảo tuân thủ, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.Kết luận: Doanh nghiệp cần liên hệ Cục Kiểm dịch Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục kiểm dịch thực vật đối với cây cảnh nhập khẩu. Việc này bao gồm việc xin Giấy phép kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch để được cấp Giấy chứng nhận, và thủ tục thông quan tại cơ quan hải quan cửa khẩu.Để tìm hiểu chi tiết  các thủ tục liên quan, bạn có thể truy cập Thủ Tục Pháp Luật. Trang web này cung cấp thông tin đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến trợ cấp thất nghiệp, cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ, và các bước cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người lao động.