0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cce9b00995b-Có-bắt-buộc-sang-tên-xe-khi-mua-xe-trả-góp-cũ-không.png.webp

Có bắt buộc sang tên xe khi mua xe trả góp cũ không?

Có bắt buộc sang tên xe khi mua xe trả góp cũ không?

Do tình hình kinh tế không cho phép mua xe ngay một lần, tôi đang cân nhắc mua xe trả góp. Tôi tự hỏi loại giấy tờ nào sẽ được sử dụng khi tham gia giao thông nếu mua xe theo hình thức này. Đồng thời, tôi cũng phân vân liệu có nên mua xe cũ trả góp hay không, và nếu xe cũ trả góp không đảm bảo chất lượng, tôi có thể trả lại xe và được hoàn tiền hay không?

Mua xe trả góp là gì?

Hiện nay pháp luật không đưa ra khái niệm về “mua trả góp”, tuy nhiên có thể hiểu mua trả góp là hình thức mua hàng trong đó người mua chỉ cần thanh toán trước một phần của giá trị sản phẩm, chứ không phải toàn bộ. Sau đó, người mua sẽ tiếp tục thanh toán số tiền còn lại theo các kỳ hạn cho đến khi hoàn thành việc thanh toán toàn bộ số tiền.

Mua trả góp là hình thức mua hàng trong đó người mua không cần trả toàn bộ giá trị sản phẩm một lần, mà có thể thanh toán theo kỳ hạn. Đây cũng là một phương thức cho vay tiền, trong đó các kỳ trả nợ gốc và lãi được tính và trùng nhau. Số tiền trả nợ mỗi kỳ được quy định trong hợp đồng, và số lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc và thời hạn thực tế của kỳ hạn trả nợ. Kỳ hạn trả nợ có thể là 1 năm, 3 năm, 5 năm, hoặc 7 năm, tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Hình thức này thường được áp dụng khi mua tài sản giá trị lớn như nhà đất, xe hơi, và lãi suất cho vay trả góp thường do hai bên tự thỏa thuận.

Mua xe trả góp dùng giấy tờ gì để tham gia giao thông?

Căn cứ vào Điều 1 Công văn 8601/VPCP-CN năm 2017 về sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành quy định:

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Hai loại giấy tờ trên thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông, nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.”

Như vậy, trong trường hợp bạn mua xe trả góp và giấy đăng ký xe đang được bên cung cấp tín dụng nắm giữ, bạn sẽ thực hiện tham gia lưu thông bằng cách sử dụng bản sao đã được chứng thực của giấy đăng ký xe. Để hợp lệ, bạn cần đồng thời mang theo bản gốc của Giấy biên nhận từ tổ chức tín dụng đang còn giá trị sử dụng.

Mua xe trả góp cũ có phải sang tên xe hay không?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe như sau:

*Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân:

- Sang tên cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên khác tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe;

- Sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo đó, việc mua xe cũ trả góp đòi hỏi việc thực hiện thủ tục sang tên xe. Việc trả góp chỉ là cách thức thanh toán giữa bạn và người bán, và không ảnh hưởng đến việc chuyển quyền sở hữu của xe. Trách nhiệm tiến hành thủ tục sang tên xe nằm ở chủ xe hiện tại hoặc người được ủy quyền.

 

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Có bắt buộc sang tên xe khi mua xe trả góp cũ không?
Có bắt buộc sang tên xe khi mua xe trả góp cũ không?Do tình hình kinh tế không cho phép mua xe ngay một lần, tôi đang cân nhắc mua xe trả góp. Tôi tự hỏi loại giấy tờ nào sẽ được sử dụng khi tham gia giao thông nếu mua xe theo hình thức này. Đồng thời, tôi cũng phân vân liệu có nên mua xe cũ trả góp hay không, và nếu xe cũ trả góp không đảm bảo chất lượng, tôi có thể trả lại xe và được hoàn tiền hay không?Mua xe trả góp là gì?Hiện nay pháp luật không đưa ra khái niệm về “mua trả góp”, tuy nhiên có thể hiểu mua trả góp là hình thức mua hàng trong đó người mua chỉ cần thanh toán trước một phần của giá trị sản phẩm, chứ không phải toàn bộ. Sau đó, người mua sẽ tiếp tục thanh toán số tiền còn lại theo các kỳ hạn cho đến khi hoàn thành việc thanh toán toàn bộ số tiền.Mua trả góp là hình thức mua hàng trong đó người mua không cần trả toàn bộ giá trị sản phẩm một lần, mà có thể thanh toán theo kỳ hạn. Đây cũng là một phương thức cho vay tiền, trong đó các kỳ trả nợ gốc và lãi được tính và trùng nhau. Số tiền trả nợ mỗi kỳ được quy định trong hợp đồng, và số lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc và thời hạn thực tế của kỳ hạn trả nợ. Kỳ hạn trả nợ có thể là 1 năm, 3 năm, 5 năm, hoặc 7 năm, tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Hình thức này thường được áp dụng khi mua tài sản giá trị lớn như nhà đất, xe hơi, và lãi suất cho vay trả góp thường do hai bên tự thỏa thuận.Mua xe trả góp dùng giấy tờ gì để tham gia giao thông?Căn cứ vào Điều 1 Công văn 8601/VPCP-CN năm 2017 về sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành quy định:“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Hai loại giấy tờ trên thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông, nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.”Như vậy, trong trường hợp bạn mua xe trả góp và giấy đăng ký xe đang được bên cung cấp tín dụng nắm giữ, bạn sẽ thực hiện tham gia lưu thông bằng cách sử dụng bản sao đã được chứng thực của giấy đăng ký xe. Để hợp lệ, bạn cần đồng thời mang theo bản gốc của Giấy biên nhận từ tổ chức tín dụng đang còn giá trị sử dụng.Mua xe trả góp cũ có phải sang tên xe hay không?Căn cứ vào khoản 3 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe như sau:*Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân:- Sang tên cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên khác tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe;- Sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.Theo đó, việc mua xe cũ trả góp đòi hỏi việc thực hiện thủ tục sang tên xe. Việc trả góp chỉ là cách thức thanh toán giữa bạn và người bán, và không ảnh hưởng đến việc chuyển quyền sở hữu của xe. Trách nhiệm tiến hành thủ tục sang tên xe nằm ở chủ xe hiện tại hoặc người được ủy quyền.