0888889366
timeline_post_file650879f83b372-BDS.png

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA HÌNH THỨC NÀO?

Trong thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng, việc kinh doanh bất động sản trở thành một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng cho nhiều tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, để tham gia vào lĩnh vực này, bạn cần biết về các hình thức tổ chức và thủ tục pháp luật liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hình thức tổ chức và cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản và cách thực hiện thủ tục pháp luật liên quan đến việc này.

Hình Thức Tổ Chức Kinh Doanh Bất Động Sản

Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

(Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

1. Công Ty Cổ Phần

Ưu điểm: Tổ chức kinh doanh bất động sản dưới hình thức công ty cổ phần mang lại tính minh bạch và quản lý chuyên nghiệp. Cổ đông không chịu trách nhiệm cá nhân về nợ của công ty.

Nhược điểm: Thường cần vốn lớn để thành lập công ty cổ phần, và thủ tục thành lập khá phức tạp.

2. Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên:

Ưu điểm: Loại hình này phù hợp cho doanh nghiệp có ít thành viên hoặc gia đình kinh doanh. Thủ tục thành lập đơn giản hơn so với công ty cổ phần.

Nhược điểm: Các thành viên chịu trách nhiệm hạn chế về nợ của công ty, nhưng cần đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.

3. Doanh Nhân Tự Do (Cá Nhân):

Ưu điểm: Dễ dàng thành lập và quản lý, không cần phải chia sẻ lợi nhuận với các đối tác.

Nhược điểm: Chủ doanh nghiệp cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn về nợ của công ty và có thể đối mặt với rủi ro tài chính lớn.

Cá Nhân Có Quyền Kinh Doanh Bất Động Sản

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

1. Công Dân Việt Nam:

Ưu điểm: Công dân Việt Nam được tự do kinh doanh bất động sản ở nước trong nước và nước ngoài.

Nhược điểm: Cần tuân theo các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản.

2. Người Nước Ngoài:

Ưu điểm: Người nước ngoài cũng có quyền kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, nhưng cần thực hiện theo quy định của pháp luật và có giấy phép đầu tư nước ngoài.

Nhược điểm: Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài thường phức tạp hơn và yêu cầu tuân thủ nhiều quy định.

Thủ Tục Pháp Luật 

Để biết thêm chi tiết về các thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin chi tiết về quy định, hướng dẫn, và biểu mẫu liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước cần thiết để thành lập và quản lý doanh nghiệp bất động sản một cách hợp pháp và hiệu quả.

Tóm lại, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực đầy tiềm năng và hấp dẫn. Tùy theo hình thức tổ chức và quốc tịch của bạn, có các quy định và thủ tục pháp luật khác nhau. Để đảm bảo sự thành công và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này, hãy tham khảo Trang web Thủ tục Pháp luật để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các hình thức tổ chức và cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản, cùng với các thủ tục pháp luật liên quan. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn, nhưng cần tuân thủ các quy định và thực hiện đúng thủ tục để đảm bảo sự hợp pháp và bền vững của hoạt động kinh doanh.

Có nhiều hình thức tổ chức khác nhau, từ công ty cổ phần đến doanh nhân cá nhân, mỗi loại hình thức có ưu điểm và nhược điểm riêng. Công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia vào lĩnh vực này, nhưng cần tuân thủ các quy định và thủ tục pháp luật tương ứng.

Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể về thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Đây là một nguồn thông tin quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và biểu mẫu cần thiết để thành công trong lĩnh vực này.

Tóm lại, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng, và việc hiểu rõ về hình thức tổ chức và thực hiện thủ tục pháp luật là quan trọng để đạt được sự thành công trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

 

Đoàn Trà My
3 ngày trước
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA HÌNH THỨC NÀO?
Trong thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng, việc kinh doanh bất động sản trở thành một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng cho nhiều tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, để tham gia vào lĩnh vực này, bạn cần biết về các hình thức tổ chức và thủ tục pháp luật liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hình thức tổ chức và cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản và cách thực hiện thủ tục pháp luật liên quan đến việc này.Hình Thức Tổ Chức Kinh Doanh Bất Động SảnTổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.(Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)1. Công Ty Cổ PhầnƯu điểm: Tổ chức kinh doanh bất động sản dưới hình thức công ty cổ phần mang lại tính minh bạch và quản lý chuyên nghiệp. Cổ đông không chịu trách nhiệm cá nhân về nợ của công ty.Nhược điểm: Thường cần vốn lớn để thành lập công ty cổ phần, và thủ tục thành lập khá phức tạp.2. Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên:Ưu điểm: Loại hình này phù hợp cho doanh nghiệp có ít thành viên hoặc gia đình kinh doanh. Thủ tục thành lập đơn giản hơn so với công ty cổ phần.Nhược điểm: Các thành viên chịu trách nhiệm hạn chế về nợ của công ty, nhưng cần đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.3. Doanh Nhân Tự Do (Cá Nhân):Ưu điểm: Dễ dàng thành lập và quản lý, không cần phải chia sẻ lợi nhuận với các đối tác.Nhược điểm: Chủ doanh nghiệp cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn về nợ của công ty và có thể đối mặt với rủi ro tài chính lớn.Cá Nhân Có Quyền Kinh Doanh Bất Động SảnNgười Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;- Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.1. Công Dân Việt Nam:Ưu điểm: Công dân Việt Nam được tự do kinh doanh bất động sản ở nước trong nước và nước ngoài.Nhược điểm: Cần tuân theo các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản.2. Người Nước Ngoài:Ưu điểm: Người nước ngoài cũng có quyền kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, nhưng cần thực hiện theo quy định của pháp luật và có giấy phép đầu tư nước ngoài.Nhược điểm: Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài thường phức tạp hơn và yêu cầu tuân thủ nhiều quy định.Thủ Tục Pháp Luật Để biết thêm chi tiết về các thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin chi tiết về quy định, hướng dẫn, và biểu mẫu liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước cần thiết để thành lập và quản lý doanh nghiệp bất động sản một cách hợp pháp và hiệu quả.Tóm lại, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực đầy tiềm năng và hấp dẫn. Tùy theo hình thức tổ chức và quốc tịch của bạn, có các quy định và thủ tục pháp luật khác nhau. Để đảm bảo sự thành công và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này, hãy tham khảo Trang web Thủ tục Pháp luật để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể.Kết luậnTrong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các hình thức tổ chức và cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản, cùng với các thủ tục pháp luật liên quan. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn, nhưng cần tuân thủ các quy định và thực hiện đúng thủ tục để đảm bảo sự hợp pháp và bền vững của hoạt động kinh doanh.Có nhiều hình thức tổ chức khác nhau, từ công ty cổ phần đến doanh nhân cá nhân, mỗi loại hình thức có ưu điểm và nhược điểm riêng. Công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia vào lĩnh vực này, nhưng cần tuân thủ các quy định và thủ tục pháp luật tương ứng.Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể về thủ tục pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Đây là một nguồn thông tin quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và biểu mẫu cần thiết để thành công trong lĩnh vực này.Tóm lại, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng, và việc hiểu rõ về hình thức tổ chức và thực hiện thủ tục pháp luật là quan trọng để đạt được sự thành công trong lĩnh vực này tại Việt Nam.