0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce6a8da87c4-PHÁP-ĐỊNH.png

VỐN PHÁP ĐỊNH CÓ PHẢI VỐN ĐIỀU LỆ KHÔNG?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp và tổ chức phải xem xét về vốn pháp định, một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và pháp lý. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn phổ biến liên quan đến việc vốn pháp định có phải là vốn điều lệ hay không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vốn pháp định, sự khác biệt giữa nó và vốn điều lệ, cũng như vai trò quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh. Để biết thêm chi tiết về thủ tục pháp luật liên quan, bạn có thể xem tại Thủ tục pháp luật.

Vốn pháp định là gì?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến khái niệm vốn pháp định. Tuy nhiên, ta có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu cần có để thành lập một doanh nghiệp. Mức vốn pháp định có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực có thể có quy định riêng về mức vốn pháp định. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi và ổn định của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đồng thời đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của ngành nghề tương ứng.

Tóm lại, dù Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập cụ thể đến vốn pháp định, mức vốn cần thiết để thành lập doanh nghiệp có thể thay đổi tuỳ theo ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định có phải vốn điều lệ không?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ được định nghĩa là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh; hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Mặc dù cả hai khái niệm đều liên quan đến số vốn cần có để thành lập doanh nghiệp, nhưng vốn điều lệ và vốn pháp định có một số điểm khác biệt cơ bản như sau:

Vốn điều lệ áp dụng theo loại hình doanh nghiệp, trong khi vốn pháp định chỉ áp dụng cho một số ngành nghề, lĩnh vực cụ thể (như ngân hàng, bảo hiểm,...).

Vốn điều lệ không có mức tối thiểu hoặc tối đa cố định, trong khi vốn pháp định được xác định với con số cụ thể cho từng ngành nghề riêng biệt.

Vốn điều lệ phải được góp đủ trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong khi vốn pháp định phải được góp đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Như vậy, vốn điều lệ và vốn pháp định là hai khái niệm khác nhau trong Luật Doanh nghiệp 2020, với các quy định riêng biệt về áp dụng, mức định và thời gian góp vốn cho doanh nghiệp.

Một số đặc điểm của vốn pháp định

- Vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề nhất định (đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến tài chính như chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng, ngân hàng,…

- Việc yêu cầu vốn pháp định nhằm phòng trừ rủi ro sau khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Giấy xác nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP như sau:

- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).

- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.

- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Kết luận

Vốn pháp định là một khái niệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh, và nó không phải là vốn điều lệ. Vốn pháp định thường liên quan đến việc quản lý tài sản cố định và có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và hiểu rõ về vốn pháp định, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thủ tục pháp luật.

avatar
Đoàn Trà My
257 ngày trước
VỐN PHÁP ĐỊNH CÓ PHẢI VỐN ĐIỀU LỆ KHÔNG?
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp và tổ chức phải xem xét về vốn pháp định, một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và pháp lý. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn phổ biến liên quan đến việc vốn pháp định có phải là vốn điều lệ hay không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vốn pháp định, sự khác biệt giữa nó và vốn điều lệ, cũng như vai trò quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh. Để biết thêm chi tiết về thủ tục pháp luật liên quan, bạn có thể xem tại Thủ tục pháp luật.Vốn pháp định là gì?Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến khái niệm vốn pháp định. Tuy nhiên, ta có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu cần có để thành lập một doanh nghiệp. Mức vốn pháp định có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.Mỗi ngành nghề, lĩnh vực có thể có quy định riêng về mức vốn pháp định. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi và ổn định của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đồng thời đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của ngành nghề tương ứng.Tóm lại, dù Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập cụ thể đến vốn pháp định, mức vốn cần thiết để thành lập doanh nghiệp có thể thay đổi tuỳ theo ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.Vốn pháp định có phải vốn điều lệ không?Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ được định nghĩa là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh; hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.Mặc dù cả hai khái niệm đều liên quan đến số vốn cần có để thành lập doanh nghiệp, nhưng vốn điều lệ và vốn pháp định có một số điểm khác biệt cơ bản như sau:Vốn điều lệ áp dụng theo loại hình doanh nghiệp, trong khi vốn pháp định chỉ áp dụng cho một số ngành nghề, lĩnh vực cụ thể (như ngân hàng, bảo hiểm,...).Vốn điều lệ không có mức tối thiểu hoặc tối đa cố định, trong khi vốn pháp định được xác định với con số cụ thể cho từng ngành nghề riêng biệt.Vốn điều lệ phải được góp đủ trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong khi vốn pháp định phải được góp đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.Như vậy, vốn điều lệ và vốn pháp định là hai khái niệm khác nhau trong Luật Doanh nghiệp 2020, với các quy định riêng biệt về áp dụng, mức định và thời gian góp vốn cho doanh nghiệp.Một số đặc điểm của vốn pháp định- Vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề nhất định (đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến tài chính như chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng, ngân hàng,…- Việc yêu cầu vốn pháp định nhằm phòng trừ rủi ro sau khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.- Giấy xác nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụngMức vốn pháp định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP như sau:- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng.- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.Kết luậnVốn pháp định là một khái niệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh, và nó không phải là vốn điều lệ. Vốn pháp định thường liên quan đến việc quản lý tài sản cố định và có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và hiểu rõ về vốn pháp định, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thủ tục pháp luật.