0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce4096d21fb-Phân-chia-tài-sản-được-mua-trong-giai-đoạn-vợ-chồng-đang-ly-thân-như-thế-nào.png

Phân chia tài sản được mua trong giai đoạn vợ chồng đang ly thân như thế nào?

Phân chia tài sản được mua trong giai đoạn vợ chồng đang ly thân như thế nào?

Tôi và vợ đang trong giai đoạn ly thân nhưng tôi có ý định mua một căn nhà. Vậy tôi muốn hỏi, căn nhà này sẽ được xác định là thuộc tài sản chung hay tài sản riêng? Và có ảnh hưởng gì khi ra Tòa ly hôn không?

Vợ chồng đang ly thân nếu mua tài sản thì thuộc tài sản chung hay tài sản riêng?

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 không quy định về việc ly thân. Trong thực tế, ly thân thường được các cặp vợ chồng sử dụng như một biện pháp giảm bớt căng thẳng và xung đột nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn những hậu quả không may mắn có thể xảy đến. Thời gian ly thân cũng giúp cả hai bên có khoảng thời gian để suy nghĩ và quyết định liệu có nên tái hợp và tiếp tục cuộc sống chung. Tuy nhiên, trong thời gian ly thân, bạn và vợ vẫn được xem là vợ chồng, vẫn nằm trong thời kỳ hôn nhân và quan hệ hôn nhân giữa hai bên vẫn được pháp luật bảo hộ.

Trường hợp bạn mua một căn nhà trong thời kỳ hôn nhân, việc xác định đây là tài sản riêng sẽ đặt ra không ít thách thức. Có nhiều tình huống, người chồng sử dụng số tiền cá nhân để mua bất động sản, nhưng do thiếu chứng cứ xác thực rằng đó là tài sản riêng, nên khi đến giai đoạn ly hôn, tài sản đó vẫn bị coi là tài sản chung và bị tòa án phân chia.

Tài sản riêng của vợ chồng được quy định thế nào?

Trong thời khi hôn nhân có rất nhiều những tài sản được hình thành rất khó để xác định được hết những tài sản đó là tài sản chung hoặc tài sản riêng là của vợ hay là của chồng. Theo quy định của pháp luật muốn phân biệt hoặc chứng minh tài sản này là tài sản chung hay là tài sản riêng chị cần phải có bằng chứng để chứng minh, cụ thể như sau:

Tài sản riêng của vợ, chồng căn cứ tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

- Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Đang ly thân nếu mua nhà có ảnh hưởng gì khi ra tòa không?

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Theo đó, tất cả tài sản mà hai bên thu được sau khi hôn nhân được thực hiện đều được coi là tài sản chung, trừ khi một trong hai bên nhận được tài sản qua quyền thừa kế riêng lẻ, quyền tặng cho hoặc thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của mình. Trong trường hợp không có bằng chứng để xác minh rằng tài sản đang bị tranh chấp là tài sản riêng của một bên, thì tài sản đó sẽ được xem là tài sản chung của cả hai.

Như vậy, tài sản là nhà ở trong thời kỳ hôn nhân sẽ đương nhiên được pháp luật công nhận đó sẽ là tài sản chung nếu bên còn lại không chứng minh được nó hình thành từ nguồn tài sản riêng.

Để thuận lợi cho việc chứng minh nhà ở Anh mua là tài sản riêng thì có thể căn cứ một số loại giấy tờ sau:

- Phải chứng minh được đây là tài sản hình thành trước hôn nhân thông qua các loại hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ về việc mua bán, tặng cho… có được trước khi kết hôn;

- Tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhưng đã được phân chia tài sản chung vợ chồng thông qua các văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng. Trong đó, việc chia tài sản này phải được thể hiện thông qua văn bản, có thể được công chứng theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc pháp luật theo khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia định 2014).

- Cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chia riêng;

- Xuất trình bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác…

Tùy vào từng trường hợp cụ thể và bản thân Anh đang có những loại giấy tờ gì để xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu chia tài sản chung và xác định tài sản riêng.

Nguyễn Diễm Quỳnh
251 ngày trước
Phân chia tài sản được mua trong giai đoạn vợ chồng đang ly thân như thế nào?
Phân chia tài sản được mua trong giai đoạn vợ chồng đang ly thân như thế nào?Tôi và vợ đang trong giai đoạn ly thân nhưng tôi có ý định mua một căn nhà. Vậy tôi muốn hỏi, căn nhà này sẽ được xác định là thuộc tài sản chung hay tài sản riêng? Và có ảnh hưởng gì khi ra Tòa ly hôn không?Vợ chồng đang ly thân nếu mua tài sản thì thuộc tài sản chung hay tài sản riêng?Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 không quy định về việc ly thân. Trong thực tế, ly thân thường được các cặp vợ chồng sử dụng như một biện pháp giảm bớt căng thẳng và xung đột nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn những hậu quả không may mắn có thể xảy đến. Thời gian ly thân cũng giúp cả hai bên có khoảng thời gian để suy nghĩ và quyết định liệu có nên tái hợp và tiếp tục cuộc sống chung. Tuy nhiên, trong thời gian ly thân, bạn và vợ vẫn được xem là vợ chồng, vẫn nằm trong thời kỳ hôn nhân và quan hệ hôn nhân giữa hai bên vẫn được pháp luật bảo hộ.Trường hợp bạn mua một căn nhà trong thời kỳ hôn nhân, việc xác định đây là tài sản riêng sẽ đặt ra không ít thách thức. Có nhiều tình huống, người chồng sử dụng số tiền cá nhân để mua bất động sản, nhưng do thiếu chứng cứ xác thực rằng đó là tài sản riêng, nên khi đến giai đoạn ly hôn, tài sản đó vẫn bị coi là tài sản chung và bị tòa án phân chia.Tài sản riêng của vợ chồng được quy định thế nào?Trong thời khi hôn nhân có rất nhiều những tài sản được hình thành rất khó để xác định được hết những tài sản đó là tài sản chung hoặc tài sản riêng là của vợ hay là của chồng. Theo quy định của pháp luật muốn phân biệt hoặc chứng minh tài sản này là tài sản chung hay là tài sản riêng chị cần phải có bằng chứng để chứng minh, cụ thể như sau:Tài sản riêng của vợ, chồng căn cứ tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:- Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.Đang ly thân nếu mua nhà có ảnh hưởng gì khi ra tòa không?Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."Theo đó, tất cả tài sản mà hai bên thu được sau khi hôn nhân được thực hiện đều được coi là tài sản chung, trừ khi một trong hai bên nhận được tài sản qua quyền thừa kế riêng lẻ, quyền tặng cho hoặc thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của mình. Trong trường hợp không có bằng chứng để xác minh rằng tài sản đang bị tranh chấp là tài sản riêng của một bên, thì tài sản đó sẽ được xem là tài sản chung của cả hai.Như vậy, tài sản là nhà ở trong thời kỳ hôn nhân sẽ đương nhiên được pháp luật công nhận đó sẽ là tài sản chung nếu bên còn lại không chứng minh được nó hình thành từ nguồn tài sản riêng.Để thuận lợi cho việc chứng minh nhà ở Anh mua là tài sản riêng thì có thể căn cứ một số loại giấy tờ sau:- Phải chứng minh được đây là tài sản hình thành trước hôn nhân thông qua các loại hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ về việc mua bán, tặng cho… có được trước khi kết hôn;- Tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhưng đã được phân chia tài sản chung vợ chồng thông qua các văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng. Trong đó, việc chia tài sản này phải được thể hiện thông qua văn bản, có thể được công chứng theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc pháp luật theo khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia định 2014).- Cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chia riêng;- Xuất trình bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác…Tùy vào từng trường hợp cụ thể và bản thân Anh đang có những loại giấy tờ gì để xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu chia tài sản chung và xác định tài sản riêng.