0888889366
timeline_post_file6508861f0a017-3.png

Thủ tục thay đổi từ CMND sang CCCD trên BHXH: Chi tiết và Dễ hiểu

Các hình thức bảo hiểm xã hội và quyền lợi liên quan

Bảo hiểm xã hội chia thành hai hình thức:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đây là hình thức do Nhà nước quản lý, đối tượng tham gia gồm người lao động và người sử dụng lao động. Họ đều phải tham gia theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Do Nhà nước quản lý nhưng người tham gia được quyền lựa chọn mức đóng góp dựa trên thu nhập cá nhân. Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng góp để người tham gia có thể hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Các chế độ trong bảo hiểm xã hội:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, và Tử tuất. Người lao động tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi tương ứng nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm chế độ Hưu trí và Tử tuất.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội:

 • Hưởng các chế độ dựa theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
 • Nhận và quản lý sổ BHXH.
 • Nhận lương hưu và trợ cấp đúng mức, đúng thời gian.
 • Thụ hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế trong các tình huống cụ thể.
 • Được khám và giám định mức suy giảm khả năng lao động.
 • Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp.
 • Được cung cấp thông tin về đóng góp bảo hiểm xã hội và yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin.
 • Có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Thay số CMND bằng CCCD trên VssID và sổ BHXH

Trên VssID:

 • Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ và chọn “Đăng nhập”. Sau đó, nhập các thông tin tài khoản của bạn.
 • Bước 2: Khi đã đăng nhập thành công, chọn "Thông tin tài khoản" để cập nhật số CMND/CCCD.
 • Bước 3: Trong mục quản lý thông tin, bạn có thể cập nhật số CMND/CCCD mới.
 • Sau khi cập nhật, bạn sẽ được hướng dẫn đến cơ quan BHXH để xác minh và hoàn thành việc cập nhật thông tin.

Trên sổ BHXH: Theo Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, có một số trường hợp cần đổi sổ BHXH như: sổ bị mất, hỏng, gộp; thay đổi thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính; và khi đổi số CMND/CCCD. Tuy nhiên, việc thay số CMND bằng CCCD không đòi hỏi phải làm mới sổ BHXH.

Thủ tục cập nhật số CMND/CCCD: Để cập nhật số CCCD mới, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và gửi đến cơ quan BHXH. Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (sử dụng mẫu TK1-TS).

Thay đổi từ CMND sang CCCD gắn chip có ảnh hưởng đến BHXH ?

Conform Điều 27 trong Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020, việc cấp lại sổ BHXH chỉ diễn ra khi sổ bị mất, hỏng, gộp, thay đổi số hoặc khi có thay đổi về họ tên và ngày sinh. Như vậy, việc chuyển từ CMND sang CCCD gắn chip không yêu cầu cấp lại sổ BHXH.

BHXH Việt Nam cho biết, việc chuyển đổi CMND sang CCCD không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục hay quyền lợi từ BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Dù không cần phải đổi lại sổ BHXH, để đảm bảo thông tin đồng bộ trên hệ thống, người lao động nên lập Tờ khai (mẫu TK1-TS) để cập nhật số mới từ CCCD. Nếu đang đi làm, người lao động nên nộp hồ sơ tại nơi công tác; nếu đã nghỉ việc và đang bảo lưu quyền lợi BHXH thì nên nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Câu hỏi liên quan: 

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội là sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Sổ bảo hiểm xã hội cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ cho người tham gia. Những thông tin trong sổ gồm thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng BHXH.

Sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp, sổ bao gồm hai bộ phận chính là Bìa sổ bảo hiểm và tờ rời ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Bìa sổ bảo hiểm là tờ bìa rời, khi gập đôi vào có 04 trang:

– Trang thứ nhất và trang thứ tư có nền màu xanh nhạt.

– Trang thứ hai và trang thứ ba có nền màu trắng. Trong đó thông tin số chứng minh thư nhân dân của người lao động thuộc trang thứ hai ghi nhận các thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội có mấy loại?

Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại là:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Mất số điện thoại đăng ký BHXH VssID thì thay số khác được không?

Khi số điện thoại đăng ký VssID BHXH bị mất, không thể tiến hành thay số mới trực tiếp trên Cổng dịch vụ công. Tuy nhiên, nếu bạn ghi nhớ mật khẩu, việc truy cập VssID vẫn diễn ra như thường lệ mà không yêu cầu số điện thoại.

Thay số CCCD có cần xin cấp sổ mới hay không?

Cập nhật số CCCD mới và việc cần sổ BHXH mới: Dựa vào Điều 46, Khoản 2 của QĐ 595/QĐ-BHXH, chỉ trong một số trường hợp như mất sổ, sổ bị hỏng, hay thay đổi thông tin cơ bản như họ tên thì người dân mới cần phải xin cấp sổ BHXH mới. Việc thay đổi số CCCD không đòi hỏi việc phát hành lại sổ BHXH, mà chỉ yêu cầu cập nhật thông tin số CCCD trong hệ thống dữ liệu.

Làm căn cước công dân gắn chíp có phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT không?

Làm CCCD gắn chíp và tác động lên sổ BHXH, thẻ BHYT: Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, việc cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH và thẻ BHYT chỉ diễn ra khi:

 • Sổ BHXH bị mất hoặc hỏng.
 • Có sự thay đổi về thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh.
 • Cần xác minh và cập nhật thời gian đóng BHXH trong một số trường hợp đặc biệt. Rõ ràng, việc cập nhật số CCCD không đòi hỏi việc cấp lại sổ BHXH hay thẻ BHYT. Thay vì thế, chỉ cần cập nhật thông tin số CCCD vào hệ thống. Đặc biệt, khi chuyển từ CMND 12 số sang CCCD gắn chíp, số này không thay đổi, nên việc cập nhật không cần thiết.
Trần Tuệ Tâm
3 ngày trước
Thủ tục thay đổi từ CMND sang CCCD trên BHXH: Chi tiết và Dễ hiểu
Các hình thức bảo hiểm xã hội và quyền lợi liên quanBảo hiểm xã hội chia thành hai hình thức:Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đây là hình thức do Nhà nước quản lý, đối tượng tham gia gồm người lao động và người sử dụng lao động. Họ đều phải tham gia theo quy định của pháp luật.Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Do Nhà nước quản lý nhưng người tham gia được quyền lựa chọn mức đóng góp dựa trên thu nhập cá nhân. Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng góp để người tham gia có thể hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.Các chế độ trong bảo hiểm xã hội:Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, và Tử tuất. Người lao động tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi tương ứng nếu đáp ứng các điều kiện quy định.Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm chế độ Hưu trí và Tử tuất.Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội:Hưởng các chế độ dựa theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.Nhận và quản lý sổ BHXH.Nhận lương hưu và trợ cấp đúng mức, đúng thời gian.Thụ hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế trong các tình huống cụ thể.Được khám và giám định mức suy giảm khả năng lao động.Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp.Được cung cấp thông tin về đóng góp bảo hiểm xã hội và yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin.Có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.Thay số CMND bằng CCCD trên VssID và sổ BHXHTrên VssID:Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ và chọn “Đăng nhập”. Sau đó, nhập các thông tin tài khoản của bạn.Bước 2: Khi đã đăng nhập thành công, chọn "Thông tin tài khoản" để cập nhật số CMND/CCCD.Bước 3: Trong mục quản lý thông tin, bạn có thể cập nhật số CMND/CCCD mới.Sau khi cập nhật, bạn sẽ được hướng dẫn đến cơ quan BHXH để xác minh và hoàn thành việc cập nhật thông tin.Trên sổ BHXH: Theo Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, có một số trường hợp cần đổi sổ BHXH như: sổ bị mất, hỏng, gộp; thay đổi thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính; và khi đổi số CMND/CCCD. Tuy nhiên, việc thay số CMND bằng CCCD không đòi hỏi phải làm mới sổ BHXH.Thủ tục cập nhật số CMND/CCCD: Để cập nhật số CCCD mới, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và gửi đến cơ quan BHXH. Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (sử dụng mẫu TK1-TS).Thay đổi từ CMND sang CCCD gắn chip có ảnh hưởng đến BHXH ?Conform Điều 27 trong Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020, việc cấp lại sổ BHXH chỉ diễn ra khi sổ bị mất, hỏng, gộp, thay đổi số hoặc khi có thay đổi về họ tên và ngày sinh. Như vậy, việc chuyển từ CMND sang CCCD gắn chip không yêu cầu cấp lại sổ BHXH.BHXH Việt Nam cho biết, việc chuyển đổi CMND sang CCCD không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục hay quyền lợi từ BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.Dù không cần phải đổi lại sổ BHXH, để đảm bảo thông tin đồng bộ trên hệ thống, người lao động nên lập Tờ khai (mẫu TK1-TS) để cập nhật số mới từ CCCD. Nếu đang đi làm, người lao động nên nộp hồ sơ tại nơi công tác; nếu đã nghỉ việc và đang bảo lưu quyền lợi BHXH thì nên nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.Câu hỏi liên quan: Sổ bảo hiểm xã hội là gì?Sổ bảo hiểm xã hội là sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Sổ bảo hiểm xã hội cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ cho người tham gia. Những thông tin trong sổ gồm thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng BHXH.Sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp, sổ bao gồm hai bộ phận chính là Bìa sổ bảo hiểm và tờ rời ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Bìa sổ bảo hiểm là tờ bìa rời, khi gập đôi vào có 04 trang:– Trang thứ nhất và trang thứ tư có nền màu xanh nhạt.– Trang thứ hai và trang thứ ba có nền màu trắng. Trong đó thông tin số chứng minh thư nhân dân của người lao động thuộc trang thứ hai ghi nhận các thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội.Bảo hiểm xã hội có mấy loại?Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại là:– Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.Mất số điện thoại đăng ký BHXH VssID thì thay số khác được không?Khi số điện thoại đăng ký VssID BHXH bị mất, không thể tiến hành thay số mới trực tiếp trên Cổng dịch vụ công. Tuy nhiên, nếu bạn ghi nhớ mật khẩu, việc truy cập VssID vẫn diễn ra như thường lệ mà không yêu cầu số điện thoại.Thay số CCCD có cần xin cấp sổ mới hay không?Cập nhật số CCCD mới và việc cần sổ BHXH mới: Dựa vào Điều 46, Khoản 2 của QĐ 595/QĐ-BHXH, chỉ trong một số trường hợp như mất sổ, sổ bị hỏng, hay thay đổi thông tin cơ bản như họ tên thì người dân mới cần phải xin cấp sổ BHXH mới. Việc thay đổi số CCCD không đòi hỏi việc phát hành lại sổ BHXH, mà chỉ yêu cầu cập nhật thông tin số CCCD trong hệ thống dữ liệu.Làm căn cước công dân gắn chíp có phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT không?Làm CCCD gắn chíp và tác động lên sổ BHXH, thẻ BHYT: Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, việc cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH và thẻ BHYT chỉ diễn ra khi:Sổ BHXH bị mất hoặc hỏng.Có sự thay đổi về thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh.Cần xác minh và cập nhật thời gian đóng BHXH trong một số trường hợp đặc biệt. Rõ ràng, việc cập nhật số CCCD không đòi hỏi việc cấp lại sổ BHXH hay thẻ BHYT. Thay vì thế, chỉ cần cập nhật thông tin số CCCD vào hệ thống. Đặc biệt, khi chuyển từ CMND 12 số sang CCCD gắn chíp, số này không thay đổi, nên việc cập nhật không cần thiết.