0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c9bdde19185-anhfreeee.png.webp

CHIA THỪA KẾ SỔ TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Khi một người qua đời, nhiều khía cạnh cần phải được giải quyết, trong đó có việc phân chia tài sản. Một trong những tài sản phổ biến nhất mà người ta thường để lại là sổ tiết kiệm ngân hàng. Việc chia thừa kế sổ tiết kiệm không chỉ đơn giản là việc cắt giấy sổ ra và chia cho các bên liên quan. Có nhiều quy tắc pháp lý, thuế và thủ tục mà bạn cần phải xem xét. Bài viết này sẽ khám phá các bước cơ bản và cách tiếp cận khôn ngoan trong việc chia thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng.

Thừa kế là gì?

Thừa kế là quá trình thông qua đó tài sản và giá trị tinh thần được chuyển nhượng từ người đã mất đến người còn sống, dựa trên các quy định của truyền thống, phong tục, hoặc pháp luật. Người nhận di sản có trách nhiệm bảo quản và phát triển các giá trị mà người tiền nhiệm để lại. Trong các xã hội có sự phân chia giai cấp, quyền và nghĩa vụ liên quan đến thừa kế được quy định bởi pháp luật và Nhà nước, để đảm bảo rằng mục tiêu cụ thể của quá trình này được thực hiện.

Quan hệ thừa kế hoạt động đồng thời với quan hệ sở hữu, và cả hai đều phát triển theo sự tiến bộ của xã hội. Quan hệ sở hữu, trong đó các cá nhân hoặc nhóm chiếm hữu tài sản, là một khía cạnh quan trọng của đời sống xã hội và có ảnh hưởng đến quan hệ thừa kế.

Quy định chung về tài sản thừa kế.

(1) Theo Điều 612 của Bộ Luật Dân sự 2015, di sản bao gồm cả tài sản riêng của người đã qua đời và phần tài sản chung với người khác. 

(2) Điều 105 của luật này, Tài sản được định nghĩa là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản, bao gồm cả bất động sản và động sản.

Chia sổ tiết kiệm ngân hàng được thừa kế

Sổ tiết kiệm là giấy tờ ghi nhận quyền sở hữu của người tên trong sổ với số tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Khi chủ sở hữu qua đời, số tiền trong sổ tiết kiệm được coi là di sản và sẽ được chia theo quy định pháp luật:

Nếu có di chúc, ưu tiên phân chia theo di chúc.

Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, sổ tiết kiệm sẽ được chia theo pháp luật.

Như vậy, khi muốn rút sổ tiết kiệm ở ngân hàng của người đã chết thì phải thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Nếu không có di chúc thì sổ tiết kiệm được chia như thế nào?

(1) Thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 649 và 650 Bộ luật Dân sự 2015. 

(2) Điều 651 quy định về người thừa kế theo pháp luật, được chia theo hàng thừa kế từ thứ nhất đến thứ ba.

Những người thừa kế ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ví dụ: Nếu ông bà nội bạn mất và để lại một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, thì số tiền sẽ được chia đều cho ba người con ruột, mỗi người nhận 333,333,333 đồng (nếu không có con nuôi, con riêng).

Trong những người nhận thừa kế có một người chết thì có được thừa kế thế vị không?

Trường hợp một trong những người nhận thừa kế chết thì theo Điều 652 của Bộ luật Dân sự 2015, con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Kết luận:

Việc chia thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng có thể trở nên phức tạp nếu không có sự chuẩn bị và thông tin đầy đủ. Thủ tục pháp lý, thuế và các quy định khác đều cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng việc phân chia di sản được thực hiện một cách công bằng và theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý và tài chính cũng rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn. Hãy tiếp cận việc này một cách có tổ chức và thông thoáng để đảm bảo rằng mọi mặt của vấn đề đều được xem xét, từ đó giảm thiểu các rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra.

 

 

avatar
Nguyễn Thị Ngọc Lan
262 ngày trước
CHIA THỪA KẾ SỔ TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Khi một người qua đời, nhiều khía cạnh cần phải được giải quyết, trong đó có việc phân chia tài sản. Một trong những tài sản phổ biến nhất mà người ta thường để lại là sổ tiết kiệm ngân hàng. Việc chia thừa kế sổ tiết kiệm không chỉ đơn giản là việc cắt giấy sổ ra và chia cho các bên liên quan. Có nhiều quy tắc pháp lý, thuế và thủ tục mà bạn cần phải xem xét. Bài viết này sẽ khám phá các bước cơ bản và cách tiếp cận khôn ngoan trong việc chia thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng.Thừa kế là gì?Thừa kế là quá trình thông qua đó tài sản và giá trị tinh thần được chuyển nhượng từ người đã mất đến người còn sống, dựa trên các quy định của truyền thống, phong tục, hoặc pháp luật. Người nhận di sản có trách nhiệm bảo quản và phát triển các giá trị mà người tiền nhiệm để lại. Trong các xã hội có sự phân chia giai cấp, quyền và nghĩa vụ liên quan đến thừa kế được quy định bởi pháp luật và Nhà nước, để đảm bảo rằng mục tiêu cụ thể của quá trình này được thực hiện.Quan hệ thừa kế hoạt động đồng thời với quan hệ sở hữu, và cả hai đều phát triển theo sự tiến bộ của xã hội. Quan hệ sở hữu, trong đó các cá nhân hoặc nhóm chiếm hữu tài sản, là một khía cạnh quan trọng của đời sống xã hội và có ảnh hưởng đến quan hệ thừa kế.Quy định chung về tài sản thừa kế.(1) Theo Điều 612 của Bộ Luật Dân sự 2015, di sản bao gồm cả tài sản riêng của người đã qua đời và phần tài sản chung với người khác. (2) Điều 105 của luật này, Tài sản được định nghĩa là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản, bao gồm cả bất động sản và động sản.Chia sổ tiết kiệm ngân hàng được thừa kế. Sổ tiết kiệm là giấy tờ ghi nhận quyền sở hữu của người tên trong sổ với số tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Khi chủ sở hữu qua đời, số tiền trong sổ tiết kiệm được coi là di sản và sẽ được chia theo quy định pháp luật:Nếu có di chúc, ưu tiên phân chia theo di chúc.Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, sổ tiết kiệm sẽ được chia theo pháp luật.Như vậy, khi muốn rút sổ tiết kiệm ở ngân hàng của người đã chết thì phải thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.Nếu không có di chúc thì sổ tiết kiệm được chia như thế nào?(1) Thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 649 và 650 Bộ luật Dân sự 2015. (2) Điều 651 quy định về người thừa kế theo pháp luật, được chia theo hàng thừa kế từ thứ nhất đến thứ ba.Những người thừa kế ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.Ví dụ: Nếu ông bà nội bạn mất và để lại một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, thì số tiền sẽ được chia đều cho ba người con ruột, mỗi người nhận 333,333,333 đồng (nếu không có con nuôi, con riêng).Trong những người nhận thừa kế có một người chết thì có được thừa kế thế vị không?Trường hợp một trong những người nhận thừa kế chết thì theo Điều 652 của Bộ luật Dân sự 2015, con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.Kết luận:Việc chia thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng có thể trở nên phức tạp nếu không có sự chuẩn bị và thông tin đầy đủ. Thủ tục pháp lý, thuế và các quy định khác đều cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng việc phân chia di sản được thực hiện một cách công bằng và theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý và tài chính cũng rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn. Hãy tiếp cận việc này một cách có tổ chức và thông thoáng để đảm bảo rằng mọi mặt của vấn đề đều được xem xét, từ đó giảm thiểu các rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra.