0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file65088d23a5de1-3.png

Quy trình và Hướng dẫn Thủ tục báo tăng BHXH cho người nước ngoài

Các trường hợp người nước ngoài phải đóng BHXH

Dựa trên Nghị định 143/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định về đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, người nước ngoài chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây thì việc đóng bảo hiểm xã hội là bắt buộc:

 • Là công dân nước ngoài đang sở hữu một trong những tài liệu sau: giấy phép lao động, chứng chỉ, hoặc giấy phép hành nghề do các cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
 • Đã ký kết hợp đồng lao động với một tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam với thời hạn ít nhất là một năm hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Vẫn nằm trong độ tuổi lao động và chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH Việt Nam.

Đối với những người nước ngoài không thuộc ba trường hợp trên, họ sẽ không bị bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Báo tăng BHXH cho người nước ngoài

Bước 1: Đăng ký để nhận mã đơn vị, giúp quản lý người lao động từ nước ngoài.

Bước 2: Cập nhật thông tin tăng, giảm hoặc điều chỉnh tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài.

Khi cập nhật thông tin, hãy chú ý đến các điểm sau:

-Địa chỉ: Điền vào địa chỉ cụ thể nơi người lao động nước ngoài đang sinh sống, có thể là địa chỉ thường trú hoặc tạm trú khi ở Việt Nam.

-Tỉ lệ đóng BHXH: Tham khảo các quy định trong khoản 1 của Điều 12 thuộc Nghị quyết 68/NQ-CP và Điều 18 của Quyết định 595/QĐ-BHXH. Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, cả doanh nghiệp và người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ và BNN dựa trên mức lương hàng tháng.

Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài

Dựa trên Điều 12 và Điều 13 của NĐ 143/2018/NĐ-CP, mức đóng và tiền lương dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như sau:

-Tỷ lệ đóng BHXH:

 • Theo NĐ 143/2018/NĐ-CP, có hai giai đoạn về tỷ lệ đóng BHXH:
  • Giai đoạn từ 1/12/2018 đến 31/12/2021: Mỗi tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng BHXH dựa trên quỹ lương hàng tháng của người lao động với các tỷ lệ sau:
   • Quỹ ốm đau, thai sản: 3%.
   • Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp: 0,5%.
   • Quỹ hưu trí, tử tuất không áp dụng.
   • Tổng cộng người sử dụng lao động phải đóng là: 3,5%, trong khi người lao động không cần đóng.
  • Bắt đầu từ 01/01/2022: Tỷ lệ đóng BHXH được tính dựa vào quỹ lương đóng BHXH:
   • Người sử dụng lao động:
    • Quỹ ốm đau, thai sản: 3%.
    • Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp: 0,5%.
    • Quỹ hưu trí, tử tuất: 14%.
    • Tổng cộng: 17,5%.
   • Người lao động nước ngoài:
    • Quỹ hưu trí, tử tuất: 8%.

- Cơ sở để tính tiền lương đóng BHXH:

 • Tiền lương dùng để đóng BHXH cho người lao động nước ngoài bao gồm: lương cơ bản, các phụ cấp và các khoản khác kèm theo. Các khoản phúc lợi và thưởng theo Luật lao động không được tính.
 • Mức lương đóng BHXH không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.

Hướng dẫn tham gia BHXH cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Quy trình chung: Đăng ký BHXH cho công dân nước ngoài tuân thủ các bước quy định theo LUẬT BHXH, không khác biệt so với người lao động Việt Nam.

2. Điểm đặc biệt khi đăng ký BHXH cho lao động nước ngoài:

a. Đối với doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị Mẫu TK3 – TS: dùng để tham gia hoặc điều chỉnh thông tin.
 • Lập danh sách kê khai báo tăng lao động nước ngoài tham gia BHXH thông qua Mẫu D02 – TS.

b. Đối với người lao động:

 • Sử dụng Mẫu TK1 – TS KÊ KHAI khi chưa được cấp mã BHXH.
 • Thông tin cá nhân phải tuân thủ theo phiên âm quốc tế, bao gồm họ tên, quốc gia, và giới tính.
 • Tất cả các tài liệu cá nhân phải được dịch sang tiếng Việt, và phải có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: Cần chú trọng và chính xác khi điền thông tin để đảm bảo rằng mọi thủ tục đều được thực hiện đúng theo quy định.

Câu hỏi liên quan: 

Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ DN có phải đóng BHXH?

Theo Điều 2, Khoản 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018:

 • Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, như quy định tại Điều 3, Khoản 1 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, sẽ không nằm trong nhóm phải tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam.

Mặt khác, Điều 12, Khoản 1 của Luật BHYT năm 2014 quy định:

 • Các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc gồm người lao động làm theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp hưởng lương, cán bộ, và công chức.

Từ những điều khoản này, có thể kết luận rằng, người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp tại Việt Nam không phải tham gia BHXH và BHYT bắt buộc.

Các trường hợp người lao động nước ngoài không cần đóng BHXH ?

 • Những người không nằm trong danh sách cần cấp giấy phép lao động.
 • Những ai ký hợp đồng lao động dưới một năm với người sử dụng lao động ở Việt Nam.
 • Những người di chuyển bên trong doanh nghiệp.
 • Những ai đã đạt đến độ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi cho nam và 55 tuổi cho nữ).

Các quyền lợi khi tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài ?

 • Hưởng chế độ khi ốm đau.
 • Hưởng chế độ khi mang thai và sinh đẻ.
 • Được bảo vệ trong trường hợp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
 • Hưởng lợi ích khi về hưu.
 • Hưởng lợi ích khi qua đời.

Liệu người lao động nước ngoài có thể tạm ngưng đóng BHXH do tác động của dịch Covid-19? 

Theo Điều 4 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam nằm trong số những đối tượng được phép tạm dừng đóng BHXH cho quỹ hưu trí và tử tuất. Chính sách này không phân biệt giữa người lao động Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 01/01/2022 mới được hưởng các quyền lợi BHXH theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Vì vậy, trong năm 2021, không có người lao động nước ngoài nào được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

avatar
Trần Tuệ Tâm
212 ngày trước
Quy trình và Hướng dẫn Thủ tục báo tăng BHXH cho người nước ngoài
Các trường hợp người nước ngoài phải đóng BHXHDựa trên Nghị định 143/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định về đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, người nước ngoài chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây thì việc đóng bảo hiểm xã hội là bắt buộc:Là công dân nước ngoài đang sở hữu một trong những tài liệu sau: giấy phép lao động, chứng chỉ, hoặc giấy phép hành nghề do các cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam cấp.Đã ký kết hợp đồng lao động với một tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam với thời hạn ít nhất là một năm hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Vẫn nằm trong độ tuổi lao động và chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH Việt Nam.Đối với những người nước ngoài không thuộc ba trường hợp trên, họ sẽ không bị bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.Báo tăng BHXH cho người nước ngoàiBước 1: Đăng ký để nhận mã đơn vị, giúp quản lý người lao động từ nước ngoài.Bước 2: Cập nhật thông tin tăng, giảm hoặc điều chỉnh tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài.Khi cập nhật thông tin, hãy chú ý đến các điểm sau:-Địa chỉ: Điền vào địa chỉ cụ thể nơi người lao động nước ngoài đang sinh sống, có thể là địa chỉ thường trú hoặc tạm trú khi ở Việt Nam.-Tỉ lệ đóng BHXH: Tham khảo các quy định trong khoản 1 của Điều 12 thuộc Nghị quyết 68/NQ-CP và Điều 18 của Quyết định 595/QĐ-BHXH. Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, cả doanh nghiệp và người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ và BNN dựa trên mức lương hàng tháng.Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoàiDựa trên Điều 12 và Điều 13 của NĐ 143/2018/NĐ-CP, mức đóng và tiền lương dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như sau:-Tỷ lệ đóng BHXH:Theo NĐ 143/2018/NĐ-CP, có hai giai đoạn về tỷ lệ đóng BHXH:Giai đoạn từ 1/12/2018 đến 31/12/2021: Mỗi tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng BHXH dựa trên quỹ lương hàng tháng của người lao động với các tỷ lệ sau:Quỹ ốm đau, thai sản: 3%.Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp: 0,5%.Quỹ hưu trí, tử tuất không áp dụng.Tổng cộng người sử dụng lao động phải đóng là: 3,5%, trong khi người lao động không cần đóng.Bắt đầu từ 01/01/2022: Tỷ lệ đóng BHXH được tính dựa vào quỹ lương đóng BHXH:Người sử dụng lao động:Quỹ ốm đau, thai sản: 3%.Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp: 0,5%.Quỹ hưu trí, tử tuất: 14%.Tổng cộng: 17,5%.Người lao động nước ngoài:Quỹ hưu trí, tử tuất: 8%.- Cơ sở để tính tiền lương đóng BHXH:Tiền lương dùng để đóng BHXH cho người lao động nước ngoài bao gồm: lương cơ bản, các phụ cấp và các khoản khác kèm theo. Các khoản phúc lợi và thưởng theo Luật lao động không được tính.Mức lương đóng BHXH không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.Hướng dẫn tham gia BHXH cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam1. Quy trình chung: Đăng ký BHXH cho công dân nước ngoài tuân thủ các bước quy định theo LUẬT BHXH, không khác biệt so với người lao động Việt Nam.2. Điểm đặc biệt khi đăng ký BHXH cho lao động nước ngoài:a. Đối với doanh nghiệp:Chuẩn bị Mẫu TK3 – TS: dùng để tham gia hoặc điều chỉnh thông tin.Lập danh sách kê khai báo tăng lao động nước ngoài tham gia BHXH thông qua Mẫu D02 – TS.b. Đối với người lao động:Sử dụng Mẫu TK1 – TS KÊ KHAI khi chưa được cấp mã BHXH.Thông tin cá nhân phải tuân thủ theo phiên âm quốc tế, bao gồm họ tên, quốc gia, và giới tính.Tất cả các tài liệu cá nhân phải được dịch sang tiếng Việt, và phải có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ theo quy định pháp luật Việt Nam.Lưu ý: Cần chú trọng và chính xác khi điền thông tin để đảm bảo rằng mọi thủ tục đều được thực hiện đúng theo quy định.Câu hỏi liên quan: Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ DN có phải đóng BHXH?Theo Điều 2, Khoản 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018:Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, như quy định tại Điều 3, Khoản 1 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, sẽ không nằm trong nhóm phải tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam.Mặt khác, Điều 12, Khoản 1 của Luật BHYT năm 2014 quy định:Các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc gồm người lao động làm theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp hưởng lương, cán bộ, và công chức.Từ những điều khoản này, có thể kết luận rằng, người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp tại Việt Nam không phải tham gia BHXH và BHYT bắt buộc.Các trường hợp người lao động nước ngoài không cần đóng BHXH ?Những người không nằm trong danh sách cần cấp giấy phép lao động.Những ai ký hợp đồng lao động dưới một năm với người sử dụng lao động ở Việt Nam.Những người di chuyển bên trong doanh nghiệp.Những ai đã đạt đến độ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi cho nam và 55 tuổi cho nữ).Các quyền lợi khi tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài ?Hưởng chế độ khi ốm đau.Hưởng chế độ khi mang thai và sinh đẻ.Được bảo vệ trong trường hợp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.Hưởng lợi ích khi về hưu.Hưởng lợi ích khi qua đời.Liệu người lao động nước ngoài có thể tạm ngưng đóng BHXH do tác động của dịch Covid-19? Theo Điều 4 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam nằm trong số những đối tượng được phép tạm dừng đóng BHXH cho quỹ hưu trí và tử tuất. Chính sách này không phân biệt giữa người lao động Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 01/01/2022 mới được hưởng các quyền lợi BHXH theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Vì vậy, trong năm 2021, không có người lao động nước ngoài nào được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.