0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cd10a313ea1-Vợ-ngoại-tình-rồi-sinh-con-trong-thời-kỳ-hôn-nhân-thì-đứa-con-có-được-xem-là-con-chung-của-hai-vợ-chồng-không.png.webp

Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?

Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?

Tôi và vợ đã chung sống với nhau hơn 10 năm và tôi rất tin tưởng vợ mình. Tuy nhiên gần đây tôi phát hiện vợ mình đã ngoại tình, tồi tệ hơn là cô ấy đã mang thai với tình nhân. Vậy liệu tôi có thể ly hôn với vợ vì lý do này không? Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?

Ly hôn là gì?

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn được pháp luật giải thích như sau:

"Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án."

Như vậy, khi đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án chấm dứt quan hệ vợ, chồng thì họ được xem là đã ly hôn.

Vợ đang mang thai với nhân tình, chồng có được ly hôn hay không?

Căn cứ theo Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

“Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp vợ đang mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người chồng không được phép đề nghị ly hôn, kể cả khi đã phát hiện ra mối quan hệ ngoại tình của vợ. Trong tình huống của bạn, mặc dù vợ đang mang thai con của người khác, theo quy định này bạn vẫn không thể ly hôn trong khoảng thời gian này.

Khi nào chồng được quyền ly hôn vì vợ ngoại tình rồi mang thai?

Pháp luật đã đặt ra các giới hạn đối với quyền ly hôn của người chồng trong trường hợp vợ đang trong thời kỳ mang thai, kể cả khi đứa trẻ không phải là con của anh ấy, mục đích là để bảo vệ các quyền và lợi ích của phụ nữ. Tuy nhiên, những hạn chế này chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, và người vợ không bị hạn chế quyền ly hôn trong thời gian đó. Vấn đề đặt ra là: Sau thời gian hạn chế này, người chồng có quyền ly hôn vào thời điểm nào?

Theo khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

“3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Theo quy định, quyền ly hôn của người chồng chỉ bị hạn chế khi vợ đang trong giai đoạn mang thai hoặc chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Vì vậy, khi đứa trẻ đạt đủ 12 tháng tuổi, hạn chế này sẽ không còn nữa, và bạn sẽ có đầy đủ quyền yêu cầu ly hôn.

Cũng cần lưu ý rằng, pháp luật chỉ giới hạn quyền ly hôn của người chồng khi vợ đang mang thai, không áp dụng hạn chế này đối với người vợ. Vì thế, nếu vợ bạn cũng đồng tình với việc ly hôn, tòa án có thể xem xét và đồng ý giải quyết yêu cầu ly hôn từ phía vợ bạn, ngay cả trong thời gian cô ấy đang mang thai.

Con do vợ ngoại tình sinh ra được coi là con chung không?

Theo Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc xác định cha, me cho con như sau:

“Điều 88. Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

Vì vậy, theo các quy định của pháp luật, con được sinh ra do người vợ mang thai trong giai đoạn hôn nhân hoặc con sinh trong khoảng thời gian 300 ngày sau ngày ly hôn sẽ được xem là con chung của cả hai vợ chồng, kể cả khi người vợ đã ngoại tình và mang thai con đó. Nếu bạn không muốn công nhận đứa trẻ là con của mình, bạn cần phải cung cấp chứng cứ thuyết phục và yêu cầu Tòa án tiến hành xác định rõ ràng vấn đề này.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?
Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?Tôi và vợ đã chung sống với nhau hơn 10 năm và tôi rất tin tưởng vợ mình. Tuy nhiên gần đây tôi phát hiện vợ mình đã ngoại tình, tồi tệ hơn là cô ấy đã mang thai với tình nhân. Vậy liệu tôi có thể ly hôn với vợ vì lý do này không? Vợ ngoại tình rồi sinh con trong thời kỳ hôn nhân thì đứa con có được xem là con chung của hai vợ chồng không?Ly hôn là gì?Theo khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn được pháp luật giải thích như sau:"Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án."Như vậy, khi đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án chấm dứt quan hệ vợ, chồng thì họ được xem là đã ly hôn.Vợ đang mang thai với nhân tình, chồng có được ly hôn hay không?Căn cứ theo Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:“Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”Theo quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp vợ đang mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người chồng không được phép đề nghị ly hôn, kể cả khi đã phát hiện ra mối quan hệ ngoại tình của vợ. Trong tình huống của bạn, mặc dù vợ đang mang thai con của người khác, theo quy định này bạn vẫn không thể ly hôn trong khoảng thời gian này.Khi nào chồng được quyền ly hôn vì vợ ngoại tình rồi mang thai?Pháp luật đã đặt ra các giới hạn đối với quyền ly hôn của người chồng trong trường hợp vợ đang trong thời kỳ mang thai, kể cả khi đứa trẻ không phải là con của anh ấy, mục đích là để bảo vệ các quyền và lợi ích của phụ nữ. Tuy nhiên, những hạn chế này chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, và người vợ không bị hạn chế quyền ly hôn trong thời gian đó. Vấn đề đặt ra là: Sau thời gian hạn chế này, người chồng có quyền ly hôn vào thời điểm nào?Theo khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:“3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”Theo quy định, quyền ly hôn của người chồng chỉ bị hạn chế khi vợ đang trong giai đoạn mang thai hoặc chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Vì vậy, khi đứa trẻ đạt đủ 12 tháng tuổi, hạn chế này sẽ không còn nữa, và bạn sẽ có đầy đủ quyền yêu cầu ly hôn.Cũng cần lưu ý rằng, pháp luật chỉ giới hạn quyền ly hôn của người chồng khi vợ đang mang thai, không áp dụng hạn chế này đối với người vợ. Vì thế, nếu vợ bạn cũng đồng tình với việc ly hôn, tòa án có thể xem xét và đồng ý giải quyết yêu cầu ly hôn từ phía vợ bạn, ngay cả trong thời gian cô ấy đang mang thai.Con do vợ ngoại tình sinh ra được coi là con chung không?Theo Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc xác định cha, me cho con như sau:“Điều 88. Xác định cha, mẹ1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”Vì vậy, theo các quy định của pháp luật, con được sinh ra do người vợ mang thai trong giai đoạn hôn nhân hoặc con sinh trong khoảng thời gian 300 ngày sau ngày ly hôn sẽ được xem là con chung của cả hai vợ chồng, kể cả khi người vợ đã ngoại tình và mang thai con đó. Nếu bạn không muốn công nhận đứa trẻ là con của mình, bạn cần phải cung cấp chứng cứ thuyết phục và yêu cầu Tòa án tiến hành xác định rõ ràng vấn đề này.