0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cbda0598a59-rút-đơn.png.webp

CÓ ĐƯỢC RÚT LẠI ĐƠN LY HÔN HAY KHÔNG?

Việc nộp đơn ly hôn là một quá trình phức tạp và đầy cảm xúc, đòi hỏi sự suy xét cẩn thận từ cả hai bên. Tuy nhiên, có những tình huống trong cuộc sống khi quyết định này có thể thay đổi hoặc cần sự xem xét kỹ lưỡng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.

1. Ly hôn là gì?

Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: 

“14. Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.”

Đồng thời, về thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân, khoản 1 Điều 57  Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng khẳng định như sau:

"Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn

1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.."

2. Nộp đơn ly hôn rồi có rút lại được không?

Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng khi yêu cầu ly hôn thì vợ, chồng có quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu ly hôn theo khoản 4 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong quá trình giải quyết yêu cầu ly hôn, vợ, chồng có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình. Vì vậy, tùy vào từng giai đoạn của vụ ly hôn, thời điểm rút hồ sơ được quy định như sau:

- Khi Tòa chưa thụ lý: Căn cứ Điều 363, Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời gian khoảng 08 ngày làm việc trước khi Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn. Trước khi Tòa án thụ lý, vợ, chồng hoàn toàn có quyền rút đơn ly hôn.

- Khi Tòa án đã thụ lý ly hôn:

    + Trước khi mở phiên tòa: giai đoạn chuẩn bị xét xử hoặc chuẩn bị xét đơn. Nếu vợ, chồng rút yêu cầu ly hôn thì Tòa án sẽ đình chỉ và trả lại đơn ly hôn (Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 và điểm c khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

    + Trong khi phiên tòa diễn ra: Căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì nếu vợ, chồng tự nguyện rút yêu cầu ly, Hội đồng xét xử sẽ đình chỉ xét xử với phần yêu cầu đã rút.

Việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định của pháp luật, quyết định của cả hai bên và quyết định của cơ quan tư pháp. Trong nhiều trường hợp, việc rút lại đơn ly hôn có thể được xem xét và thực hiện nếu cả hai bên đều đồng tình và không có yếu tố bắt buộc.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh các vấn đề pháp lý sau này, việc tìm hiểu kỹ về quy trình và tham khảo sự tư vấn từ luật sư là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra theo cách đúng đắn và trong tình trạng tốt nhất cho cả hai bên.

3. Khi nào được rút đơn ly hôn?

Theo hoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định như sau:

"Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

[…]

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội."

Như vậy, căn cứ theo quy định này, đương sự có quyền chấm dứt yêu cầu của mình. Đối với một vụ án ly hôn, đương sự hoàn toàn được rút đơn ly hôn khi Tòa án chưa thụ lý để giải quyết vụ án của mình.

Riêng trong vụ án ly hôn đơn phương, theo khoản 3 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, nếu vợ, chồng có yêu cầu rút đơn ly hôn đơn phương thì Tòa án sẽ xóa tên vụ án đó, trả lại đơn ly hôn đơn phương, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có yêu cầu.

Việc rút đơn ly hôn là một quyết định phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi trường hợp và quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, quá trình ly hôn không chỉ liên quan đến việc rút đơn mà còn đòi hỏi sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý từ luật sư. Để biết rõ hơn về quy trình ly hôn và khi nào có thể rút đơn ly hôn, bạn nên tìm hiểu kỹ luật sư và tham khảo các nguồn tư vấn pháp luật chính thống.

Kết luận:

Tóm lại, việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định của pháp luật, quyết định của cả hai bên và quyết định của cơ quan tư pháp. Trong nhiều trường hợp, việc rút lại đơn ly hôn có thể được xem xét và thực hiện nếu cả hai bên đều đồng tình và không có yếu tố bắt buộc.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh các vấn đề pháp lý sau này, việc tìm hiểu kỹ về quy trình và tham khảo sự tư vấn từ luật sư là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra theo cách đúng đắn và trong tình trạng tốt nhất cho cả hai bên. Để biết thêm chi tiết về quy trình ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan, bạn có thể tham khảo trang web của Thủ tục pháp luật (neo liên kết).

Đoàn Trà My
253 ngày trước
CÓ ĐƯỢC RÚT LẠI ĐƠN LY HÔN HAY KHÔNG?
Việc nộp đơn ly hôn là một quá trình phức tạp và đầy cảm xúc, đòi hỏi sự suy xét cẩn thận từ cả hai bên. Tuy nhiên, có những tình huống trong cuộc sống khi quyết định này có thể thay đổi hoặc cần sự xem xét kỹ lưỡng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.1. Ly hôn là gì?Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “14. Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.”Đồng thời, về thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân, khoản 1 Điều 57  Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng khẳng định như sau:"Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.."2. Nộp đơn ly hôn rồi có rút lại được không?Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng khi yêu cầu ly hôn thì vợ, chồng có quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu ly hôn theo khoản 4 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong quá trình giải quyết yêu cầu ly hôn, vợ, chồng có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình. Vì vậy, tùy vào từng giai đoạn của vụ ly hôn, thời điểm rút hồ sơ được quy định như sau:- Khi Tòa chưa thụ lý: Căn cứ Điều 363, Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời gian khoảng 08 ngày làm việc trước khi Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn. Trước khi Tòa án thụ lý, vợ, chồng hoàn toàn có quyền rút đơn ly hôn.- Khi Tòa án đã thụ lý ly hôn:    + Trước khi mở phiên tòa: giai đoạn chuẩn bị xét xử hoặc chuẩn bị xét đơn. Nếu vợ, chồng rút yêu cầu ly hôn thì Tòa án sẽ đình chỉ và trả lại đơn ly hôn (Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 và điểm c khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).    + Trong khi phiên tòa diễn ra: Căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì nếu vợ, chồng tự nguyện rút yêu cầu ly, Hội đồng xét xử sẽ đình chỉ xét xử với phần yêu cầu đã rút.Việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định của pháp luật, quyết định của cả hai bên và quyết định của cơ quan tư pháp. Trong nhiều trường hợp, việc rút lại đơn ly hôn có thể được xem xét và thực hiện nếu cả hai bên đều đồng tình và không có yếu tố bắt buộc.Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh các vấn đề pháp lý sau này, việc tìm hiểu kỹ về quy trình và tham khảo sự tư vấn từ luật sư là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra theo cách đúng đắn và trong tình trạng tốt nhất cho cả hai bên.3. Khi nào được rút đơn ly hôn?Theo hoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định như sau:"Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự[…]2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội."Như vậy, căn cứ theo quy định này, đương sự có quyền chấm dứt yêu cầu của mình. Đối với một vụ án ly hôn, đương sự hoàn toàn được rút đơn ly hôn khi Tòa án chưa thụ lý để giải quyết vụ án của mình.Riêng trong vụ án ly hôn đơn phương, theo khoản 3 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, nếu vợ, chồng có yêu cầu rút đơn ly hôn đơn phương thì Tòa án sẽ xóa tên vụ án đó, trả lại đơn ly hôn đơn phương, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có yêu cầu.Việc rút đơn ly hôn là một quyết định phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi trường hợp và quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, quá trình ly hôn không chỉ liên quan đến việc rút đơn mà còn đòi hỏi sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý từ luật sư. Để biết rõ hơn về quy trình ly hôn và khi nào có thể rút đơn ly hôn, bạn nên tìm hiểu kỹ luật sư và tham khảo các nguồn tư vấn pháp luật chính thống.Kết luận:Tóm lại, việc nộp đơn ly hôn và khả năng rút lại đơn này là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định của pháp luật, quyết định của cả hai bên và quyết định của cơ quan tư pháp. Trong nhiều trường hợp, việc rút lại đơn ly hôn có thể được xem xét và thực hiện nếu cả hai bên đều đồng tình và không có yếu tố bắt buộc.Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh các vấn đề pháp lý sau này, việc tìm hiểu kỹ về quy trình và tham khảo sự tư vấn từ luật sư là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra theo cách đúng đắn và trong tình trạng tốt nhất cho cả hai bên. Để biết thêm chi tiết về quy trình ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan, bạn có thể tham khảo trang web của Thủ tục pháp luật (neo liên kết).