0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce42f028b3e-Có-kỷ-luật-Đảng-viên-sinh-thêm-con-với-chồng-mời-sau-khi-đã-có-con-riêng-không.png

Có kỷ luật Đảng viên sinh thêm con với vợ mới sau khi đã có con riêng không?

Có kỷ luật Đảng viên sinh thêm con với vợ mới sau khi đã có con riêng không?

Một đảng viên sau khi kết hôn lần đầu và có 2 con, nhưng sau đó vợ mất. Anh ta sau đó kết hôn lại với một người phụ nữ khác (độc thân) và có thêm con. Theo đó, liệu đảng viên này có vi phạm quy định về quản lý sinh sản không? Liệu anh ta có bị xử lý kỷ luật không?

Kế hoạch hóa gia đình là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3 Pháp lệnh Dân số năm 2003 như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

[...]

9. Kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình."

Theo đó, kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình.

Kế hoạch hóa gia đình được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh Dân số năm 2003 quy định về kế hoạch hoá gia đình như sau:

- Kế hoạch hoá gia đình là biện pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh góp phần bảo đảm cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Biện pháp thực hiện kế hoạch hoá gia đình bao gồm:

+ Tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ, bảo đảm để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện thực hiện kế hoạch hoá gia đình;

+ Cung cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình bảo đảm chất lượng, thuận tiện, an toàn và đến tận người dân;

+ Khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần, thực hiện các chính sách bảo hiểm để tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình sâu rộng trong nhân dân.

- Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình, dự án về kế hoạch hoá gia đình; ưu tiên đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người chưa đến tuổi thành niên.

Đảng viên có vi phạm kế hoạch hoá gia đình khi đã có con riêng nhưng vẫn sinh thêm con với người khác không?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP quy định về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống (được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP)

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Theo đó, đảng viên đã có con từ mối quan hệ trước đó nhưng sau đó sinh con với người khác sẽ không bị xem là vi phạm quy định về việc sinh một hoặc hai con theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định 20/2010/NĐ-CP (đã được chỉnh sửa theo Điều 1 của Nghị định 18/2011/NĐ-CP).

Như vậy, dựa trên thông tin bạn cung cấp, đảng viên đã sinh hai con trong cuộc hôn nhân trước đó, và sau này sinh thêm hai con với người vợ kế tiếp, không phải xem là vi phạm quy định về việc sinh con thứ ba. Vì vậy, họ sẽ không vi phạm quy định về việc chỉ được sinh một hoặc hai con và cũng sẽ không bị kỷ luật theo quy định hiện hành.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
258 ngày trước
Có kỷ luật Đảng viên sinh thêm con với vợ mới sau khi đã có con riêng không?
Có kỷ luật Đảng viên sinh thêm con với vợ mới sau khi đã có con riêng không?Một đảng viên sau khi kết hôn lần đầu và có 2 con, nhưng sau đó vợ mất. Anh ta sau đó kết hôn lại với một người phụ nữ khác (độc thân) và có thêm con. Theo đó, liệu đảng viên này có vi phạm quy định về quản lý sinh sản không? Liệu anh ta có bị xử lý kỷ luật không?Kế hoạch hóa gia đình là gì?Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3 Pháp lệnh Dân số năm 2003 như sau:"Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:[...]9. Kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình."Theo đó, kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình.Kế hoạch hóa gia đình được quy định như thế nào?Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh Dân số năm 2003 quy định về kế hoạch hoá gia đình như sau:- Kế hoạch hoá gia đình là biện pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh góp phần bảo đảm cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.- Biện pháp thực hiện kế hoạch hoá gia đình bao gồm:+ Tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ, bảo đảm để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện thực hiện kế hoạch hoá gia đình;+ Cung cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình bảo đảm chất lượng, thuận tiện, an toàn và đến tận người dân;+ Khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần, thực hiện các chính sách bảo hiểm để tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình sâu rộng trong nhân dân.- Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình, dự án về kế hoạch hoá gia đình; ưu tiên đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người chưa đến tuổi thành niên.Đảng viên có vi phạm kế hoạch hoá gia đình khi đã có con riêng nhưng vẫn sinh thêm con với người khác không?Căn cứ Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP quy định về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống (được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP)- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.Theo đó, đảng viên đã có con từ mối quan hệ trước đó nhưng sau đó sinh con với người khác sẽ không bị xem là vi phạm quy định về việc sinh một hoặc hai con theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định 20/2010/NĐ-CP (đã được chỉnh sửa theo Điều 1 của Nghị định 18/2011/NĐ-CP).Như vậy, dựa trên thông tin bạn cung cấp, đảng viên đã sinh hai con trong cuộc hôn nhân trước đó, và sau này sinh thêm hai con với người vợ kế tiếp, không phải xem là vi phạm quy định về việc sinh con thứ ba. Vì vậy, họ sẽ không vi phạm quy định về việc chỉ được sinh một hoặc hai con và cũng sẽ không bị kỷ luật theo quy định hiện hành.