0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ccb899b7e59-giao-thông.png.webp

KHÔNG CÓ BẢO HIỂM XE MÁY KHI THAM GIA GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Việc sở hữu và sử dụng xe máy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi tham gia giao thông bằng xe máy là việc mua bảo hiểm xe máy. Bảo hiểm xe máy không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng mà còn đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Vậy nếu bạn không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý gì và bị phạt bao nhiêu? Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây và trang web Thủ tục pháp luật.

1. Các giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thông

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

"2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới."

Như vậy, khi tham gia giao thông thì người lái xe phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe.

2. Mức phạt đối với hành vi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm

"Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

[…]

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;

c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này."

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

"Điều 23. Phạt tiền – Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sđ, bs năm 2020)

1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:

a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;

b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có quyền quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không vượt quá mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này.

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này."

3. Không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông: Hậu quả và mức phạt

Việc không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông có thể gây ra nhiều hậu quả không mong muốn cho người sử dụng xe máy cũng như các bên liên quan. Một trong những hậu quả nghiêm trọng là trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, bạn sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, điều này có thể dẫn đến việc phải tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa xe và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người khác bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam, việc sử dụng xe máy mà không có bảo hiểm xe máy là vi phạm và sẽ bị xử phạt một khoản tiền cụ thể. Mức phạt này có thể biến đổi tùy theo quy định của từng địa phương, nhưng thông thường, mức phạt cho việc không có bảo hiểm xe máy có thể dao động từ 200,000 VND đến 400,000 VND.

Kết luận:

Việc sở hữu và sử dụng xe máy là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, không nên xem thường việc mua bảo hiểm xe máy, bởi vì nó đảm bảo sự an toàn và tính pháp lý khi tham gia giao thông. Nếu bạn không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, bạn có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và mức phạt tương đối nhỏ so với rủi ro mà bạn đang đảm đương. Để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ pháp luật, việc mua bảo hiểm xe máy là điều cần thiết.

avatar
Đoàn Trà My
259 ngày trước
KHÔNG CÓ BẢO HIỂM XE MÁY KHI THAM GIA GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?
Việc sở hữu và sử dụng xe máy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi tham gia giao thông bằng xe máy là việc mua bảo hiểm xe máy. Bảo hiểm xe máy không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng mà còn đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Vậy nếu bạn không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý gì và bị phạt bao nhiêu? Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây và trang web Thủ tục pháp luật.1. Các giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thôngCăn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:"2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:a) Đăng ký xe;b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới."Như vậy, khi tham gia giao thông thì người lái xe phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe.2. Mức phạt đối với hành vi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm"Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới[…]2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này."Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng."Điều 23. Phạt tiền – Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sđ, bs năm 2020)1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có quyền quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không vượt quá mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này.4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.Chính phủ quy định chi tiết khoản này."3. Không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông: Hậu quả và mức phạtViệc không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông có thể gây ra nhiều hậu quả không mong muốn cho người sử dụng xe máy cũng như các bên liên quan. Một trong những hậu quả nghiêm trọng là trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, bạn sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, điều này có thể dẫn đến việc phải tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa xe và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người khác bị ảnh hưởng.Ngoài ra, theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam, việc sử dụng xe máy mà không có bảo hiểm xe máy là vi phạm và sẽ bị xử phạt một khoản tiền cụ thể. Mức phạt này có thể biến đổi tùy theo quy định của từng địa phương, nhưng thông thường, mức phạt cho việc không có bảo hiểm xe máy có thể dao động từ 200,000 VND đến 400,000 VND.Kết luận:Việc sở hữu và sử dụng xe máy là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, không nên xem thường việc mua bảo hiểm xe máy, bởi vì nó đảm bảo sự an toàn và tính pháp lý khi tham gia giao thông. Nếu bạn không có bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, bạn có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và mức phạt tương đối nhỏ so với rủi ro mà bạn đang đảm đương. Để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ pháp luật, việc mua bảo hiểm xe máy là điều cần thiết.