0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cdd17696f6a-Tải-ảnh-trên-mạng-đã-xin-phép-tác-giả-nhưng-không-ghi-nguồn-thì-có-bị-coi-là-xâm-phạm-quyền-tác-giả-không.png

Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?

Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?

Nếu tôi tải về một bức ảnh từ internet sau khi đã hỏi ý kiến của tác giả, mặc dù tác giả không yêu cầu tôi nêu mục đích sử dụng và tôi cũng không thông báo mục đích đó, sau đó sử dụng bức ảnh và ghi tên tác giả nhưng không ghi nguồn, thì việc này có thể coi là vi phạm luật hay không?

Quyền tác giả là gì và bao gồm những quyền nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 quy định về quyền tác giả như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

[…]

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu."

Theo đó, quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm mà mình sáng tạo, bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Trường hợp nào không bị coi là xâm phạm quyền tác giả?

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 như sau:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

- Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

- Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

- Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

- Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

- Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

- Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?

Căn cứ Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Xâm phạm quyền nhân thân quy định tại Điều 19 của Luật này.

2. Xâm phạm quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại các điều 25, 25a và 26 của Luật này.

4. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình nhằm thực hiện hành vi quy định tại Điều này và Điều 35 của Luật này.

5. Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả.

6. Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

7. Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

8. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật này.”

Theo đó, việc sử dụng tác phẩm đòi hỏi sự chấp thuận từ tác giả và có thể cần phải trả phí cho quyền sử dụng, ngoại trừ trong những tình huống mà việc sử dụng không cần phải xin phép tác giả hay trả bất kỳ chi phí nào.

Như vậy, nếu việc tải hình ảnh mà bạn muốn thực hiện không nằm trong những trường hợp mà không cần xin phép tác giả hoặc trả phí, bạn có quyền làm như vậy. Nhưng nếu không nằm trong các trường hợp đặc biệt kể trên, bạn cần có sự chấp nhận từ tác giả để sử dụng các hình ảnh mà tác giả có quyền sở hữu trí tuệ. Việc bạn có xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn không được xem là xâm phạm quyền tác giả.

Nguyễn Diễm Quỳnh
252 ngày trước
Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?
Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?Nếu tôi tải về một bức ảnh từ internet sau khi đã hỏi ý kiến của tác giả, mặc dù tác giả không yêu cầu tôi nêu mục đích sử dụng và tôi cũng không thông báo mục đích đó, sau đó sử dụng bức ảnh và ghi tên tác giả nhưng không ghi nguồn, thì việc này có thể coi là vi phạm luật hay không?Quyền tác giả là gì và bao gồm những quyền nào?Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 quy định về quyền tác giả như sau:“Điều 4. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:[…]2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu."Theo đó, quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm mà mình sáng tạo, bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.Trường hợp nào không bị coi là xâm phạm quyền tác giả?Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 như sau:- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;- Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;- Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;- Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;- Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;- Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;- Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.Tải ảnh trên mạng đã xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn thì có bị coi là xâm phạm quyền tác giả không?Căn cứ Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả1. Xâm phạm quyền nhân thân quy định tại Điều 19 của Luật này.2. Xâm phạm quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại các điều 25, 25a và 26 của Luật này.4. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình nhằm thực hiện hành vi quy định tại Điều này và Điều 35 của Luật này.5. Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả.6. Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.7. Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.8. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật này.”Theo đó, việc sử dụng tác phẩm đòi hỏi sự chấp thuận từ tác giả và có thể cần phải trả phí cho quyền sử dụng, ngoại trừ trong những tình huống mà việc sử dụng không cần phải xin phép tác giả hay trả bất kỳ chi phí nào.Như vậy, nếu việc tải hình ảnh mà bạn muốn thực hiện không nằm trong những trường hợp mà không cần xin phép tác giả hoặc trả phí, bạn có quyền làm như vậy. Nhưng nếu không nằm trong các trường hợp đặc biệt kể trên, bạn cần có sự chấp nhận từ tác giả để sử dụng các hình ảnh mà tác giả có quyền sở hữu trí tuệ. Việc bạn có xin phép tác giả nhưng không ghi nguồn không được xem là xâm phạm quyền tác giả.