0888889366
timeline_post_file65082398256e9-1.png

Thủ tục gộp sổ BHXH: Hướng dẫn chi tiết và nhanh chóng

BHXH là gì?

Bảo hiểm xã hội, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được định nghĩa như sau:

"Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội."

Tại sao phải gộp sổ BHXH ? 

Lý do cần phải gộp sổ BHXH có nguồn gốc từ quy định tại Điều 63 của Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011, được diễn giải như sau:

Bước 1: Gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên không trùng thời gian đóng

 • Khi một người có từ 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng BHXH không trùng nhau, cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH của người đó.
 • Cơ quan này sau đó hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và in thời gian đóng, quá trình hưởng BHXH và BHTN của các sổ BHXH vào một sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

Bước 2: Gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên trùng thời gian đóng

 • Khi một người có từ 02 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng BHXH trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.
 • Các sổ BHXH còn lại sẽ được thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị hoặc người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48.
 • Trong trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể, thì sẽ thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động.
 • Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời cũng phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

Hiện nay, việc người lao động có nhiều hơn 2 sổ BHXH là một tình trạng phổ biến do nhiều nguyên nhân khác nhau, như thay đổi công việc, đơn vị làm việc mới mà không thực hiện chốt sổ tại đơn vị cũ, làm việc tại nhiều địa phương khác nhau, và có trường hợp người lao động không biết mình có nhiều hơn 1 sổ BHXH. Việc gộp sổ BHXH giúp người lao động cập nhật đầy đủ và chính xác thời gian tham gia BHXH, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan về số lượng sổ BHXH.

Thủ tục gộp sổ BHXH 

Để gộp sổ BHXH khi một người có từ 2 sổ trở lên, quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (01 bộ) gồm:

 • Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Tất cả các sổ BHXH của người lao động.

Bước 2: Trình tự thực hiện gộp sổ BHXH:

 • NLĐ lập Tờ khai TK1-TS và nộp hồ sơ thông qua người sử dụng lao động.
 • Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.
 • NLĐ nhận kết quả đã giải quyết.

Cách thức thực hiện gộp sổ BHXH:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Đơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:
  • Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • Sử dụng dịch vụ Bưu chính.
  • Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Bước 2: Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết quả giải quyết:

 • Sổ BHXH mới sau khi đã gộp.
 • Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (có thể nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).

Câu hỏi liên quan: 

Cách gộp sổ BHXH trên vssid như thế nào?

Hiện nay triên ứng dụng VssID chưa áp dụng thủ tục gộp sổ BHXH. Vì vậy, đề nghị bạn đến cơ quan BHXH đang tham gia để nộp hồ sơ làm thủ tục gộp sổ BHXH, bao gồm:

 • Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (đối với người lao động);
 • Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin (đối với doanh nghiệp).
 • Sổ BHXH (tất cả các sổ mà người lao động có);
 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (đối với người lao động);

Thiếu quá trình đóng BHXH trên VssID thì làm sao?

VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Hiện nay việc đồng bộ dữ liệu quá trình tham gia đóng BHXH, BHTN của người tham gia còn thiếu do quá tải về dữ liệu… nên một số người dùng khi tra cứu quá trình đóng BHXH trên VssID thì chỉ hiển thị thông tin quá trình đóng BHXH ở đơn vị đóng gần nhất, thông tin đóng BHXH trước đó không tra cứu được. BHXH Việt Nam đang khẩn trương khắc phục kỹ thuật nội dung này để trên ứng dụng VssID hiển thị đầy đủ thời gian tham gia đóng BHXH của người dùng.

Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau thì sao?

Trong tình huống khi thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau, quy trình sẽ là như sau:

Bước 1: Điều chỉnh và gộp sổ BHXH

 • Đầu tiên, cần điều chỉnh thông tin sai trên các sổ BHXH để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Sau khi điều chỉnh, sẽ tiến hành thủ tục gộp sổ BHXH.

Bước 2: Xử lý trên cơ sở dữ liệu

 • Quá trình gộp sổ BHXH sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Các thông tin về thời gian đóng BHXH của các sổ BHXH sẽ được cập nhật và gộp lại thành một sổ BHXH mới.

Bước 3: Hủy mã số sổ BHXH đã gộp

 • Các mã số sổ BHXH đã gộp sẽ bị hủy bỏ sau khi quá trình gộp hoàn tất. Việc này đảm bảo tính duy nhất của sổ BHXH sau khi gộp.

Bước 4: Tra cứu và giải quyết chế độ BHXH, BHTN

 • Các số sổ BHXH đã được gộp và thông tin mới sẽ được chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung. Điều này cho phép cơ quan BHXH tỉnh, BHXH huyện có thể tra cứu và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác.

Làm hồ sơ gộp sổ BHXH như thế nào?

Sau khi kiểm tra các thông tin ghi trên sổ chính xác thì người lao động hoặc doanh nghiệp/đơn vị thực hiện thủ tục gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhiều sổ bao gồm:

 • – Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
 • – Tất cả các sổ BHXH cần gộp
 • – Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin đối với doanh nghiệp) (nếu có):
 • – CMTND/CCCD, giấy khai sinh, trích lục khai sinh, …
 • – Công văn xác nhận điều chỉnh thông tin sai (nếu có)
 • – Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (đối với người lao động)
 • – Các giấy tờ khác có liên quan.

Nộp hồ sơ gộp sổ BHXH hiện nay ra sao?

Tuyệt đối đảm bảo rằng tất cả thông tin và giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để đảm bảo quá trình gộp sổ BHXH diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Hiện nay, bạn có thể nộp hồ sơ gộp sổ BHXH theo các cách sau:

1. Qua giao dịch điện tử:

 • Bước 1: Đăng ký nhận mã xác thực (nếu cần) từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN).
 • Bước 2: Gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

2. Qua Bưu chính:

 • Đóng gói hồ sơ gộp sổ BHXH đầy đủ và chính xác.
 • Gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính.

3. Nộp trực tiếp:

 • Tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.
 • Hoặc tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp quận/huyện để nộp hồ sơ trực tiếp.

Quá trình nộp hồ sơ có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan BHXH cụ thể tại địa phương. Để đảm bảo quá trình nộp hồ sơ diễn ra thuận lợi, bạn nên liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể.

Trần Tuệ Tâm
3 ngày trước
Thủ tục gộp sổ BHXH: Hướng dẫn chi tiết và nhanh chóng
BHXH là gì?Bảo hiểm xã hội, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được định nghĩa như sau:"Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội."Tại sao phải gộp sổ BHXH ? Lý do cần phải gộp sổ BHXH có nguồn gốc từ quy định tại Điều 63 của Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011, được diễn giải như sau:Bước 1: Gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên không trùng thời gian đóngKhi một người có từ 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng BHXH không trùng nhau, cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH của người đó.Cơ quan này sau đó hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và in thời gian đóng, quá trình hưởng BHXH và BHTN của các sổ BHXH vào một sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.Bước 2: Gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên trùng thời gian đóngKhi một người có từ 02 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng BHXH trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.Các sổ BHXH còn lại sẽ được thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị hoặc người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48.Trong trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể, thì sẽ thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động.Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời cũng phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).Hiện nay, việc người lao động có nhiều hơn 2 sổ BHXH là một tình trạng phổ biến do nhiều nguyên nhân khác nhau, như thay đổi công việc, đơn vị làm việc mới mà không thực hiện chốt sổ tại đơn vị cũ, làm việc tại nhiều địa phương khác nhau, và có trường hợp người lao động không biết mình có nhiều hơn 1 sổ BHXH. Việc gộp sổ BHXH giúp người lao động cập nhật đầy đủ và chính xác thời gian tham gia BHXH, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan về số lượng sổ BHXH.Thủ tục gộp sổ BHXH Để gộp sổ BHXH khi một người có từ 2 sổ trở lên, quy trình thực hiện như sau:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (01 bộ) gồm:Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).Tất cả các sổ BHXH của người lao động.Bước 2: Trình tự thực hiện gộp sổ BHXH:NLĐ lập Tờ khai TK1-TS và nộp hồ sơ thông qua người sử dụng lao động.Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.NLĐ nhận kết quả đã giải quyết.Cách thức thực hiện gộp sổ BHXH:Bước 1: Nộp hồ sơĐơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.Sử dụng dịch vụ Bưu chính.Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.Bước 2: Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Kết quả giải quyết:Sổ BHXH mới sau khi đã gộp.Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (có thể nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).Câu hỏi liên quan: Cách gộp sổ BHXH trên vssid như thế nào?Hiện nay triên ứng dụng VssID chưa áp dụng thủ tục gộp sổ BHXH. Vì vậy, đề nghị bạn đến cơ quan BHXH đang tham gia để nộp hồ sơ làm thủ tục gộp sổ BHXH, bao gồm:Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (đối với người lao động);Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin (đối với doanh nghiệp).Sổ BHXH (tất cả các sổ mà người lao động có);Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (đối với người lao động);Thiếu quá trình đóng BHXH trên VssID thì làm sao?VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.Hiện nay việc đồng bộ dữ liệu quá trình tham gia đóng BHXH, BHTN của người tham gia còn thiếu do quá tải về dữ liệu… nên một số người dùng khi tra cứu quá trình đóng BHXH trên VssID thì chỉ hiển thị thông tin quá trình đóng BHXH ở đơn vị đóng gần nhất, thông tin đóng BHXH trước đó không tra cứu được. BHXH Việt Nam đang khẩn trương khắc phục kỹ thuật nội dung này để trên ứng dụng VssID hiển thị đầy đủ thời gian tham gia đóng BHXH của người dùng.Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau thì sao?Trong tình huống khi thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau, quy trình sẽ là như sau:Bước 1: Điều chỉnh và gộp sổ BHXHĐầu tiên, cần điều chỉnh thông tin sai trên các sổ BHXH để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Sau khi điều chỉnh, sẽ tiến hành thủ tục gộp sổ BHXH.Bước 2: Xử lý trên cơ sở dữ liệuQuá trình gộp sổ BHXH sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Các thông tin về thời gian đóng BHXH của các sổ BHXH sẽ được cập nhật và gộp lại thành một sổ BHXH mới.Bước 3: Hủy mã số sổ BHXH đã gộpCác mã số sổ BHXH đã gộp sẽ bị hủy bỏ sau khi quá trình gộp hoàn tất. Việc này đảm bảo tính duy nhất của sổ BHXH sau khi gộp.Bước 4: Tra cứu và giải quyết chế độ BHXH, BHTNCác số sổ BHXH đã được gộp và thông tin mới sẽ được chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung. Điều này cho phép cơ quan BHXH tỉnh, BHXH huyện có thể tra cứu và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác.Làm hồ sơ gộp sổ BHXH như thế nào?Sau khi kiểm tra các thông tin ghi trên sổ chính xác thì người lao động hoặc doanh nghiệp/đơn vị thực hiện thủ tục gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhiều sổ bao gồm:– Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).– Tất cả các sổ BHXH cần gộp– Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin đối với doanh nghiệp) (nếu có):– CMTND/CCCD, giấy khai sinh, trích lục khai sinh, …– Công văn xác nhận điều chỉnh thông tin sai (nếu có)– Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (đối với người lao động)– Các giấy tờ khác có liên quan.Nộp hồ sơ gộp sổ BHXH hiện nay ra sao?Tuyệt đối đảm bảo rằng tất cả thông tin và giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để đảm bảo quá trình gộp sổ BHXH diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.Hiện nay, bạn có thể nộp hồ sơ gộp sổ BHXH theo các cách sau:1. Qua giao dịch điện tử:Bước 1: Đăng ký nhận mã xác thực (nếu cần) từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN).Bước 2: Gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.2. Qua Bưu chính:Đóng gói hồ sơ gộp sổ BHXH đầy đủ và chính xác.Gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính.3. Nộp trực tiếp:Tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.Hoặc tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp quận/huyện để nộp hồ sơ trực tiếp.Quá trình nộp hồ sơ có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan BHXH cụ thể tại địa phương. Để đảm bảo quá trình nộp hồ sơ diễn ra thuận lợi, bạn nên liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể.