0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cf3225d8027-Có-phải-nộp-thuế-thu-nhập-cá-nhân-khi-được-tặng-cho-bất-động-sản-không.png

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được tặng cho bất động sản không?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được tặng cho bất động sản không?

Tôi muốn được tư vấn về việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng bất động sản hay không? Gần đây, bố chồng tôi đã tặng cho tôi một lô đất như một món quà dành riêng. Do đó, tôi muốn biết liệu tôi cần thực hiện việc khai thuế trong tình huống này hay không? Nếu cần, mức thuế mà tôi phải đóng là bao nhiêu?

Bất động sản là gì? Hợp đồng tặng cho bất động sản được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Dân sự 2015, bất động sản bao gồm những loại tài sản sau đây:

+ Đất đai;

+ Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

+ Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

+ Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

“1. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, quy định cụ thể về hợp đồng tặng cho bất động sản như sau:

- Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

- Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Vậy hợp đồng tặng cho tài sản phát sinh kể từ khi bên tặng cho chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng.

Được tặng cho bất động sản thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

"10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng."

Như vậy, thu nhập từ việc nhận tặng cho bất động sản là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp được miễn thuế quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì không phải nộp khoản thuế này:

“4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Do đó, việc bạn được cha chồng tặng bất động sản nằm trong danh sách những trường hợp được miễn thuế, nên bạn không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn phải tuân thủ các quy định về kê khai và thủ tục để được miễn thuế.

Cách xác định thu nhập chịu thuế từ việc nhận tặng cho bất động sản

Điều 18 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng như sau:

"1. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được quy định như sau:

a) Đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế;

b) Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập."

Theo đó, khoản thu nhập chịu thuế sẽ là phần thu nhập vượt quá 10 triệu đồng mà đối tượng nội thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Theo điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, việc xác định thu nhập tính thuế đối với nhận tặng cho là bất động sản được xác định như sau:

- Phần trị giá đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng;

- Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Mức thuế suất được xác định theo Điều 25 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau:

"Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế."

Như vậy, khi tính thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ việc nhận tặng bất động sản, công thức sau sẽ được áp dụng: Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = (Giá trị của bất động sản - 10 triệu) x 10%.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
258 ngày trước
Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được tặng cho bất động sản không?
Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được tặng cho bất động sản không?Tôi muốn được tư vấn về việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng bất động sản hay không? Gần đây, bố chồng tôi đã tặng cho tôi một lô đất như một món quà dành riêng. Do đó, tôi muốn biết liệu tôi cần thực hiện việc khai thuế trong tình huống này hay không? Nếu cần, mức thuế mà tôi phải đóng là bao nhiêu?Bất động sản là gì? Hợp đồng tặng cho bất động sản được hiểu như thế nào?Theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Dân sự 2015, bất động sản bao gồm những loại tài sản sau đây:+ Đất đai;+ Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;+ Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;+ Tài sản khác theo quy định của pháp luật.Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:“1. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, quy định cụ thể về hợp đồng tặng cho bất động sản như sau:- Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.- Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.Vậy hợp đồng tặng cho tài sản phát sinh kể từ khi bên tặng cho chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng.Được tặng cho bất động sản thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?Khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về đối tượng chịu thuế như sau:"10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng."Như vậy, thu nhập từ việc nhận tặng cho bất động sản là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp được miễn thuế quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì không phải nộp khoản thuế này:“4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”Do đó, việc bạn được cha chồng tặng bất động sản nằm trong danh sách những trường hợp được miễn thuế, nên bạn không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn phải tuân thủ các quy định về kê khai và thủ tục để được miễn thuế.Cách xác định thu nhập chịu thuế từ việc nhận tặng cho bất động sảnĐiều 18 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng như sau:"1. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được quy định như sau:a) Đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế;b) Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập."Theo đó, khoản thu nhập chịu thuế sẽ là phần thu nhập vượt quá 10 triệu đồng mà đối tượng nội thuế nhận được theo từng lần phát sinh.Theo điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, việc xác định thu nhập tính thuế đối với nhận tặng cho là bất động sản được xác định như sau:- Phần trị giá đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng;- Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.Mức thuế suất được xác định theo Điều 25 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau:"Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế."Như vậy, khi tính thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ việc nhận tặng bất động sản, công thức sau sẽ được áp dụng: Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = (Giá trị của bất động sản - 10 triệu) x 10%.