0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce5deddd659-contract.png

CÓ BAO NHIÊU LOẠI HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ?

Hợp đồng là một phần quan trọng của cuộc sống xã hội và kinh doanh. Chúng ta thường thấy hợp đồng xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày, từ việc thuê một căn hộ cho đến ký kết các thỏa thuận kinh doanh phức tạp. Tuy nhiên, có bao nhiêu loại hợp đồng theo pháp luật dân sự và mỗi loại có điều gì riêng biệt? Bài viết này sẽ điểm qua các loại hợp đồng phổ biến và giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng trong pháp luật dân sự, thông qua siêu liên kết đến thủ tục pháp luật.

Hợp đồng là gì?


Theo định nghĩa của Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Một số loại hợp đồng thông dụng

Các loại hợp đồng thông dụng được quy định từ Điều 430 đến Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015:  

Hợp đồng mua bán tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm việc một bên (người bán) cam kết chuyển quyền sở hữu của một tài sản hoặc dịch vụ cho bên kia (người mua) trong trao đổi chứng khoán.

Hợp đồng trao đổi tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. 

Hợp đồng tặng cho tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng mà không yêu cầu đền bù, và bên được tặng đồng ý nhận.

Hợp đồng vay tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, và bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê và cho thuê liên quan đến việc cấp quyền sử dụng tài sản, như nhà ở, văn phòng, hoặc một phần của đất đai, trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng thuê là khi bạn là người thuê tài sản, trong khi hợp đồng cho thuê là khi bạn là người cho thuê tài sản.

Ngoài ra, còn có:

Hợp đồng thuê khoán tài sản: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Hợp đồng mượn tài sản: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, và bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Hợp đồng về quyền sử dụng đất: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Hợp đồng hợp tác: Sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Hợp đồng dịch vụ: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện.

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa một người lao động và một nhà tuyển dụng, xác định các điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Điều này bao gồm cả hợp đồng làm việc toàn thời gian, bán thời gian, và hợp đồng lao động tạm thời.

Hợp đồng thầu

Hợp đồng thầu thường được sử dụng trong các dự án xây dựng hoặc cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Người thầu cam kết hoàn thành công việc hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong khoảng thời gian nhất định và nhận được tiền hoặc đền bù tương ứng.

Hợp đồng tài chính

Hợp đồng tài chính là các thỏa thuận liên quan đến việc mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hợp đồng tương lai. Chúng thường được sử dụng trong thương mại chứng khoán và đầu tư tài chính.

Hợp đồng bất động sản

Hợp đồng bất động sản liên quan đến việc mua bán, thuê, cho thuê hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất đai hoặc bất động sản. Điều này bao gồm hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê đất, và các thỏa thuận khác liên quan đến bất động sản.

Hợp đồng vận tải

Hợp đồng vận tải liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá hoặc hành khách từ một địa điểm đến địa điểm khác. Điều này bao gồm hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, hàng không, và biển.

Hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế là các thỏa thuận liên quan đến thương mại và giao dịch quốc tế. Chúng thường bao gồm các điều khoản về thương mại quốc tế, chuyển đổi tiền tệ, và các yêu cầu xuất khẩu nhập khẩu.

Hợp đồng thỏa thuận giữa các tổ chức

Hợp đồng thỏa thuận giữa các tổ chức liên quan đến việc hai hoặc nhiều tổ chức thực hiện một dự án hoặc mục tiêu cụ thể cùng nhau. Điều này có thể bao gồm hợp đồng liên danh, hợp đồng liên kết, và các thỏa thuận khác giữa các tổ chức.

Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ chuyên ngành

Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ chuyên ngành liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyên môn hoặc chuyên ngành cụ thể. Chúng thường bao gồm hợp đồng tư vấn, hợp đồng nghiên cứu, và các hợp đồng khác liên quan đến dịch vụ chuyên môn.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ công cộng

Hợp đồng cung cấp dịch vụ công cộng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho cộng đồng, chẳng hạn như dịch vụ nước, điện, vận tải công cộng, và hệ thống thông tin.

Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ vận tải

Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ vận tải liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận tải cho hàng hoá hoặc hành khách. Chúng thường xác định quyền và nghĩa vụ của người vận tải và người gửi hàng hoặc hành khách.

Hợp đồng thỏa thuận và cung cấp năng lượng

Hợp đồng thỏa thuận và cung cấp năng lượng liên quan đến việc cung cấp năng lượng điện, nhiên liệu, hoặc các nguồn năng lượng khác cho các khách hàng. Chúng thường xác định điều kiện về giá cả, thời hạn cung cấp, và quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là một thỏa thuận mà một bên trả tiền (premium) để được bảo vệ khỏi mất mát hoặc thiệt hại trong tương lai. Hợp đồng này có thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, và nhiều loại bảo hiểm khác.

Hợp đồng thỏa thuận và cấp phép

Hợp đồng thỏa thuận và cấp phép được sử dụng trong việc cấp quyền hoặc giấy phép cho việc sử dụng tài sản hoặc công nghệ. Điều này thường bao gồm việc cấp phép sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế, hoặc phần mềm.

Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về một số loại hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê nhà đất, hợp đồng lao động, hợp đồng tài chính và hợp đồng bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiểu rõ về các loại hợp đồng này là điều quan trọng để đảm bảo sự hợp pháp và tuân thủ trong các giao dịch và quan hệ dân sự. Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể về từng loại hợp đồng, bạn có thể tham khảo Thủ tục pháp luật.

Kết luận

Trong cuộc sống hàng ngày và kinh doanh, có nhiều loại hợp đồng theo pháp luật dân sự khác nhau, mỗi loại đề cập đến các khía cạnh và mục đích khác nhau. Việc hiểu rõ các loại hợp đồng này và các quy định pháp luật liên quan đến chúng là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Nếu bạn cần thêm thông tin và hỗ trợ về thủ tục pháp luật liên quan đến hợp đồng, hãy tham khảo tại thủ tục pháp luật.

 

avatar
Đoàn Trà My
258 ngày trước
CÓ BAO NHIÊU LOẠI HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ?
Hợp đồng là một phần quan trọng của cuộc sống xã hội và kinh doanh. Chúng ta thường thấy hợp đồng xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày, từ việc thuê một căn hộ cho đến ký kết các thỏa thuận kinh doanh phức tạp. Tuy nhiên, có bao nhiêu loại hợp đồng theo pháp luật dân sự và mỗi loại có điều gì riêng biệt? Bài viết này sẽ điểm qua các loại hợp đồng phổ biến và giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng trong pháp luật dân sự, thông qua siêu liên kết đến thủ tục pháp luật.Hợp đồng là gì?Theo định nghĩa của Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.Một số loại hợp đồng thông dụngCác loại hợp đồng thông dụng được quy định từ Điều 430 đến Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015:  Hợp đồng mua bán tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm việc một bên (người bán) cam kết chuyển quyền sở hữu của một tài sản hoặc dịch vụ cho bên kia (người mua) trong trao đổi chứng khoán.Hợp đồng trao đổi tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Hợp đồng tặng cho tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng mà không yêu cầu đền bù, và bên được tặng đồng ý nhận.Hợp đồng vay tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.Hợp đồng thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, và bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê và cho thuê liên quan đến việc cấp quyền sử dụng tài sản, như nhà ở, văn phòng, hoặc một phần của đất đai, trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng thuê là khi bạn là người thuê tài sản, trong khi hợp đồng cho thuê là khi bạn là người cho thuê tài sản.Ngoài ra, còn có:Hợp đồng thuê khoán tài sản: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.Hợp đồng mượn tài sản: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, và bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.Hợp đồng về quyền sử dụng đất: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.Hợp đồng hợp tác: Sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.Hợp đồng dịch vụ: Sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện.Hợp đồng lao độngHợp đồng lao động là thỏa thuận giữa một người lao động và một nhà tuyển dụng, xác định các điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Điều này bao gồm cả hợp đồng làm việc toàn thời gian, bán thời gian, và hợp đồng lao động tạm thời.Hợp đồng thầuHợp đồng thầu thường được sử dụng trong các dự án xây dựng hoặc cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Người thầu cam kết hoàn thành công việc hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong khoảng thời gian nhất định và nhận được tiền hoặc đền bù tương ứng.Hợp đồng tài chínhHợp đồng tài chính là các thỏa thuận liên quan đến việc mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hợp đồng tương lai. Chúng thường được sử dụng trong thương mại chứng khoán và đầu tư tài chính.Hợp đồng bất động sảnHợp đồng bất động sản liên quan đến việc mua bán, thuê, cho thuê hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất đai hoặc bất động sản. Điều này bao gồm hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê đất, và các thỏa thuận khác liên quan đến bất động sản.Hợp đồng vận tảiHợp đồng vận tải liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá hoặc hành khách từ một địa điểm đến địa điểm khác. Điều này bao gồm hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, hàng không, và biển.Hợp đồng thương mại quốc tếHợp đồng thương mại quốc tế là các thỏa thuận liên quan đến thương mại và giao dịch quốc tế. Chúng thường bao gồm các điều khoản về thương mại quốc tế, chuyển đổi tiền tệ, và các yêu cầu xuất khẩu nhập khẩu.Hợp đồng thỏa thuận giữa các tổ chứcHợp đồng thỏa thuận giữa các tổ chức liên quan đến việc hai hoặc nhiều tổ chức thực hiện một dự án hoặc mục tiêu cụ thể cùng nhau. Điều này có thể bao gồm hợp đồng liên danh, hợp đồng liên kết, và các thỏa thuận khác giữa các tổ chức.Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ chuyên ngànhHợp đồng thỏa thuận và dịch vụ chuyên ngành liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyên môn hoặc chuyên ngành cụ thể. Chúng thường bao gồm hợp đồng tư vấn, hợp đồng nghiên cứu, và các hợp đồng khác liên quan đến dịch vụ chuyên môn.Hợp đồng cung cấp dịch vụ công cộngHợp đồng cung cấp dịch vụ công cộng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho cộng đồng, chẳng hạn như dịch vụ nước, điện, vận tải công cộng, và hệ thống thông tin.Hợp đồng thỏa thuận và dịch vụ vận tảiHợp đồng thỏa thuận và dịch vụ vận tải liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận tải cho hàng hoá hoặc hành khách. Chúng thường xác định quyền và nghĩa vụ của người vận tải và người gửi hàng hoặc hành khách.Hợp đồng thỏa thuận và cung cấp năng lượngHợp đồng thỏa thuận và cung cấp năng lượng liên quan đến việc cung cấp năng lượng điện, nhiên liệu, hoặc các nguồn năng lượng khác cho các khách hàng. Chúng thường xác định điều kiện về giá cả, thời hạn cung cấp, và quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.Hợp đồng bảo hiểmHợp đồng bảo hiểm là một thỏa thuận mà một bên trả tiền (premium) để được bảo vệ khỏi mất mát hoặc thiệt hại trong tương lai. Hợp đồng này có thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, và nhiều loại bảo hiểm khác.Hợp đồng thỏa thuận và cấp phépHợp đồng thỏa thuận và cấp phép được sử dụng trong việc cấp quyền hoặc giấy phép cho việc sử dụng tài sản hoặc công nghệ. Điều này thường bao gồm việc cấp phép sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế, hoặc phần mềm.Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về một số loại hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê nhà đất, hợp đồng lao động, hợp đồng tài chính và hợp đồng bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiểu rõ về các loại hợp đồng này là điều quan trọng để đảm bảo sự hợp pháp và tuân thủ trong các giao dịch và quan hệ dân sự. Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể về từng loại hợp đồng, bạn có thể tham khảo Thủ tục pháp luật.Kết luậnTrong cuộc sống hàng ngày và kinh doanh, có nhiều loại hợp đồng theo pháp luật dân sự khác nhau, mỗi loại đề cập đến các khía cạnh và mục đích khác nhau. Việc hiểu rõ các loại hợp đồng này và các quy định pháp luật liên quan đến chúng là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Nếu bạn cần thêm thông tin và hỗ trợ về thủ tục pháp luật liên quan đến hợp đồng, hãy tham khảo tại thủ tục pháp luật.