0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ccb9bed1369-thur--8-.png.webp

Thế nào là tham nhũng? Tham nhũng bao gồm những hành vi nào?

Tham nhũng, một thuật ngữ quá quen thuộc nhưng vẫn còn rất xa lạ trong xã hội ngày nay, liên quan đến những hành vi sai trái, bất chính, thậm chí là tội phạm trong lĩnh vực hành chính và kinh tế. Nhưng thế nào là tham nhũng? Tham nhũng bao gồm những hành vi nào? Làm thế nào để định rõ và phân biệt các loại hình tham nhũng khác nhau? Câu hỏi này không chỉ đặt ra cho những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, mà còn đối với mỗi công dân có trách nhiệm với xã hội. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tham nhũng, một vấn đề nóng bỏng luôn gây quan ngại và ảnh hưởng đến sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

1. Thế nào là tham nhũng?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền lực, chức vụ, hoặc vị trí để nhận hoặc hứa nhận tiền, tài sản, hay các lợi ích phi vật chất khác một cách trái phép và không chính đáng. Hành vi tham nhũng thường nhằm mục đích cá nhân hoá lợi ích, làm giàu bất hợp pháp và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác.

Tham nhũng là một vấn nạn xã hội toàn cầu, ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và chính trị của mỗi quốc gia. Nó là nguyên nhân gây suy thoái kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền và gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Tham nhũng thường xảy ra ở nhiều lĩnh vực trong xã hội như chính phủ, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, cũng như trong các tổ chức xã hội.

2. Tham nhũng bao gồm những hành vi nào?

Căn cứ vào Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các hành vi tham nhũng bao gồm:

 • Tham ô tài sản.
 • Nhận hối lộ.
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
 • Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.
 • Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
 • Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Theo Điều 27 của Bộ luật hình sự năm 2015, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho các tội phạm tham nhũng là:

 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.
 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Quy định này cho thấy việc đấu tranh chống tham nhũng là một trong những ưu tiên quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, đã có nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý tại Tòa án, nhưng tội phạm này vẫn không giảm và diễn biến ngày càng phức tạp. Điều đáng nói là một số tội phạm tham nhũng thậm chí là do những người có thẩm quyền giám sát, thanh tra và kiểm tra cũng thực hiện.

3. Các loại tội phạm tham nhũng

Căn cứ vào Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định các tội phạm về tham nhũng bao gồm:

 • Tội tham ô tài sản (Điều 253).
 • Tội nhận hối lộ (Điều 354).
 • Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355).
 • Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356).
 • Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357).
 • Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358).
 • Tội giả mạo trong công tác (Điều 359).

Kết luận:

Các tội phạm về tham nhũng trong đây được xác định và điều chỉnh cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 2015, nhằm đảm bảo công lý và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng. Những tội phạm này đều có mức độ nghiêm trọng và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước và cá nhân, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động công việc của cơ quan, tổ chức và người dân.

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan
252 ngày trước
Thế nào là tham nhũng? Tham nhũng bao gồm những hành vi nào?
Tham nhũng, một thuật ngữ quá quen thuộc nhưng vẫn còn rất xa lạ trong xã hội ngày nay, liên quan đến những hành vi sai trái, bất chính, thậm chí là tội phạm trong lĩnh vực hành chính và kinh tế. Nhưng thế nào là tham nhũng? Tham nhũng bao gồm những hành vi nào? Làm thế nào để định rõ và phân biệt các loại hình tham nhũng khác nhau? Câu hỏi này không chỉ đặt ra cho những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, mà còn đối với mỗi công dân có trách nhiệm với xã hội. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tham nhũng, một vấn đề nóng bỏng luôn gây quan ngại và ảnh hưởng đến sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.1. Thế nào là tham nhũng?Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền lực, chức vụ, hoặc vị trí để nhận hoặc hứa nhận tiền, tài sản, hay các lợi ích phi vật chất khác một cách trái phép và không chính đáng. Hành vi tham nhũng thường nhằm mục đích cá nhân hoá lợi ích, làm giàu bất hợp pháp và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác.Tham nhũng là một vấn nạn xã hội toàn cầu, ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và chính trị của mỗi quốc gia. Nó là nguyên nhân gây suy thoái kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền và gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Tham nhũng thường xảy ra ở nhiều lĩnh vực trong xã hội như chính phủ, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, cũng như trong các tổ chức xã hội.2. Tham nhũng bao gồm những hành vi nào?Căn cứ vào Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các hành vi tham nhũng bao gồm:Tham ô tài sản.Nhận hối lộ.Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.Nhũng nhiễu vì vụ lợi.Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.Theo Điều 27 của Bộ luật hình sự năm 2015, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho các tội phạm tham nhũng là:15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.Quy định này cho thấy việc đấu tranh chống tham nhũng là một trong những ưu tiên quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, đã có nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý tại Tòa án, nhưng tội phạm này vẫn không giảm và diễn biến ngày càng phức tạp. Điều đáng nói là một số tội phạm tham nhũng thậm chí là do những người có thẩm quyền giám sát, thanh tra và kiểm tra cũng thực hiện.3. Các loại tội phạm tham nhũngCăn cứ vào Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định các tội phạm về tham nhũng bao gồm:Tội tham ô tài sản (Điều 253).Tội nhận hối lộ (Điều 354).Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355).Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356).Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357).Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358).Tội giả mạo trong công tác (Điều 359).Kết luận:Các tội phạm về tham nhũng trong đây được xác định và điều chỉnh cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 2015, nhằm đảm bảo công lý và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng. Những tội phạm này đều có mức độ nghiêm trọng và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước và cá nhân, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động công việc của cơ quan, tổ chức và người dân.