0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_

CÓ THỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VỀ TỘI "HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI"?

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo vệ quyền và sự an toàn của trẻ em luôn được xem trọng và quy định cụ thể. Một trong những tội danh nghiêm trọng liên quan đến trẻ em là tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi." Đây là một hành vi đối với trẻ em vô cùng nguy hiểm và bị xem xét nghiêm túc về trách nhiệm hình sự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên trong trường hợp này.

1. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự năm 2015".

Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Khung hình phạt đối với tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”:

Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

– Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Với khung hình phạt đến 15 năm tù, tội phạm này được xác định là tội phạm rất nghiêm trọng trong quy định tại Điều 142, do đó người phạm tội chỉ cần từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.

Như vậy, trong trường hợp người 15 tuổi có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Đối với nạn nhân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải xác định việc giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân, còn đối với nạn nhân dưới 13 tuổi thì dù nạn nhân có đồng ý hay không đồng ý giao cấu thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Luật quy định nạn nhân dưới 13 tuổi dù có đồng ý để người phạm tội giao cấu thì hành vi giao cấu này vẫn bị coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em xuất phát từ luận điểm: ở độ tuổi dưới 13 trẻ em khó có thể tự vệ được nên cần được bảo vệ một cách đặc biệt nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường, lành , cần phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em.

3. Các hình phạt có thể áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

Mở rộng thêm về hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể, người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền;

– Cải tạo không giam giữ;

– Tù có thời hạn.

Với những hình phạt trên, mức cao nhất người chưa thành niên phạm tội phải chịu là án hình phạt tù có thời hạn. Tuy nhiên, cần xem xét nhiều tình tiết của vụ việc cùng với yếu tố về độ tuổi và nhận thức của người phạm tội mà áp dụng hình phạt phù hợp.

Kết luận:

Việc bảo vệ trẻ em và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi đối với trẻ em là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi," khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên sẽ được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, và nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và quy định cụ thể của pháp luật. Để biết thêm chi tiết và thông tin liên quan đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thủ tục pháp luật.

Đoàn Trà My
254 ngày trước
CÓ THỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VỀ TỘI "HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI"?
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo vệ quyền và sự an toàn của trẻ em luôn được xem trọng và quy định cụ thể. Một trong những tội danh nghiêm trọng liên quan đến trẻ em là tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi." Đây là một hành vi đối với trẻ em vô cùng nguy hiểm và bị xem xét nghiêm túc về trách nhiệm hình sự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên trong trường hợp này.1. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam:Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự năm 2015".Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.2. Khung hình phạt đối với tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”:Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:– Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;– Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.Với khung hình phạt đến 15 năm tù, tội phạm này được xác định là tội phạm rất nghiêm trọng trong quy định tại Điều 142, do đó người phạm tội chỉ cần từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.Như vậy, trong trường hợp người 15 tuổi có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.Đối với nạn nhân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải xác định việc giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân, còn đối với nạn nhân dưới 13 tuổi thì dù nạn nhân có đồng ý hay không đồng ý giao cấu thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Luật quy định nạn nhân dưới 13 tuổi dù có đồng ý để người phạm tội giao cấu thì hành vi giao cấu này vẫn bị coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em xuất phát từ luận điểm: ở độ tuổi dưới 13 trẻ em khó có thể tự vệ được nên cần được bảo vệ một cách đặc biệt nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường, lành , cần phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em.3. Các hình phạt có thể áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:Mở rộng thêm về hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể, người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:– Cảnh cáo;– Phạt tiền;– Cải tạo không giam giữ;– Tù có thời hạn.Với những hình phạt trên, mức cao nhất người chưa thành niên phạm tội phải chịu là án hình phạt tù có thời hạn. Tuy nhiên, cần xem xét nhiều tình tiết của vụ việc cùng với yếu tố về độ tuổi và nhận thức của người phạm tội mà áp dụng hình phạt phù hợp.Kết luận:Việc bảo vệ trẻ em và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi đối với trẻ em là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi," khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên sẽ được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, và nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và quy định cụ thể của pháp luật. Để biết thêm chi tiết và thông tin liên quan đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thủ tục pháp luật.