0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cc5ef74e1bb-Muốn-kết-hôn-với-người-khác-vì-chồng-đã-mất-tích-hơn-3-năm-thì-có-được-không.png.webp

Muốn kết hôn với người khác vì chồng đã mất tích hơn 3 năm thì có được không?

Muốn kết hôn với người khác vì chồng đã mất tích hơn 3 năm thì có được không?

Chồng tôi đã không có tin tức từ lâu và không hiểu được lý do nào khiến anh ấy rời bỏ gia đình. Trong suốt hơn 3 năm qua, tôi cùng với gia đình đã nỗ lực tìm kiếm anh ấy và thậm chí đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Hiện tại, tôi đang cân nhắc việc kết hôn với một người đàn ông khác, vậy tôi phải làm gì? Nếu sau này chồng tôi mất tích trở về, tôi nên xử lý tình hình như thế nào?

Trường hợp nào có thể tuyên bố một người mất tích?

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 về tuyên bố mất tích như sau:

Điều 68. Tuyên bố mất tích

1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”

Theo đó, nếu người chồng của bạn đã mất tích hơn 3 năm và mọi cố gắng tìm kiếm, thông báo theo quy định pháp luật đều không phát hiện được thông tin về anh ấy, bạn có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố anh ấy mất tích. Sau khi được tuyên bố mất tích, bạn có thể tiến hành xin ly hôn với người chồng đã bị tuyên bố mất tích, và Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn dựa trên quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Khi quan hệ vợ chồng đã được chấm dứt theo đúng pháp luật, bạn hoàn toàn có thể kết hôn với người đàn ông khác mà bạn yêu thương.

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích thực hiện như thế nào?

Bước 1: Người có quyền, lợi ích liên quan làm đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích và gửi đến Tòa án, kèm theo đơn yêu cầu là các tài liệu, chứng cứ theo quy định tại Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:

"Điều 387. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó."

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người tuyên bố mất tích và tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:

"Điều 388. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

2. Nội dung thông báo và việc công bố thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 384 và Điều 385 của Bộ luật này. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

3. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu."

Bước 3: Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích thoe quy định tại Điều 389 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:

"Điều 389. Quyết định tuyên bố một người mất tích

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự."

Người bị tuyên bố mất tích trở về thì giải quyết như thế nào?

Khi người bị tuyên bố mất tích trở về thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

"Điều 70. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý.

3. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.

4. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch."

Theo đó, nếu bạn đã được Tòa án tuyên bố ly hôn với người chồng bị mất tích, quyết định ly hôn này sẽ có hiệu lực pháp luật. Do đó, dù sau này người chồng đó trở về hoặc có thông tin xác thực rằng anh ấy còn sống, quan hệ vợ chồng giữa bạn và người chồng đó đã chấm dứt, và quyết định ly hôn vẫn giữ nguyên hiệu lực. Việc này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên đều được bảo vệ một cách hợp pháp.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Muốn kết hôn với người khác vì chồng đã mất tích hơn 3 năm thì có được không?
Muốn kết hôn với người khác vì chồng đã mất tích hơn 3 năm thì có được không?Chồng tôi đã không có tin tức từ lâu và không hiểu được lý do nào khiến anh ấy rời bỏ gia đình. Trong suốt hơn 3 năm qua, tôi cùng với gia đình đã nỗ lực tìm kiếm anh ấy và thậm chí đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Hiện tại, tôi đang cân nhắc việc kết hôn với một người đàn ông khác, vậy tôi phải làm gì? Nếu sau này chồng tôi mất tích trở về, tôi nên xử lý tình hình như thế nào?Trường hợp nào có thể tuyên bố một người mất tích?Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 về tuyên bố mất tích như sau:“Điều 68. Tuyên bố mất tích1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”Theo đó, nếu người chồng của bạn đã mất tích hơn 3 năm và mọi cố gắng tìm kiếm, thông báo theo quy định pháp luật đều không phát hiện được thông tin về anh ấy, bạn có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố anh ấy mất tích. Sau khi được tuyên bố mất tích, bạn có thể tiến hành xin ly hôn với người chồng đã bị tuyên bố mất tích, và Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn dựa trên quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Khi quan hệ vợ chồng đã được chấm dứt theo đúng pháp luật, bạn hoàn toàn có thể kết hôn với người đàn ông khác mà bạn yêu thương.Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích thực hiện như thế nào?Bước 1: Người có quyền, lợi ích liên quan làm đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích và gửi đến Tòa án, kèm theo đơn yêu cầu là các tài liệu, chứng cứ theo quy định tại Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:"Điều 387. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó."Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người tuyên bố mất tích và tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:"Điều 388. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.2. Nội dung thông báo và việc công bố thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 384 và Điều 385 của Bộ luật này. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.3. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu."Bước 3: Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích thoe quy định tại Điều 389 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:"Điều 389. Quyết định tuyên bố một người mất tíchTrường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự."Người bị tuyên bố mất tích trở về thì giải quyết như thế nào?Khi người bị tuyên bố mất tích trở về thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:"Điều 70. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý.3. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.4. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch."Theo đó, nếu bạn đã được Tòa án tuyên bố ly hôn với người chồng bị mất tích, quyết định ly hôn này sẽ có hiệu lực pháp luật. Do đó, dù sau này người chồng đó trở về hoặc có thông tin xác thực rằng anh ấy còn sống, quan hệ vợ chồng giữa bạn và người chồng đó đã chấm dứt, và quyết định ly hôn vẫn giữ nguyên hiệu lực. Việc này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên đều được bảo vệ một cách hợp pháp.