0888889366
timeline_post_file650881c98ecad-3.png

Hướng dẫn Thủ tục thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội là một loại sổ được sử dụng để ghi lại lịch sử làm việc cũng như việc đóng góp và hưởng lợi từ bảo hiểm xã hội của người lao động. Đây là tài liệu quan trọng giúp xác định các quyền lợi bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Thông qua sổ này, cơ quan bảo hiểm xã hội có thể xác định và giải quyết các chế độ cho người tham gia bảo hiểm.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm cung cấp sổ này cho người lao động. Sổ này bao gồm hai phần chính: Bìa sổ và tờ rời ghi nhận quá trình đóng góp bảo hiểm xã hội. Bìa sổ được thiết kế đặc biệt với 4 trang: hai trang có màu xanh nhạt và hai trang màu trắng. Đặc biệt, trang ghi thông tin chứng minh nhân dân của người lao động nằm ở trang thứ hai, nơi ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân và quyền lợi bảo hiểm của người tham gia.

Quy định pháp luật về việc thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH

Dựa trên Quyết định 1035/QĐ-BHXH về mẫu sổ BHXH, sổ này sẽ chứa đựng các dữ liệu cá nhân của người lao động, như:

 • Tên đầy đủ: Phải trùng khớp với giấy khai sinh.
 • Ngày sinh: Ghi chính xác dựa trên giấy tờ cá nhân. Nếu không rõ ngày hoặc tháng sinh, chỉ ghi năm sinh hoặc chỉ tháng và năm sinh.
 • Giới tính: Chỉ ghi là Nam hoặc Nữ.
 • Quốc tịch: Phải trùng khớp với quốc tịch thực sự của người tham gia.
 • Số CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước: Ưu tiên lấy số CMND, tiếp theo là hộ chiếu và thẻ căn cước nếu người tham gia sở hữu cả ba.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào trong những thông tin trên, người lao động cần thực hiện việc đối chiếu thông tin. Theo Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, những thông tin như họ tên, giới tính, quốc tịch nếu sai phải được chỉnh sửa ngay.

Nếu người lao động phát hiện thay đổi trong số BHXH hoặc bất kỳ mục nào khác trên sổ, chỉ cần tiến hành đối chiếu thông tin và cơ quan BHXH sẽ cập nhật lại dữ liệu trên sổ BHXH.

Thủ tục cập nhật số CMND trên sổ BHXH trong mới nhất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS.

Bước 2: Trình bày hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp:
  • Người đang làm: Đưa hồ sơ tới nơi làm việc hoặc cơ quan BHXH có thẩm quyền.
  • Người tham gia BHXH dạng tự nguyện: Đưa tới Đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH có thẩm quyền.
  • Người bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang hưởng lợi ích từ BHXH: Nộp hồ sơ cho bất kỳ cơ quan BHXH nào trên cả nước.
 • Đối với nhà tuyển dụng và Đại lý thu cần thêm:
  • Xác nhận Tờ khai TK1-TS để xác minh thông tin người lao động.
  • Danh sách chi tiết thông tin người lao động theo mẫu D01-TS.
 • Nộp trực tuyến:
  • Đăng ký mã xác thực và gửi hồ sơ số qua Portal của BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.
  • Sử dụng phần mềm của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN để tạo hồ sơ, sau đó ký số và gửi trực tuyến.

Bước 3: Nhận sổ đã được cập nhật

Sau khi tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ xử lý hồ sơ theo quy định. Trong vòng 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ hoàn thành việc cập nhật và trả lại sổ cho người lao động.

Thời gian để tái cấp sổ BHXH như sau:

 • Trong hầu hết các trường hợp, nếu đã nộp đủ hồ sơ theo quy định, việc tái cấp sổ BHXH mất mát, bị hư hại, hoặc cần điều chỉnh thông tin cá nhân sẽ mất không quá 10 ngày.
 • Trong những trường hợp cần phải xác thực thông tin về quá trình đóng BHXH từ nhiều đơn vị hoặc ở các tỉnh thành khác nhau, thời gian xử lý có thể kéo dài lên đến 45 ngày.
 • Đối với việc điều chỉnh nội dung đã được ghi trên sổ BHXH, chỉ mất không quá 5 ngày từ khi nộp đủ hồ sơ, tuân theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Câu hỏi liên quan:

Làm lại sổ bảo hiểm xã hội ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể tại Điểm c mục 1.1 Khoản 1 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Các trường hợp cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

 • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH.”

Thay đổi chứng minh nhân dân bảo hiểm xã hội thì có cần phải thay sổ bảo hiểm xã hội không?

Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ – Theo quy định về BHXH, BHXH Việt Nam chỉ cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp sau: Gộp và đổi sổ. Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Người đang tạm hưởng BHXH mà chưa đến thời gian đóng BHTN.

 • Sổ BHXH bị mất, hỏng
 • Sổ BHXH được gộp, thay đổi số sổ
 • Người lao động có sự thay đổi về họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Thực tế, số CMND là một trong những tiêu chí để quản lýsổ BHXH trong cơ sở dữ liệu nên không cần cấp lại sổ BHXH mà chỉ cần điều chỉnh cơ sở dữ liệu.

Điều này giúp loại bỏ việc phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi thay đổi số CMND. Người lao động chỉ cần điền Mẫu TK1-TS (gồm Tờ khai tham gia phối hợp cung cấp thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho BHXH Việt Nam để phối hợp cấp CMND khi những cơ sở dữ liệu thay đổi.

Nếu như đổi từ thay đổi số chứng minh nhân dân sang căn cước công dân thì có phải đổi sổ BHXH không?

Dựa trên Quyết định 595/QĐ-BHXH tại Điều 27, sổ BHXH chỉ được cấp lại trong các tình huống sau:

 • Sổ BHXH bị mất hoặc hư hại.
 • Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân như họ, tên, chữ đệm, ngày sinh, giới tính, dân tộc hoặc quốc tịch.

Từ những quy định trên, việc chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân không yêu cầu phải đổi sổ BHXH. Tuy nhiên, người lao động nên hoàn thiện mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 888/QĐ-BHXH) và gửi cho cơ quan BHXH Việt Nam để cập nhật số Căn cước công dân vào hệ thống.

Cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội sau khi thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH như thế nào?

Dưới đây là cách tra cứu thông tin BHXH sau khi cập nhật số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH:

 • Truy cập website: Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/.
 • Tìm mục tra cứu: Vào mục “Tra cứu trực tuyến” trên trang chính.
 • Nhập thông tin tra cứu:
  • Tỉnh/TP: Nhập tỉnh/thành phố nơi bạn có địa chỉ thường trú.
  • Cơ quan BHXH: Chọn cơ quan BHXH nơi bạn đang quản lý sổ BHXH.
  • Thời gian tra cứu: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem quá trình đóng BHXH.
  • Mã số BHXH: Nhập mã số BHXH, thường nằm trên bìa sổ BHXH hoặc trên thẻ BHYT.
 • Xác thực bằng OTP: Nhập số điện thoại mà bạn đã đăng ký với BHXH, sau đó nhấn để lấy mã OTP. Bạn sẽ nhận được mã OTP thông qua tin nhắn.
 • Nhập mã OTP và tra cứu: Nhập mã OTP từ tin nhắn vào và bấm vào nút “Tra cứu”.

Lưu ý:

 • Nếu cơ quan BHXH vẫn đang xử lý dữ liệu hoặc thông tin cá nhân không chính xác, hệ thống có thể sẽ không hiển thị kết quả.
 • Khi tra cứu thành công, bạn sẽ nhìn thấy thông tin liên quan đến việc đóng BHXH như Chức vụ, Đơn vị công tác, và Mức đóng.

 

Trần Tuệ Tâm
3 ngày trước
Hướng dẫn Thủ tục thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH
Sổ bảo hiểm xã hội là gì?Sổ bảo hiểm xã hội là một loại sổ được sử dụng để ghi lại lịch sử làm việc cũng như việc đóng góp và hưởng lợi từ bảo hiểm xã hội của người lao động. Đây là tài liệu quan trọng giúp xác định các quyền lợi bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Thông qua sổ này, cơ quan bảo hiểm xã hội có thể xác định và giải quyết các chế độ cho người tham gia bảo hiểm.Cơ quan Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm cung cấp sổ này cho người lao động. Sổ này bao gồm hai phần chính: Bìa sổ và tờ rời ghi nhận quá trình đóng góp bảo hiểm xã hội. Bìa sổ được thiết kế đặc biệt với 4 trang: hai trang có màu xanh nhạt và hai trang màu trắng. Đặc biệt, trang ghi thông tin chứng minh nhân dân của người lao động nằm ở trang thứ hai, nơi ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân và quyền lợi bảo hiểm của người tham gia.Quy định pháp luật về việc thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXHDựa trên Quyết định 1035/QĐ-BHXH về mẫu sổ BHXH, sổ này sẽ chứa đựng các dữ liệu cá nhân của người lao động, như:Tên đầy đủ: Phải trùng khớp với giấy khai sinh.Ngày sinh: Ghi chính xác dựa trên giấy tờ cá nhân. Nếu không rõ ngày hoặc tháng sinh, chỉ ghi năm sinh hoặc chỉ tháng và năm sinh.Giới tính: Chỉ ghi là Nam hoặc Nữ.Quốc tịch: Phải trùng khớp với quốc tịch thực sự của người tham gia.Số CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước: Ưu tiên lấy số CMND, tiếp theo là hộ chiếu và thẻ căn cước nếu người tham gia sở hữu cả ba.Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào trong những thông tin trên, người lao động cần thực hiện việc đối chiếu thông tin. Theo Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, những thông tin như họ tên, giới tính, quốc tịch nếu sai phải được chỉnh sửa ngay.Nếu người lao động phát hiện thay đổi trong số BHXH hoặc bất kỳ mục nào khác trên sổ, chỉ cần tiến hành đối chiếu thông tin và cơ quan BHXH sẽ cập nhật lại dữ liệu trên sổ BHXH.Thủ tục cập nhật số CMND trên sổ BHXH trong mới nhất:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:Tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS.Bước 2: Trình bày hồ sơ:Nộp trực tiếp:Người đang làm: Đưa hồ sơ tới nơi làm việc hoặc cơ quan BHXH có thẩm quyền.Người tham gia BHXH dạng tự nguyện: Đưa tới Đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH có thẩm quyền.Người bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang hưởng lợi ích từ BHXH: Nộp hồ sơ cho bất kỳ cơ quan BHXH nào trên cả nước.Đối với nhà tuyển dụng và Đại lý thu cần thêm:Xác nhận Tờ khai TK1-TS để xác minh thông tin người lao động.Danh sách chi tiết thông tin người lao động theo mẫu D01-TS.Nộp trực tuyến:Đăng ký mã xác thực và gửi hồ sơ số qua Portal của BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.Sử dụng phần mềm của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN để tạo hồ sơ, sau đó ký số và gửi trực tuyến.Bước 3: Nhận sổ đã được cập nhậtSau khi tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ xử lý hồ sơ theo quy định. Trong vòng 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ hoàn thành việc cập nhật và trả lại sổ cho người lao động.Thời gian để tái cấp sổ BHXH như sau:Trong hầu hết các trường hợp, nếu đã nộp đủ hồ sơ theo quy định, việc tái cấp sổ BHXH mất mát, bị hư hại, hoặc cần điều chỉnh thông tin cá nhân sẽ mất không quá 10 ngày.Trong những trường hợp cần phải xác thực thông tin về quá trình đóng BHXH từ nhiều đơn vị hoặc ở các tỉnh thành khác nhau, thời gian xử lý có thể kéo dài lên đến 45 ngày.Đối với việc điều chỉnh nội dung đã được ghi trên sổ BHXH, chỉ mất không quá 5 ngày từ khi nộp đủ hồ sơ, tuân theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.Câu hỏi liên quan:Làm lại sổ bảo hiểm xã hội ở đâu?Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể tại Điểm c mục 1.1 Khoản 1 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:“Các trường hợp cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH.”Thay đổi chứng minh nhân dân bảo hiểm xã hội thì có cần phải thay sổ bảo hiểm xã hội không?Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ – Theo quy định về BHXH, BHXH Việt Nam chỉ cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp sau: Gộp và đổi sổ. Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Người đang tạm hưởng BHXH mà chưa đến thời gian đóng BHTN.Sổ BHXH bị mất, hỏngSổ BHXH được gộp, thay đổi số sổNgười lao động có sự thay đổi về họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.Thực tế, số CMND là một trong những tiêu chí để quản lýsổ BHXH trong cơ sở dữ liệu nên không cần cấp lại sổ BHXH mà chỉ cần điều chỉnh cơ sở dữ liệu.Điều này giúp loại bỏ việc phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi thay đổi số CMND. Người lao động chỉ cần điền Mẫu TK1-TS (gồm Tờ khai tham gia phối hợp cung cấp thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho BHXH Việt Nam để phối hợp cấp CMND khi những cơ sở dữ liệu thay đổi.Nếu như đổi từ thay đổi số chứng minh nhân dân sang căn cước công dân thì có phải đổi sổ BHXH không?Dựa trên Quyết định 595/QĐ-BHXH tại Điều 27, sổ BHXH chỉ được cấp lại trong các tình huống sau:Sổ BHXH bị mất hoặc hư hại.Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân như họ, tên, chữ đệm, ngày sinh, giới tính, dân tộc hoặc quốc tịch.Từ những quy định trên, việc chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân không yêu cầu phải đổi sổ BHXH. Tuy nhiên, người lao động nên hoàn thiện mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 888/QĐ-BHXH) và gửi cho cơ quan BHXH Việt Nam để cập nhật số Căn cước công dân vào hệ thống.Cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội sau khi thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH như thế nào?Dưới đây là cách tra cứu thông tin BHXH sau khi cập nhật số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH:Truy cập website: Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/.Tìm mục tra cứu: Vào mục “Tra cứu trực tuyến” trên trang chính.Nhập thông tin tra cứu:Tỉnh/TP: Nhập tỉnh/thành phố nơi bạn có địa chỉ thường trú.Cơ quan BHXH: Chọn cơ quan BHXH nơi bạn đang quản lý sổ BHXH.Thời gian tra cứu: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem quá trình đóng BHXH.Mã số BHXH: Nhập mã số BHXH, thường nằm trên bìa sổ BHXH hoặc trên thẻ BHYT.Xác thực bằng OTP: Nhập số điện thoại mà bạn đã đăng ký với BHXH, sau đó nhấn để lấy mã OTP. Bạn sẽ nhận được mã OTP thông qua tin nhắn.Nhập mã OTP và tra cứu: Nhập mã OTP từ tin nhắn vào và bấm vào nút “Tra cứu”.Lưu ý:Nếu cơ quan BHXH vẫn đang xử lý dữ liệu hoặc thông tin cá nhân không chính xác, hệ thống có thể sẽ không hiển thị kết quả.Khi tra cứu thành công, bạn sẽ nhìn thấy thông tin liên quan đến việc đóng BHXH như Chức vụ, Đơn vị công tác, và Mức đóng.