0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce297336627-LẠM-PHÁT.png

NGUYÊN NHÂN NÀO DẪN ĐẾN HIỆN TƯỢNG LẠM PHÁT?

1. Lạm phát là gì?

Lạm phát là hiện tượng tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, đồng thời đi kèm với việc giảm giá trị của tiền tệ.

Khi mức giá chung tăng cao, số tiền mà bạn cần chi trả để mua các hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng. Điều này dẫn đến việc tiền của bạn chỉ có khả năng mua được ít hơn so với trước đây.

Một ví dụ về lạm phát ở Việt Nam có thể là: Vào năm 2020, Nguyễn Văn A chỉ cần trả 35.000 đồng để thưởng thức một tô phở. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, Nguyễn Văn A phải chi ra 50.000 đồng để mua cùng một tô phở. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã phải chi tiêu một số tiền lớn hơn để mua cùng một loại hàng hóa. Nếu nhiều loại hàng hóa khác cũng tăng giá tương tự, điều này sẽ góp phần làm tăng lạm phát.

Lạm phát có thể gây ra nhiều vấn đề kinh tế và tài chính và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Chính phủ và ngân hàng trung ương thường áp dụng biện pháp kiểm soát lạm phát nhằm duy trì sự ổn định giá và đồng tiền.

2. Mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt Nam

Theo Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ là cơ quan trình Quốc hội để quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm.

Sau đó, Quốc hội sẽ quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm thông qua việc xác định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia.

Chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm các quyết định về tiền tệ ở mức quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra. Điều này bao gồm xác định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền dựa trên chỉ tiêu lạm phát, và quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Theo Nghị quyết 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quốc hội đã giao chỉ tiêu tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) khoảng 4,5% trong năm 2023.

Và theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi và đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) (theo Kế hoạch năm 2023 của Quốc hội).

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) cả năm 2022 chỉ tăng 3,15%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% được Quốc hội đặt ra.

3. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát?

Một số nguyên nhân gây ra lạm phát có thể được liệt kê như sau:

- Lạm phát do gia tăng nhu cầu tiêu dùng: Khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên.

- Lạm phát có thể xảy ra khi giá thành các yếu tố sản xuất tăng cao, bao gồm tiền lương, thuế và giá nguyên vật liệu.

- Lạm phát có thể phát sinh từ nhập khẩu: Giá cả của hàng hóa nhập khẩu thường tăng do chi phí thuế tăng hoặc thị trường quốc tế tăng giá. Điều này dẫn đến tăng giá bán của hàng hóa trong nước.

- Lạm phát tiền tệ:

Lạm phát do tăng cung tiền: Khi Ngân hàng trung ương mua trái phiếu hoặc tài sản tài chính khác từ Chính phủ hoặc các tổ chức tài chính, lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế sẽ tăng lên. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng của lạm phát.

Lạm phát do giữ đồng tiền không mất giá so với ngoại tệ: Một nguyên nhân khác là khi Ngân hàng trung ương mua ngoại tệ từ thị trường để duy trì giá trị của đồng tiền trong nước so với ngoại tệ. Hành động này có thể dẫn đến tăng cung tiền và góp phần vào lạm phát.

Lạm phát có thể xảy ra do sự thay đổi trong cầu và cung: Mối quan hệ giữa cầu và cung thay đổi có thể dẫn đến tình trạng sự độc quyền cung cấp một loại hàng hóa cùng với sự không ổn định và tăng giá liên tục của chính sách giá.

Những nguyên nhân này có thể tác động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để gây ra lạm phát trong nền kinh tế. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng các chính sách tiền tệ và quản lý kinh tế để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

 

Đoàn Trà My
251 ngày trước
NGUYÊN NHÂN NÀO DẪN ĐẾN HIỆN TƯỢNG LẠM PHÁT?
1. Lạm phát là gì?Lạm phát là hiện tượng tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, đồng thời đi kèm với việc giảm giá trị của tiền tệ.Khi mức giá chung tăng cao, số tiền mà bạn cần chi trả để mua các hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng. Điều này dẫn đến việc tiền của bạn chỉ có khả năng mua được ít hơn so với trước đây.Một ví dụ về lạm phát ở Việt Nam có thể là: Vào năm 2020, Nguyễn Văn A chỉ cần trả 35.000 đồng để thưởng thức một tô phở. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, Nguyễn Văn A phải chi ra 50.000 đồng để mua cùng một tô phở. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã phải chi tiêu một số tiền lớn hơn để mua cùng một loại hàng hóa. Nếu nhiều loại hàng hóa khác cũng tăng giá tương tự, điều này sẽ góp phần làm tăng lạm phát.Lạm phát có thể gây ra nhiều vấn đề kinh tế và tài chính và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Chính phủ và ngân hàng trung ương thường áp dụng biện pháp kiểm soát lạm phát nhằm duy trì sự ổn định giá và đồng tiền.2. Mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt NamTheo Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ là cơ quan trình Quốc hội để quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm.Sau đó, Quốc hội sẽ quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm thông qua việc xác định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia.Chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm các quyết định về tiền tệ ở mức quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra. Điều này bao gồm xác định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền dựa trên chỉ tiêu lạm phát, và quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra.Theo Nghị quyết 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quốc hội đã giao chỉ tiêu tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) khoảng 4,5% trong năm 2023.Và theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi và đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) (theo Kế hoạch năm 2023 của Quốc hội).Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trung bình (CPI) cả năm 2022 chỉ tăng 3,15%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% được Quốc hội đặt ra.3. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát?Một số nguyên nhân gây ra lạm phát có thể được liệt kê như sau:- Lạm phát do gia tăng nhu cầu tiêu dùng: Khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên.- Lạm phát có thể xảy ra khi giá thành các yếu tố sản xuất tăng cao, bao gồm tiền lương, thuế và giá nguyên vật liệu.- Lạm phát có thể phát sinh từ nhập khẩu: Giá cả của hàng hóa nhập khẩu thường tăng do chi phí thuế tăng hoặc thị trường quốc tế tăng giá. Điều này dẫn đến tăng giá bán của hàng hóa trong nước.- Lạm phát tiền tệ:Lạm phát do tăng cung tiền: Khi Ngân hàng trung ương mua trái phiếu hoặc tài sản tài chính khác từ Chính phủ hoặc các tổ chức tài chính, lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế sẽ tăng lên. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng của lạm phát.Lạm phát do giữ đồng tiền không mất giá so với ngoại tệ: Một nguyên nhân khác là khi Ngân hàng trung ương mua ngoại tệ từ thị trường để duy trì giá trị của đồng tiền trong nước so với ngoại tệ. Hành động này có thể dẫn đến tăng cung tiền và góp phần vào lạm phát.Lạm phát có thể xảy ra do sự thay đổi trong cầu và cung: Mối quan hệ giữa cầu và cung thay đổi có thể dẫn đến tình trạng sự độc quyền cung cấp một loại hàng hóa cùng với sự không ổn định và tăng giá liên tục của chính sách giá.Những nguyên nhân này có thể tác động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để gây ra lạm phát trong nền kinh tế. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng các chính sách tiền tệ và quản lý kinh tế để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của nền kinh tế.