0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6622463168832-Untitled--1-.jpg

Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt

Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt 

Các Biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường an toàn và trật tự giao thông, giúp mọi người hiểu và tuân thủ các quy định, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Biển báo giao thông là gì 

Biển báo giao thông là các biểu hiện vật lý được đặt tại các điểm trên đường phục vụ cho việc hướng dẫn, cảnh báo, cấm hoặc báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quy định về việc điều khiển phương tiện tham gia vào luồng giao thông đường bộ. Được chia thành các biển báo khác nhau như biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo phụ, và được sử dụng rộng rãi trên các tuyến đường để hỗ trợ người tham gia giao thông.

Biển báo giao thông 


Các biển báo giao thông 

Cùng tìm hiểu về các loại biển báo giao thông ngay

Biển báo nguy hiểm 

Biển báo nguy hiểm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cảnh báo về các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.

Biển báo nguy hiểm 

Những biển báo này thường có màu đỏ hoặc màu vàng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các tình huống nguy hiểm như cua đầu, đoạn đường sắt giao cắt, sự xuất hiện của con người hay động vật, đường trơn trượt, hoặc các cảnh báo về địa hình đặc biệt nguy hiểm. Mục tiêu của biển báo nguy hiểm là cảnh báo và chuẩn bị tâm thế cho người lái xe để họ có thể đáp ứng và thích ứng kịp thời với các tình huống nguy hiểm đó.

Biển báo cấm 

Biển báo cấm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cấm hoặc hạn chế một hoạt động cụ thể trên đoạn đường được quy định. 

Biển báo cấm 

Các biển báo cấm thường có màu đỏ hoặc màu trắng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về hoạt động bị cấm như cấm rẽ trái, cấm quay đầu, cấm dừng đỗ, cấm xe máy, cấm xe tải, cấm sử dụng ô tô vượt, và nhiều loại cấm khác. Mục tiêu của biển báo cấm là đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật.

Biển báo hiệu lệnh 

Biển báo hiệu lệnh là loại biển báo giao thông được sử dụng để chỉ dẫn người tham gia giao thông về các hành vi hoặc hướng di chuyển cụ thể mà họ phải tuân thủ. 

Biển báo hiệu lệch

Thông thường, các biển báo hiệu lệnh có màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các hành động như đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, dừng lại, chạy vòng quanh vòng xuyến, đi vòng xuyến, đi chậm, và các hướng dẫn khác. Mục tiêu của biển báo hiệu lệnh là hướng dẫn và định hình hành vi của người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và trật tự trên đường.

Biển báo phụ 

Biển báo phụ là một loại biển báo giao thông được sử dụng để bổ sung, giải thích hoặc cung cấp thông tin cụ thể để làm rõ ý nghĩa của các biển báo chính. Các biển báo phụ thường có màu xanh dương và chứa thông tin bổ sung hoặc hướng dẫn cụ thể, như khoảng cách đến điểm đích, tên đường, các hướng dẫn đến các điểm dừng chân, hoặc các hướng dẫn đến các dịch vụ như xăng dầu, nhà hàng, và khách sạn. 

Biển báo phụ 

Mục đích của biển báo phụ là giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về thông điệp của các biển báo chính và hướng dẫn họ di chuyển một cách an toàn và thuận lợi trên đường.

Biển báo trên đường cao tốc

Biển báo trên đường cao tốc đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người lái xe. Chúng bao gồm các loại biển chỉ dẫn đường, biển báo tốc độ, biển hướng dẫn kỹ thuật lái xe, biển cảnh báo và nguy hiểm, cũng như biển chỉ dẫn dịch vụ. 

Biển báo trên đường cao tốc

Nhờ vào các biển báo này, người lái xe có thể duy trì tốc độ an toàn, hiểu rõ về tuyến đường và các điểm quan trọng, cũng như biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên đường. 

Tác dụng của biển báo giao thông 

Các biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn cho người tham gia giao thông về các quy tắc, hạn chế và điều kiện trên đường. Chúng hướng dẫn hành vi giao thông, cảnh báo nguy hiểm, thông báo các hạn chế và cấm, cung cấp thông tin về địa điểm và dịch vụ, cũng như chỉ dẫn đường đi. Điều này giúp tăng cường an toàn và trật tự trên đường.

avatar
Bùi Lan
32 ngày trước
Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt
Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt Các Biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường an toàn và trật tự giao thông, giúp mọi người hiểu và tuân thủ các quy định, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.Biển báo giao thông là gì Biển báo giao thông là các biểu hiện vật lý được đặt tại các điểm trên đường phục vụ cho việc hướng dẫn, cảnh báo, cấm hoặc báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quy định về việc điều khiển phương tiện tham gia vào luồng giao thông đường bộ. Được chia thành các biển báo khác nhau như biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo phụ, và được sử dụng rộng rãi trên các tuyến đường để hỗ trợ người tham gia giao thông.Biển báo giao thông Các biển báo giao thông Cùng tìm hiểu về các loại biển báo giao thông ngayBiển báo nguy hiểm Biển báo nguy hiểm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cảnh báo về các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.Biển báo nguy hiểm Những biển báo này thường có màu đỏ hoặc màu vàng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các tình huống nguy hiểm như cua đầu, đoạn đường sắt giao cắt, sự xuất hiện của con người hay động vật, đường trơn trượt, hoặc các cảnh báo về địa hình đặc biệt nguy hiểm. Mục tiêu của biển báo nguy hiểm là cảnh báo và chuẩn bị tâm thế cho người lái xe để họ có thể đáp ứng và thích ứng kịp thời với các tình huống nguy hiểm đó.Biển báo cấm Biển báo cấm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cấm hoặc hạn chế một hoạt động cụ thể trên đoạn đường được quy định. Biển báo cấm Các biển báo cấm thường có màu đỏ hoặc màu trắng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về hoạt động bị cấm như cấm rẽ trái, cấm quay đầu, cấm dừng đỗ, cấm xe máy, cấm xe tải, cấm sử dụng ô tô vượt, và nhiều loại cấm khác. Mục tiêu của biển báo cấm là đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật.Biển báo hiệu lệnh Biển báo hiệu lệnh là loại biển báo giao thông được sử dụng để chỉ dẫn người tham gia giao thông về các hành vi hoặc hướng di chuyển cụ thể mà họ phải tuân thủ. Biển báo hiệu lệchThông thường, các biển báo hiệu lệnh có màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các hành động như đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, dừng lại, chạy vòng quanh vòng xuyến, đi vòng xuyến, đi chậm, và các hướng dẫn khác. Mục tiêu của biển báo hiệu lệnh là hướng dẫn và định hình hành vi của người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và trật tự trên đường.Biển báo phụ Biển báo phụ là một loại biển báo giao thông được sử dụng để bổ sung, giải thích hoặc cung cấp thông tin cụ thể để làm rõ ý nghĩa của các biển báo chính. Các biển báo phụ thường có màu xanh dương và chứa thông tin bổ sung hoặc hướng dẫn cụ thể, như khoảng cách đến điểm đích, tên đường, các hướng dẫn đến các điểm dừng chân, hoặc các hướng dẫn đến các dịch vụ như xăng dầu, nhà hàng, và khách sạn. Biển báo phụ Mục đích của biển báo phụ là giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về thông điệp của các biển báo chính và hướng dẫn họ di chuyển một cách an toàn và thuận lợi trên đường.Biển báo trên đường cao tốcBiển báo trên đường cao tốc đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người lái xe. Chúng bao gồm các loại biển chỉ dẫn đường, biển báo tốc độ, biển hướng dẫn kỹ thuật lái xe, biển cảnh báo và nguy hiểm, cũng như biển chỉ dẫn dịch vụ. Biển báo trên đường cao tốcNhờ vào các biển báo này, người lái xe có thể duy trì tốc độ an toàn, hiểu rõ về tuyến đường và các điểm quan trọng, cũng như biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên đường. Tác dụng của biển báo giao thông Các biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn cho người tham gia giao thông về các quy tắc, hạn chế và điều kiện trên đường. Chúng hướng dẫn hành vi giao thông, cảnh báo nguy hiểm, thông báo các hạn chế và cấm, cung cấp thông tin về địa điểm và dịch vụ, cũng như chỉ dẫn đường đi. Điều này giúp tăng cường an toàn và trật tự trên đường.