0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cc697e5300e-thur--7-.png.webp

Có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không?Khi nghỉ hưu người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nảo?

Nghỉ hưu sớm là một lựa chọn ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Điều này giúp người lao động có cơ hội tận hưởng cuộc sống sau khi đã cống hiến nhiều năm lao động vất vả. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không, và khi nào người lao động được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này. Ngoài ra những danh mục nghề được nghỉ hưu sớm 5 năm cũng cần được lưu ý để đảm bảo nghỉ hưu sớm đúng quy định. 

Điều kiện nghỉ hưu sớm 

Nghỉ hưu sớm được hiểu là quá trình chấm dứt công việc trước tuổi nghỉ hưu quy định. Các yếu tố cần xem xét trong việc nghỉ hưu sớm bao gồm tuổi, số năm đóng góp, lựa chọn cá nhân và tình hình sức khỏe.

Quyền lợi của việc nghỉ hưu sớm bao gồm sự tự do và thời gian dành cho sở thích hoặc gia đình, trong khi nhược điểm có thể bao gồm giảm thu nhập và ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm.

Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được chỉnh sửa bởi điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019) đã quy định rõ ràng các điều kiện để nghỉ hưu sớm trong trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Điều Kiện Hưởng Lương Hưu khi Suy Giảm Khả Năng Lao Động

Người Lao Động Thuộc Các Điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Này:

 • 20 năm đóng BHXH trở lên và suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 05 tuổi.
 • Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 10 tuổi.
 • 15 năm làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người Lao Động Thuộc Điểm đ và e khoản 1 Điều 2 của Luật Này:

 • 20 năm đóng BHXH trở lên và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được nghỉ hưu trước tuổi quy định 10 tuổi hoặc có 15 năm làm việc trong nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động cần tìm hiểu kỹ các điều kiện nghỉ hưu sớm để xác định mình thuộc trường hợp nào của luật. Độ tuổi về hưu hiện nay cho nam là 62 tuổi, do đó việc xác định thời gian làm việc là cần thiết.

Ngoài ra, việc khám định tình trạng suy giảm khả năng lao động tại các cơ sở y tế có thẩm quyền cũng là bước quan trọng để xác định việc có đủ điều kiện nghỉ hưu sớm hay không. Nếu đáp ứng được các yêu cầu pháp lý, người lao động sẽ được quyền nghỉ hưu sớm.

Bằng việc nắm vững các điều kiện và quy định này, người lao động có thể đảm bảo quyền lợi của mình trong việc về hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, đồng thời làm rõ mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện.

Có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không?
 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động và nghỉ hưu sớm, mức lương hưu mỗi năm sẽ giảm 2%. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà người lao động về hưu sớm không bị giảm lương, cụ thể như sau:

Những người làm nghề khó khăn, nguy hiểm:

 • Điều kiện: Tuổi nghỉ hưu sớm không quá 05 năm so với điều kiện bình thường, và 15 năm làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Những người làm việc trong khu vực có hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021:

 • Điều kiện: Tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường và 15 năm làm việc trong điều kiện đã nêu.

Những người làm việc trong mỏ than:

 • Điều kiện: Tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường và 15 năm khai thác than trong hầm lò.

Những người nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp:

 • Điều kiện: Bị nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ.

Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách nghỉ hưu sớm:

 • Căn cứ: Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

Người lao động suy giảm khả năng lao động và tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 06 tháng:

 • Căn cứ: Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Những trường hợp trên là các ngoại lệ, cho phép người lao động về hưu sớm mà vẫn được hưởng nguyên mức lương hưu, không bị giảm theo quy định chung.

Trường hợp nào người lao động được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Dựa vào quy định của khoản 1 Điều 58 trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hướng dẫn về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được nêu rõ như sau:

“Nếu người lao động có số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm cần thiết để hưởng tỷ lệ lương hưu 75%, họ sẽ được hưởng một khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bên cạnh lương hưu.”

Với điều kiện trên, những người lao động mà số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm cần thiết để hưởng 75% lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo Điều 56 và Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để đạt được tỷ lệ lương hưu tối đa là 75%, người lao động cần tham gia đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) và đạt được tuổi nghỉ hưu theo quy định. Số năm cần đóng bảo hiểm xã hội được chi tiết như sau:

 • Đối với lao động nữ (áp dụng từ năm 2021): cần đóng bảo hiểm xã hội trong 30 năm.
 • Đối với lao động nam (áp dụng từ năm 2022): cần đóng bảo hiểm xã hội trong 35 năm.

Kết Luận

Việc nghỉ hưu sớm có thể là một quyết định quan trọng đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết rõ ràng về quyền lợi và hậu quả. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố liên quan và lập kế hoạch cẩn thận, bạn có thể đảm bảo rằng quyết định của mình là phù hợp và tài chính của bạn được bảo vệ trong suốt thời kỳ nghỉ hưu.

 


 

avatar
Nguyễn Thị Ngọc Lan
259 ngày trước
Có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không?Khi nghỉ hưu người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nảo?
Nghỉ hưu sớm là một lựa chọn ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Điều này giúp người lao động có cơ hội tận hưởng cuộc sống sau khi đã cống hiến nhiều năm lao động vất vả. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không, và khi nào người lao động được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này. Ngoài ra những danh mục nghề được nghỉ hưu sớm 5 năm cũng cần được lưu ý để đảm bảo nghỉ hưu sớm đúng quy định. Điều kiện nghỉ hưu sớm Nghỉ hưu sớm được hiểu là quá trình chấm dứt công việc trước tuổi nghỉ hưu quy định. Các yếu tố cần xem xét trong việc nghỉ hưu sớm bao gồm tuổi, số năm đóng góp, lựa chọn cá nhân và tình hình sức khỏe.Quyền lợi của việc nghỉ hưu sớm bao gồm sự tự do và thời gian dành cho sở thích hoặc gia đình, trong khi nhược điểm có thể bao gồm giảm thu nhập và ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm.Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được chỉnh sửa bởi điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019) đã quy định rõ ràng các điều kiện để nghỉ hưu sớm trong trường hợp suy giảm khả năng lao động.Điều Kiện Hưởng Lương Hưu khi Suy Giảm Khả Năng Lao ĐộngNgười Lao Động Thuộc Các Điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Này:20 năm đóng BHXH trở lên và suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 05 tuổi.Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 10 tuổi.15 năm làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.Người Lao Động Thuộc Điểm đ và e khoản 1 Điều 2 của Luật Này:20 năm đóng BHXH trở lên và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được nghỉ hưu trước tuổi quy định 10 tuổi hoặc có 15 năm làm việc trong nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.Người lao động cần tìm hiểu kỹ các điều kiện nghỉ hưu sớm để xác định mình thuộc trường hợp nào của luật. Độ tuổi về hưu hiện nay cho nam là 62 tuổi, do đó việc xác định thời gian làm việc là cần thiết.Ngoài ra, việc khám định tình trạng suy giảm khả năng lao động tại các cơ sở y tế có thẩm quyền cũng là bước quan trọng để xác định việc có đủ điều kiện nghỉ hưu sớm hay không. Nếu đáp ứng được các yêu cầu pháp lý, người lao động sẽ được quyền nghỉ hưu sớm.Bằng việc nắm vững các điều kiện và quy định này, người lao động có thể đảm bảo quyền lợi của mình trong việc về hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, đồng thời làm rõ mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện.Có được hưởng nguyên lương hưu khi nghỉ hưu sớm không? Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động và nghỉ hưu sớm, mức lương hưu mỗi năm sẽ giảm 2%. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà người lao động về hưu sớm không bị giảm lương, cụ thể như sau:Những người làm nghề khó khăn, nguy hiểm:Điều kiện: Tuổi nghỉ hưu sớm không quá 05 năm so với điều kiện bình thường, và 15 năm làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.Những người làm việc trong khu vực có hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021:Điều kiện: Tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường và 15 năm làm việc trong điều kiện đã nêu.Những người làm việc trong mỏ than:Điều kiện: Tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường và 15 năm khai thác than trong hầm lò.Những người nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp:Điều kiện: Bị nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ.Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách nghỉ hưu sớm:Căn cứ: Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.Người lao động suy giảm khả năng lao động và tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 06 tháng:Căn cứ: Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.Những trường hợp trên là các ngoại lệ, cho phép người lao động về hưu sớm mà vẫn được hưởng nguyên mức lương hưu, không bị giảm theo quy định chung.Trường hợp nào người lao động được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?Dựa vào quy định của khoản 1 Điều 58 trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hướng dẫn về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được nêu rõ như sau:“Nếu người lao động có số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm cần thiết để hưởng tỷ lệ lương hưu 75%, họ sẽ được hưởng một khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bên cạnh lương hưu.”Với điều kiện trên, những người lao động mà số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm cần thiết để hưởng 75% lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.Theo Điều 56 và Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để đạt được tỷ lệ lương hưu tối đa là 75%, người lao động cần tham gia đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) và đạt được tuổi nghỉ hưu theo quy định. Số năm cần đóng bảo hiểm xã hội được chi tiết như sau:Đối với lao động nữ (áp dụng từ năm 2021): cần đóng bảo hiểm xã hội trong 30 năm.Đối với lao động nam (áp dụng từ năm 2022): cần đóng bảo hiểm xã hội trong 35 năm.Kết LuậnViệc nghỉ hưu sớm có thể là một quyết định quan trọng đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết rõ ràng về quyền lợi và hậu quả. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố liên quan và lập kế hoạch cẩn thận, bạn có thể đảm bảo rằng quyết định của mình là phù hợp và tài chính của bạn được bảo vệ trong suốt thời kỳ nghỉ hưu.