0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce347c48c62-Có-được-ghi-tên-vào-danh-sách-cử-tri-khi-bị-hạn-chế-năng-lực-hành-vi-dân-sự-không.png

Có được ghi tên vào danh sách cử tri khi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không?

Có được ghi tên vào danh sách cử tri khi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không?

Tôi muốn biết liệu một người có năng lực hành vi dân sự bị hạn chế có thể tham gia tranh cử vị trí đại biểu Quốc hội hay không? Những người nào được coi là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự? Tôi hiểu rằng người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không hẳn là hoàn toàn không có nhận thức. Vậy, luật pháp quy định như thế nào về quyền tham gia tranh cử của những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Những ai thuộc trường hợp bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Tại Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

"Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự."

Theo đó, một người đang chịu sự nghiện ma túy, hay các chất kích thích khác và đang làm lụng lỡ tài sản của gia đình, thì theo yêu cầu từ phía người có liên quan, quyền lợi, hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Tòa án có thể đưa ra quyết định xác nhận rằng họ là người có năng lực hành vi dân sự bị giới hạn.

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được ghi tên vào danh sách cử tri không?

Theo Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri như sau:

(1) Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

(2) Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

(3) Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

(4) Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

(5) Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri như sau:

"Điều 30. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

1. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. [...]"

Theo đó, người không được ghi tên vào danh sách cử tri bao gồm:

- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án;

- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;

- Người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Theo đó, không có quy định pháp lý nào cấm người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự được đưa vào danh sách cử tri. Như vậy, những người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự vẫn có quyền được ghi tên trong danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình như một công dân.

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được ứng cử đại biểu Quốc hội không?

Căn cứ Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri như sau:

"Điều 37. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn."

Như vậy, dựa trên điều 37, khoản 1 của Luật này, những người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự sẽ không được đặt ứng viên làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
258 ngày trước
Có được ghi tên vào danh sách cử tri khi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không?
Có được ghi tên vào danh sách cử tri khi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không?Tôi muốn biết liệu một người có năng lực hành vi dân sự bị hạn chế có thể tham gia tranh cử vị trí đại biểu Quốc hội hay không? Những người nào được coi là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự? Tôi hiểu rằng người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không hẳn là hoàn toàn không có nhận thức. Vậy, luật pháp quy định như thế nào về quyền tham gia tranh cử của những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?Những ai thuộc trường hợp bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?Tại Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:"Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự."Theo đó, một người đang chịu sự nghiện ma túy, hay các chất kích thích khác và đang làm lụng lỡ tài sản của gia đình, thì theo yêu cầu từ phía người có liên quan, quyền lợi, hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Tòa án có thể đưa ra quyết định xác nhận rằng họ là người có năng lực hành vi dân sự bị giới hạn.Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được ghi tên vào danh sách cử tri không?Theo Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri như sau:(1) Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.(2) Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.(3) Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.(4) Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).(5) Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri như sau:"Điều 30. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri1. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. [...]"Theo đó, người không được ghi tên vào danh sách cử tri bao gồm:- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án;- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;- Người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.Theo đó, không có quy định pháp lý nào cấm người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự được đưa vào danh sách cử tri. Như vậy, những người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự vẫn có quyền được ghi tên trong danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình như một công dân.Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được ứng cử đại biểu Quốc hội không?Căn cứ Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri như sau:"Điều 37. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.2. Người đang bị khởi tố bị can.3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn."Như vậy, dựa trên điều 37, khoản 1 của Luật này, những người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự sẽ không được đặt ứng viên làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân.