0888889366
timeline_post_file65087dee19e5c-làm-chứng.png

Trường hợp người làm chứng khai sai sự thật bị xử lý thế nào?

Người làm chứng trong thủ tục pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong việc xác minh sự thật và công bằng. Tuy nhiên, khi họ khai sai sự thật, hậu quả có thể rất nghiêm trọng và cần xử lý một cách thích đáng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật và xác nhận của họ, cũng như trường hợp khi người làm chứng còn chưa đủ 18 tuổi và thực hiện khai báo gian dối.

Người làm chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Theo khoản 12 Điều 55 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người làm chứng là một trong những tham gia tố tụng trong vụ án hình sự.

Khoản 1 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng.

Theo khoản 2 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các đối tượng sau đây không được là người làm chứng bao gồm:

- Người bào chữa của người bị buộc tội;

- Người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết liên quan nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.

Xử Lý Người Làm Chứng Khai Sai Sự Thật

Căn cứ các quy định nêu trên và Điều 91 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, lời khai của người làm chứng phải đảm bảo:

- Trình bày những gì mà họ biết nguồn tin về tội phạm, về vụ án, nhân thân của người bị buộc tội, bị hại, quan hệ giữa họ với người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng khác và trả lời những câu hỏi đặt ra.

- Không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng trình bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó.

Trong trường hợp người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 382 Bộ luật hình sự 2015 Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối, cụ thể:

- Người làm chứng khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

+ Có tổ chức;

+ Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

1. Hậu Quả Pháp Lý:

Khi một người làm chứng được xác định đã khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật, hậu quả pháp lý có thể rất nghiêm trọng. Người làm chứng có thể phải đối diện với các biện pháp xử lý pháp lý như bị đơn phương bãi bỏ lời khai, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đối mặt với việc bị kết án.

2. Hậu Quả Đối Với Thủ Tục Pháp Luật:

Khai sai sự thật của một người làm chứng có thể dẫn đến việc thông tin không chính xác hoặc gian dối được sử dụng trong thủ tục pháp luật. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của tòa án hoặc cơ quan chức năng và gây ra sự không công bằng trong quy trình pháp luật.

3. Liên Quan Đến Lĩnh Vực Cụ Thể:

Trong một số lĩnh vực như tòa án, hệ thống chứng thực, và lĩnh vực pháp lý, có các quy tắc và quy định cụ thể về việc xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm truy tố tội gian dối tài liệu, thu hồi chứng chỉ chứng thực, hoặc bị treo giấy phép hành nghề trong tương lai.

Xác Nhận Của Người Làm Chứng Dưới 18 Tuổi

1. Trách Nhiệm Của Người Giám Hộ:

Người dưới 18 tuổi thường cần sự giám sát và hướng dẫn từ người giám hộ. Nếu họ tham gia vào thủ tục pháp luật và có nhu cầu làm chứng, người giám hộ có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu rõ về việc làm chứng và nói chính xác sự thật.

2. Hậu Quả Đối Với Thủ Tục Pháp Luật:

Nếu một người dưới 18 tuổi tham gia vào thủ tục pháp luật và làm chứng một cách gian dối hoặc không chính xác, thì hậu quả pháp lý của họ có thể bị ảnh hưởng. Tòa án hoặc cơ quan chức năng có thể xem xét và xử lý tình huống này theo quy định pháp luật.

Thủ Tục Pháp Luật 

Để biết thêm chi tiết về thủ tục pháp luật liên quan đến xử lý người làm chứng khai sai sự thật và xác nhận của người làm chứng dưới 18 tuổi, bạn có thể truy cập Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn, và quy trình xử lý liên quan đến vấn đề này.

Kết Luận

Việc xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật là cần thiết để bảo đảm tính công bằng và sự chính xác của quy trình pháp luật. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với người làm chứng, cũng như đối với quyết định và quy trình pháp luật. Đối với người dưới 18 tuổi, trách nhiệm của người giám hộ trong việc hướng dẫn và đảm bảo sự chính xác là quan trọng.

Đoàn Trà My
3 ngày trước
Trường hợp người làm chứng khai sai sự thật bị xử lý thế nào?
Người làm chứng trong thủ tục pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong việc xác minh sự thật và công bằng. Tuy nhiên, khi họ khai sai sự thật, hậu quả có thể rất nghiêm trọng và cần xử lý một cách thích đáng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật và xác nhận của họ, cũng như trường hợp khi người làm chứng còn chưa đủ 18 tuổi và thực hiện khai báo gian dối.Người làm chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015Theo khoản 12 Điều 55 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người làm chứng là một trong những tham gia tố tụng trong vụ án hình sự.Khoản 1 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng.Theo khoản 2 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các đối tượng sau đây không được là người làm chứng bao gồm:- Người bào chữa của người bị buộc tội;- Người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết liên quan nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.Xử Lý Người Làm Chứng Khai Sai Sự ThậtCăn cứ các quy định nêu trên và Điều 91 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, lời khai của người làm chứng phải đảm bảo:- Trình bày những gì mà họ biết nguồn tin về tội phạm, về vụ án, nhân thân của người bị buộc tội, bị hại, quan hệ giữa họ với người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng khác và trả lời những câu hỏi đặt ra.- Không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng trình bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó.Trong trường hợp người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 382 Bộ luật hình sự 2015 Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối, cụ thể:- Người làm chứng khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:+ Có tổ chức;+ Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:+ Phạm tội 02 lần trở lên;+ Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.1. Hậu Quả Pháp Lý:Khi một người làm chứng được xác định đã khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật, hậu quả pháp lý có thể rất nghiêm trọng. Người làm chứng có thể phải đối diện với các biện pháp xử lý pháp lý như bị đơn phương bãi bỏ lời khai, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đối mặt với việc bị kết án.2. Hậu Quả Đối Với Thủ Tục Pháp Luật:Khai sai sự thật của một người làm chứng có thể dẫn đến việc thông tin không chính xác hoặc gian dối được sử dụng trong thủ tục pháp luật. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của tòa án hoặc cơ quan chức năng và gây ra sự không công bằng trong quy trình pháp luật.3. Liên Quan Đến Lĩnh Vực Cụ Thể:Trong một số lĩnh vực như tòa án, hệ thống chứng thực, và lĩnh vực pháp lý, có các quy tắc và quy định cụ thể về việc xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm truy tố tội gian dối tài liệu, thu hồi chứng chỉ chứng thực, hoặc bị treo giấy phép hành nghề trong tương lai.Xác Nhận Của Người Làm Chứng Dưới 18 Tuổi1. Trách Nhiệm Của Người Giám Hộ:Người dưới 18 tuổi thường cần sự giám sát và hướng dẫn từ người giám hộ. Nếu họ tham gia vào thủ tục pháp luật và có nhu cầu làm chứng, người giám hộ có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu rõ về việc làm chứng và nói chính xác sự thật.2. Hậu Quả Đối Với Thủ Tục Pháp Luật:Nếu một người dưới 18 tuổi tham gia vào thủ tục pháp luật và làm chứng một cách gian dối hoặc không chính xác, thì hậu quả pháp lý của họ có thể bị ảnh hưởng. Tòa án hoặc cơ quan chức năng có thể xem xét và xử lý tình huống này theo quy định pháp luật.Thủ Tục Pháp Luật Để biết thêm chi tiết về thủ tục pháp luật liên quan đến xử lý người làm chứng khai sai sự thật và xác nhận của người làm chứng dưới 18 tuổi, bạn có thể truy cập Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn, và quy trình xử lý liên quan đến vấn đề này.Kết LuậnViệc xử lý người làm chứng khi họ khai sai sự thật trong thủ tục pháp luật là cần thiết để bảo đảm tính công bằng và sự chính xác của quy trình pháp luật. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với người làm chứng, cũng như đối với quyết định và quy trình pháp luật. Đối với người dưới 18 tuổi, trách nhiệm của người giám hộ trong việc hướng dẫn và đảm bảo sự chính xác là quan trọng.