0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ccf66ec2994-Giấy-chứng-nhận-kết-hôn-bản-điện-tử-có-giá-trị-pháp-lý-như-Giấy-chứng-nhận-kết-hôn-bản-giấy-không.png.webp

Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?

Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?

Vợ chồng tôi hiện nay vì một số lý do nên không tiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký kết hôn. Do đó, tôi muốn hỏi rằng liệu vợ chồng tôi đăng ký kết hôn bằng hình thức trực tuyến thì Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?

Hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch 2014, Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BTP thì hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến bao gồm bản chụp các tài liệu sau đây:

- Bản sao sổ hộ khẩu của hai bên nam, nữ;

- Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của hai bên nam, nữ;

- Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của phường xã, thị trấn thường trú của hai bên nam, nữ. Nếu như một trong hai bên đã kết hôn một lần thì phải có giấy chứng nhận của tòa án là đã ly hôn. Kèm theo đó là giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của địa phương.

Trong đó:

- Bản chụp các giấy tờ phải gửi kèm theo hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng; đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm theo trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử dụng các bản điện tử này.

- Trường hợp người yêu cầu đã cung cấp số định danh cá nhân thì không phải gửi kèm theo bản chụp giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân do người yêu cầu cung cấp.

Trình tự đăng ký kết hôn trực tuyến tiến hành như thế nào?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BTP, trình tự đăng ký kết hôn trực tuyến được tiến hành như sau:

Bước 1: Người dùng tạo và đăng nhập tài khoản đăng ký kết hôn trực tuyến, cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu theo quy định và nộp hồ sơ.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp thì yêu cầu người có yêu cầu đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ cần thiết;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật thì tiếp nhận và gửi ngay Phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch;

- Hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ được tiếp nhận chính thức để xử lý trên phần mềm đăng ký hộ tịch trực tuyến sau khi đã được hoàn thiện, bổ sung, bảo đảm đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được tính từ thời điểm gửi Phiếu hẹn trả kết quả hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đăng ký hộ tịch đúng thời gian đã hẹn thì cơ quan đăng ký hộ tịch gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả.

Bước 3: Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký đăng ký khai sinh trực tuyến tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đến nhận kết quả tại cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký kết hôn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân; nộp hoặc xuất trình giấy tờ đã gửi bản chụp trong hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến để cơ quan đăng ký hộ tịch lưu hồ sơ hoặc kiểm tra, đối chiếu theo quy định pháp luật hộ tịch, trừ các giấy tờ đã nộp bản điện tử (nếu có).

Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-BTP về bản điện tử của giấy tờ hộ tịch như sau:

"Điều 9. Bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác

1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Nội dung bản điện tử giấy tờ hộ tịch; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

b) Nội dung các biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2).

2. Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

b) Mã QRcode trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó."

Theo đó, hiện nay, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử và bản giấy sẽ có giá trị pháp lý tương đương nhau. Do đó, trong việc thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch đòi hỏi Giấy chứng nhận kết hôn, người dân không nhất thiết phải sử dụng bản giấy, mà có thể sử dụng bản điện tử thay thế.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?
Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?Vợ chồng tôi hiện nay vì một số lý do nên không tiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký kết hôn. Do đó, tôi muốn hỏi rằng liệu vợ chồng tôi đăng ký kết hôn bằng hình thức trực tuyến thì Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?Hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến bao gồm những gì?Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch 2014, Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BTP thì hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến bao gồm bản chụp các tài liệu sau đây:- Bản sao sổ hộ khẩu của hai bên nam, nữ;- Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của hai bên nam, nữ;- Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của phường xã, thị trấn thường trú của hai bên nam, nữ. Nếu như một trong hai bên đã kết hôn một lần thì phải có giấy chứng nhận của tòa án là đã ly hôn. Kèm theo đó là giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của địa phương.Trong đó:- Bản chụp các giấy tờ phải gửi kèm theo hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng; đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.- Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm theo trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử dụng các bản điện tử này.- Trường hợp người yêu cầu đã cung cấp số định danh cá nhân thì không phải gửi kèm theo bản chụp giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân do người yêu cầu cung cấp.Trình tự đăng ký kết hôn trực tuyến tiến hành như thế nào?Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BTP, trình tự đăng ký kết hôn trực tuyến được tiến hành như sau:Bước 1: Người dùng tạo và đăng nhập tài khoản đăng ký kết hôn trực tuyến, cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu theo quy định và nộp hồ sơ.Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch.Bước 2: Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật của hồ sơ:- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp thì yêu cầu người có yêu cầu đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ cần thiết;- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật thì tiếp nhận và gửi ngay Phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch;- Hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ được tiếp nhận chính thức để xử lý trên phần mềm đăng ký hộ tịch trực tuyến sau khi đã được hoàn thiện, bổ sung, bảo đảm đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật và nộp phí, lệ phí theo quy định.Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được tính từ thời điểm gửi Phiếu hẹn trả kết quả hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đăng ký hộ tịch đúng thời gian đã hẹn thì cơ quan đăng ký hộ tịch gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả.Bước 3: Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký đăng ký khai sinh trực tuyến tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đến nhận kết quả tại cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký kết hôn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân; nộp hoặc xuất trình giấy tờ đã gửi bản chụp trong hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến để cơ quan đăng ký hộ tịch lưu hồ sơ hoặc kiểm tra, đối chiếu theo quy định pháp luật hộ tịch, trừ các giấy tờ đã nộp bản điện tử (nếu có).Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận kết hôn bản giấy không?Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-BTP về bản điện tử của giấy tờ hộ tịch như sau:"Điều 9. Bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác1. Ban hành kèm theo Thông tư này:a) Nội dung bản điện tử giấy tờ hộ tịch; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);b) Nội dung các biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2).2. Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.b) Mã QRcode trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó."Theo đó, hiện nay, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử và bản giấy sẽ có giá trị pháp lý tương đương nhau. Do đó, trong việc thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch đòi hỏi Giấy chứng nhận kết hôn, người dân không nhất thiết phải sử dụng bản giấy, mà có thể sử dụng bản điện tử thay thế.