0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c9855692034-Thủ-tục-pháp-lý-để-xác-nhận-quan-hệ-cha-mẹ-con-trong-năm-2023--1-.jpg.webp

Thủ tục pháp lý để xác nhận quan hệ cha mẹ con trong năm 2023

Thủ tục pháp lý để xác nhận quan hệ cha, mẹ, con trong năm 2023

Mối liên kết giữa cha mẹ và con cái luôn được coi là quan hệ thiêng liêng và tôn trọng trong mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, đôi khi, vì những lý do không lường trước, mối liên hệ này bị đứt đoạn, khiến cha mẹ mất liên lạc với con mình. Trải qua những tìm kiếm và nỗ lực, khi cha mẹ tìm được con và mong muốn tái thiết lập mối quan hệ, quá trình này cần được tiến hành một cách cẩn thận và tuân theo các quy định pháp luật, để đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện đúng đắn, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về các bước thực hiện, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình nhận cha mẹ con một cách chính xác.

Khát quát chung cha, mẹ, con

Khái niệm về cha, mẹ, con trong pháp luật

Từ góc nhìn pháp lý, khái niệm cha mẹ con không chỉ gắn liền với mối quan hệ sinh học mà còn phải được xác nhận qua một số thủ tục và sự kiện pháp lý cụ thể. Mối quan hệ cha mẹ con về pháp lý chỉ được hình thành khi có sự chứng nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có nghĩa là, một quan hệ cha mẹ và con có thể tồn tại ở mặt sinh học-xã hội, nhưng chỉ được thừa nhận chính thức khi đi qua các thủ tục pháp lý, dựa trên sự kiện sinh đẻ, nhằm đảm bảo tính huyết thống tự nhiên giữa hai thế hệ.

  • Cha đẻ, mẹ đẻ là những người trực tiếp sinh ra con, với quyền và nghĩa vụ theo pháp luật.
  • Con đẻ là người được cha mẹ sinh ra, cũng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật.

Có một số khái niệm con được xác định trong trường hợp đặc biệt:

  • Con trong giá thú: con sinh ra từ cha mẹ đã kết hôn hợp pháp.
  • Con ngoài giá thú: con sinh ra từ cha mẹ chưa kết hôn hợp pháp.

Xác định cha, mẹ, con trong quan hệ pháp luật

Xác định cha mẹ con trong pháp luật đòi hỏi việc nhận biết và điều chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ thể: giữa chủ thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bên chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ để đạt được lợi ích và mục đích nhất định. Đây là những quan hệ xã hội tồn tại một cách tất yếu và khách quan, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật.

Quá trình xác định cha mẹ con đòi hỏi các chủ thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật, cụ thể là các quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, để xem xét tư cách làm cha, mẹ, con.

Như vậy, xác định cha mẹ con trong pháp luật là quá trình tìm kiếm, nhận diện tư cách làm cha, mẹ, con về mặt huyết thống, được các quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng việc xác định cha, mẹ, con theo thủ tục tư pháp là quá trình giải quyết vụ án dân sự hoặc vụ việc dân sự của chủ thể có yêu cầu, do cơ quan có thẩm quyền là Tòa án giải quyết.

Thẩm quyền giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thẩm quyền trong việc giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định rõ ràng trong Luật Hộ tịch 2014. Cụ thể, theo Điều 24 của luật này, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con chịu trách nhiệm giải quyết việc đăng ký nhận cha, mẹ, con trong các trường hợp thông thường.

Tuy nhiên, trong các tình huống đặc biệt, thẩm quyền này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều 43 của Luật Hộ tịch 2014 định rõ, việc đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam với người nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam định cư trong và ngoài nước, hoặc giữa những người có quốc tịch đồng thời, hoặc giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, đều phải được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận.

Nhận cha, mẹ, con được thực hiện theo thủ tục nào?

Pháp luật đã quy định rõ thủ tục để đăng ký nhận cha, mẹ, con, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, quy trình này sẽ được tiến hành tại cấp xã hoặc cấp huyện.

Tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

Theo Điều 25 Luật Hộ tịch 2014, người yêu cầu phải nộp tờ khai và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con.Chứng cứ này có thể là văn bản xác nhận quan hệ của cơ quan y tế hoặc giấy tờ khác theo Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP cụ thể:

- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

- Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc, và nếu đúng, công chức ghi vào Sổ hộ tịch và cấp trích lục cho người yêu cầu.

Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  • Theo Điều 44 Luật Hộ tịch 2014, người yêu cầu nộp tờ khai và giấy tờ để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con.
  • Nếu liên quan đến người nước ngoài, cần nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương.
  • Thời hạn giải quyết là 15 ngày, trong đó việc nhận cha, mẹ, con cần được niêm yết tại trụ sở trong 07 ngày liên tục.
  • Phòng Tư pháp báo cáo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Công chức ghi vào Sổ hộ tịch, và cấp trích lục cho các bên.

Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con được thực hiện một cách cẩn trọng, tùy thuộc vào trường hợp và mức độ phức tạp. Thủ tục rõ ràng và cụ thể này giúp đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

 

Hồng Ngân Phạm
255 ngày trước
Thủ tục pháp lý để xác nhận quan hệ cha mẹ con trong năm 2023
Thủ tục pháp lý để xác nhận quan hệ cha, mẹ, con trong năm 2023Mối liên kết giữa cha mẹ và con cái luôn được coi là quan hệ thiêng liêng và tôn trọng trong mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, đôi khi, vì những lý do không lường trước, mối liên hệ này bị đứt đoạn, khiến cha mẹ mất liên lạc với con mình. Trải qua những tìm kiếm và nỗ lực, khi cha mẹ tìm được con và mong muốn tái thiết lập mối quan hệ, quá trình này cần được tiến hành một cách cẩn thận và tuân theo các quy định pháp luật, để đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện đúng đắn, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về các bước thực hiện, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình nhận cha mẹ con một cách chính xác.Khát quát chung cha, mẹ, conKhái niệm về cha, mẹ, con trong pháp luậtTừ góc nhìn pháp lý, khái niệm cha mẹ con không chỉ gắn liền với mối quan hệ sinh học mà còn phải được xác nhận qua một số thủ tục và sự kiện pháp lý cụ thể. Mối quan hệ cha mẹ con về pháp lý chỉ được hình thành khi có sự chứng nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có nghĩa là, một quan hệ cha mẹ và con có thể tồn tại ở mặt sinh học-xã hội, nhưng chỉ được thừa nhận chính thức khi đi qua các thủ tục pháp lý, dựa trên sự kiện sinh đẻ, nhằm đảm bảo tính huyết thống tự nhiên giữa hai thế hệ.Cha đẻ, mẹ đẻ là những người trực tiếp sinh ra con, với quyền và nghĩa vụ theo pháp luật.Con đẻ là người được cha mẹ sinh ra, cũng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật.Có một số khái niệm con được xác định trong trường hợp đặc biệt:Con trong giá thú: con sinh ra từ cha mẹ đã kết hôn hợp pháp.Con ngoài giá thú: con sinh ra từ cha mẹ chưa kết hôn hợp pháp.Xác định cha, mẹ, con trong quan hệ pháp luậtXác định cha mẹ con trong pháp luật đòi hỏi việc nhận biết và điều chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ thể: giữa chủ thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bên chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ để đạt được lợi ích và mục đích nhất định. Đây là những quan hệ xã hội tồn tại một cách tất yếu và khách quan, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật.Quá trình xác định cha mẹ con đòi hỏi các chủ thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật, cụ thể là các quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, để xem xét tư cách làm cha, mẹ, con.Như vậy, xác định cha mẹ con trong pháp luật là quá trình tìm kiếm, nhận diện tư cách làm cha, mẹ, con về mặt huyết thống, được các quy phạm pháp luật điều chỉnh.Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng việc xác định cha, mẹ, con theo thủ tục tư pháp là quá trình giải quyết vụ án dân sự hoặc vụ việc dân sự của chủ thể có yêu cầu, do cơ quan có thẩm quyền là Tòa án giải quyết.Thẩm quyền giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, conThẩm quyền trong việc giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định rõ ràng trong Luật Hộ tịch 2014. Cụ thể, theo Điều 24 của luật này, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con chịu trách nhiệm giải quyết việc đăng ký nhận cha, mẹ, con trong các trường hợp thông thường.Tuy nhiên, trong các tình huống đặc biệt, thẩm quyền này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều 43 của Luật Hộ tịch 2014 định rõ, việc đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam với người nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam định cư trong và ngoài nước, hoặc giữa những người có quốc tịch đồng thời, hoặc giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, đều phải được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận.Nhận cha, mẹ, con được thực hiện theo thủ tục nào?Pháp luật đã quy định rõ thủ tục để đăng ký nhận cha, mẹ, con, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, quy trình này sẽ được tiến hành tại cấp xã hoặc cấp huyện.Tại Ủy ban nhân dân cấp xã:Theo Điều 25 Luật Hộ tịch 2014, người yêu cầu phải nộp tờ khai và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con.Chứng cứ này có thể là văn bản xác nhận quan hệ của cơ quan y tế hoặc giấy tờ khác theo Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP cụ thể:- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.- Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc, và nếu đúng, công chức ghi vào Sổ hộ tịch và cấp trích lục cho người yêu cầu.Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:Theo Điều 44 Luật Hộ tịch 2014, người yêu cầu nộp tờ khai và giấy tờ để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con.Nếu liên quan đến người nước ngoài, cần nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương.Thời hạn giải quyết là 15 ngày, trong đó việc nhận cha, mẹ, con cần được niêm yết tại trụ sở trong 07 ngày liên tục.Phòng Tư pháp báo cáo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Công chức ghi vào Sổ hộ tịch, và cấp trích lục cho các bên.Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con được thực hiện một cách cẩn trọng, tùy thuộc vào trường hợp và mức độ phức tạp. Thủ tục rõ ràng và cụ thể này giúp đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.