0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cc8a6691f1a-CHỮA-CHÁY-1.png.webp

KHU DÂN CƯ NÀO THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PCCC?

Việc quản lý và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các khu dân cư là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng và chính quyền địa phương. Cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với cuộc sống và tài sản của người dân, và do đó, việc xác định khu dân cư nào thuộc diện quản lý về PCCC là một phần quan trọng của quy trình quản lý rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố quyết định và thủ tục pháp luật liên quan đến việc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC, thông qua siêu liên kết đến thủ tục pháp luật.

1. Khu dân cư nào thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 136/2020/N-CP, khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn). Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

2. Khu dân cư nào có nguy cơ cháy nổ cao?

Theo Điều 6 Thông tư 149/2020/TT-BCA, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao là khu dân cư khi có một trong những tiêu chí như sau:

"Điều 6. Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao

Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao là khu dân cư quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP khi có một trong những tiêu chí như sau:

1. Có làng nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ.

2. Có tối thiểu 20% hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất dễ cháy, nổ trên tổng số nhà ở hộ gia đình.

3. Có cơ sở chế biến, sản xuất, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; cửa hàng kinh doanh xăng dầu."

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng cháy và chữa cháy năm 2023

Tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trong phòng cháy chữa cháy:

"Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

4. Báo cháy giả.

5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định.

6. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

7. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.

8. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này."

Theo Điều 13 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013

4. Tại sao quản lý PCCC trong khu dân cư quan trọng?

Phòng cháy chữa cháy là một khía cạnh không thể thiếu của quản lý an toàn trong khu dân cư. Các lý do quan trọng bao gồm:

1. Bảo vệ cuộc sống và tài sản

Phòng cháy chữa cháy giúp đảm bảo rằng, trong trường hợp có sự cố cháy nổ, cuộc sống và tài sản của người dân trong khu dân cư được bảo vệ. Khả năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vụ cháy nổ giúp giảm thiểu thiệt hại.

2. Tuân thủ quy định pháp luật

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu các khu dân cư tuân thủ quy định về PCCC. Điều này đòi hỏi việc quản lý PCCC phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt và hiệu quả để tuân thủ pháp luật.

3. Tạo sự yên tâm cho cộng đồng

Việc quản lý PCCC đúng cách tạo ra sự yên tâm cho cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường sống hàng ngày của họ. Người dân cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng có các biện pháp và kế hoạch chống cháy nổ cụ thể cho khu dân cư của mình.

5. Thủ tục pháp luật liên quan đến quản lý PCCC trong khu dân cư

1. Đánh giá rủi ro PCCC

Việc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC thường bắt đầu bằng việc thực hiện một đánh giá rủi ro PCCC. Đánh giá này đưa ra đánh giá về mức độ nguy cơ cháy nổ và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

2. Phát triển kế hoạch PCCC

Dựa trên đánh giá rủi ro, kế hoạch PCCC cụ thể cho khu dân cư được phát triển. Kế hoạch này bao gồm việc xác định thiết bị PCCC cần thiết, kế hoạch sơ tán, đào tạo nhân viên, và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

3. Tuân thủ và kiểm tra

Sau khi kế hoạch PCCC được triển khai, việc kiểm tra và tuân thủ là quan trọng để đảm bảo rằng mọi yêu cầu và biện pháp đã được thực hiện một cách đúng đắn. Các kỹ thuật viên PCCC thường tiến hành kiểm tra định kỳ và đào tạo cho cư dân trong khu dân cư.

Kết luận

Việc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC là một phần quan trọng của quá trình quản lý an toàn và rủi ro. Cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng, và do đó, việc xác định và thực hiện các biện pháp PCCC là cần thiết để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ về thủ tục pháp luật liên quan đến quản lý PCCC trong khu dân cư, hãy tham khảo thủ tục pháp luật. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và yêu cầu sự quan tâm và hành động đúng đắn từ mọi người trong cộng đồng.

 


 

avatar
Đoàn Trà My
260 ngày trước
KHU DÂN CƯ NÀO THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PCCC?
Việc quản lý và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các khu dân cư là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng và chính quyền địa phương. Cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với cuộc sống và tài sản của người dân, và do đó, việc xác định khu dân cư nào thuộc diện quản lý về PCCC là một phần quan trọng của quy trình quản lý rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố quyết định và thủ tục pháp luật liên quan đến việc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC, thông qua siêu liên kết đến thủ tục pháp luật.1. Khu dân cư nào thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy?Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 136/2020/N-CP, khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn). Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.2. Khu dân cư nào có nguy cơ cháy nổ cao?Theo Điều 6 Thông tư 149/2020/TT-BCA, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao là khu dân cư khi có một trong những tiêu chí như sau:"Điều 6. Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ caoKhu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao là khu dân cư quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP khi có một trong những tiêu chí như sau:1. Có làng nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ.2. Có tối thiểu 20% hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất dễ cháy, nổ trên tổng số nhà ở hộ gia đình.3. Có cơ sở chế biến, sản xuất, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; cửa hàng kinh doanh xăng dầu."3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng cháy và chữa cháy năm 2023Tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trong phòng cháy chữa cháy:"Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.4. Báo cháy giả.5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định.6. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.7. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.8. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này."Theo Điều 13 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013. 4. Tại sao quản lý PCCC trong khu dân cư quan trọng?Phòng cháy chữa cháy là một khía cạnh không thể thiếu của quản lý an toàn trong khu dân cư. Các lý do quan trọng bao gồm:1. Bảo vệ cuộc sống và tài sảnPhòng cháy chữa cháy giúp đảm bảo rằng, trong trường hợp có sự cố cháy nổ, cuộc sống và tài sản của người dân trong khu dân cư được bảo vệ. Khả năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vụ cháy nổ giúp giảm thiểu thiệt hại.2. Tuân thủ quy định pháp luậtNhiều quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu các khu dân cư tuân thủ quy định về PCCC. Điều này đòi hỏi việc quản lý PCCC phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt và hiệu quả để tuân thủ pháp luật.3. Tạo sự yên tâm cho cộng đồngViệc quản lý PCCC đúng cách tạo ra sự yên tâm cho cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường sống hàng ngày của họ. Người dân cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng có các biện pháp và kế hoạch chống cháy nổ cụ thể cho khu dân cư của mình.5. Thủ tục pháp luật liên quan đến quản lý PCCC trong khu dân cư1. Đánh giá rủi ro PCCCViệc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC thường bắt đầu bằng việc thực hiện một đánh giá rủi ro PCCC. Đánh giá này đưa ra đánh giá về mức độ nguy cơ cháy nổ và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.2. Phát triển kế hoạch PCCCDựa trên đánh giá rủi ro, kế hoạch PCCC cụ thể cho khu dân cư được phát triển. Kế hoạch này bao gồm việc xác định thiết bị PCCC cần thiết, kế hoạch sơ tán, đào tạo nhân viên, và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.3. Tuân thủ và kiểm traSau khi kế hoạch PCCC được triển khai, việc kiểm tra và tuân thủ là quan trọng để đảm bảo rằng mọi yêu cầu và biện pháp đã được thực hiện một cách đúng đắn. Các kỹ thuật viên PCCC thường tiến hành kiểm tra định kỳ và đào tạo cho cư dân trong khu dân cư.Kết luậnViệc xác định khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC là một phần quan trọng của quá trình quản lý an toàn và rủi ro. Cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng, và do đó, việc xác định và thực hiện các biện pháp PCCC là cần thiết để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ về thủ tục pháp luật liên quan đến quản lý PCCC trong khu dân cư, hãy tham khảo thủ tục pháp luật. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và yêu cầu sự quan tâm và hành động đúng đắn từ mọi người trong cộng đồng.