0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
banner
avatar

Bùi Lan

Điểm thưởng: 6
Tìm kiếm công ty Luật/ Doanh nghiệp

Người theo dõi

6 người
Xem tất cả

Đang theo dõi

1 người
Xem tất cả
avatar
Bùi Lan
2 ngày trước
Bài viết
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………Người khởi kiện: (3).........................................................................................................................Địa chỉ: (4) .......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người bị kiện: (5).............................................................................................................................Địa chỉ (6) ........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).............................................................................Địa chỉ: (8)........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)........................................................................Địa chỉ: (10) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)............................................................................................................................................................................................................................Người làm chứng (nếu có) (12)...........................................................................................................Địa chỉ: (13) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).......................................................1.....................................................................................................................................................2.....................................................................................................................................................(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .....................               Người khởi kiện (16)Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương năm 2024Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương theo mẫu trên được hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP như sau:Mục (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).Mục (2) Ghi tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:+ Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.+ Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào, ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà NộiMục (3) Ghi họ tên người khởi kiện. Đối với trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.Mục (4) Ghi đầy đủ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, ví dụ thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H.Mục (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (3).Mục (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (4).Mục (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.Mục (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự, ví dụ:   1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn A, bà Phạm Thị C;   2. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn C;   3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,...Mục (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).Mục (16) Người khởi kiện phải ký tên và điểm chỉ vào đơn khởi kiện.Trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự.Điều kiện ly hôn đơn phươngXem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi ly hônTrường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:- Hòa giải tại Tòa án không thành;- Có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:- Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.- Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác của người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.(Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)
avatar
Bùi Lan
2 ngày trước
Bài viết
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………Người khởi kiện: (3).........................................................................................................................Địa chỉ: (4) .......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người bị kiện: (5).............................................................................................................................Địa chỉ (6) ........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).............................................................................Địa chỉ: (8)........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)........................................................................Địa chỉ: (10) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)............................................................................................................................................................................................................................Người làm chứng (nếu có) (12)...........................................................................................................Địa chỉ: (13) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).......................................................1.....................................................................................................................................................2.....................................................................................................................................................(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .....................               Người khởi kiện (16)Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương năm 2024Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương theo mẫu trên được hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP như sau:Mục (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).Mục (2) Ghi tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:+ Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.+ Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào, ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà NộiMục (3) Ghi họ tên người khởi kiện. Đối với trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.Mục (4) Ghi đầy đủ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, ví dụ thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H.Mục (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (3).Mục (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (4).Mục (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.Mục (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự, ví dụ:   1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn A, bà Phạm Thị C;   2. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn C;   3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,...Mục (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).Mục (16) Người khởi kiện phải ký tên và điểm chỉ vào đơn khởi kiện.Trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự.Điều kiện ly hôn đơn phươngXem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi ly hônTrường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:- Hòa giải tại Tòa án không thành;- Có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:- Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.- Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác của người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.(Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)
avatar
Bùi Lan
2 ngày trước
Bài viết
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………Người khởi kiện: (3).........................................................................................................................Địa chỉ: (4) .......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người bị kiện: (5).............................................................................................................................Địa chỉ (6) ........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).............................................................................Địa chỉ: (8)........................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)........................................................................Địa chỉ: (10) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)............................................................................................................................................................................................................................Người làm chứng (nếu có) (12)...........................................................................................................Địa chỉ: (13) ......................................................................................................................................Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).......................................................1.....................................................................................................................................................2.....................................................................................................................................................(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .....................               Người khởi kiện (16)Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương năm 2024Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương theo mẫu trên được hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP như sau:Mục (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).Mục (2) Ghi tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:+ Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.+ Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào, ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà NộiMục (3) Ghi họ tên người khởi kiện. Đối với trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.Mục (4) Ghi đầy đủ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, ví dụ thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H.Mục (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (3).Mục (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục (4).Mục (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.Mục (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự, ví dụ:   1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn A, bà Phạm Thị C;   2. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn C;   3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,...Mục (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).Mục (16) Người khởi kiện phải ký tên và điểm chỉ vào đơn khởi kiện.Trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự.Điều kiện ly hôn đơn phươngXem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi ly hônTrường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:- Hòa giải tại Tòa án không thành;- Có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:- Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.- Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác của người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.(Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)
avatar
Bùi Lan
30 ngày trước
Bài viết
Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt
Hơn 300 Các Biển Báo Giao Thông chia 5 loại khác biệt Các Biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường an toàn và trật tự giao thông, giúp mọi người hiểu và tuân thủ các quy định, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.Biển báo giao thông là gì Biển báo giao thông là các biểu hiện vật lý được đặt tại các điểm trên đường phục vụ cho việc hướng dẫn, cảnh báo, cấm hoặc báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quy định về việc điều khiển phương tiện tham gia vào luồng giao thông đường bộ. Được chia thành các biển báo khác nhau như biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo phụ, và được sử dụng rộng rãi trên các tuyến đường để hỗ trợ người tham gia giao thông.Biển báo giao thông Các biển báo giao thông Cùng tìm hiểu về các loại biển báo giao thông ngayBiển báo nguy hiểm Biển báo nguy hiểm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cảnh báo về các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.Biển báo nguy hiểm Những biển báo này thường có màu đỏ hoặc màu vàng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các tình huống nguy hiểm như cua đầu, đoạn đường sắt giao cắt, sự xuất hiện của con người hay động vật, đường trơn trượt, hoặc các cảnh báo về địa hình đặc biệt nguy hiểm. Mục tiêu của biển báo nguy hiểm là cảnh báo và chuẩn bị tâm thế cho người lái xe để họ có thể đáp ứng và thích ứng kịp thời với các tình huống nguy hiểm đó.Biển báo cấm Biển báo cấm là loại biển báo giao thông được sử dụng để cấm hoặc hạn chế một hoạt động cụ thể trên đoạn đường được quy định. Biển báo cấm Các biển báo cấm thường có màu đỏ hoặc màu trắng, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về hoạt động bị cấm như cấm rẽ trái, cấm quay đầu, cấm dừng đỗ, cấm xe máy, cấm xe tải, cấm sử dụng ô tô vượt, và nhiều loại cấm khác. Mục tiêu của biển báo cấm là đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật.Biển báo hiệu lệnh Biển báo hiệu lệnh là loại biển báo giao thông được sử dụng để chỉ dẫn người tham gia giao thông về các hành vi hoặc hướng di chuyển cụ thể mà họ phải tuân thủ. Biển báo hiệu lệchThông thường, các biển báo hiệu lệnh có màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây, với các biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa về các hành động như đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, dừng lại, chạy vòng quanh vòng xuyến, đi vòng xuyến, đi chậm, và các hướng dẫn khác. Mục tiêu của biển báo hiệu lệnh là hướng dẫn và định hình hành vi của người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và trật tự trên đường.Biển báo phụ Biển báo phụ là một loại biển báo giao thông được sử dụng để bổ sung, giải thích hoặc cung cấp thông tin cụ thể để làm rõ ý nghĩa của các biển báo chính. Các biển báo phụ thường có màu xanh dương và chứa thông tin bổ sung hoặc hướng dẫn cụ thể, như khoảng cách đến điểm đích, tên đường, các hướng dẫn đến các điểm dừng chân, hoặc các hướng dẫn đến các dịch vụ như xăng dầu, nhà hàng, và khách sạn. Biển báo phụ Mục đích của biển báo phụ là giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về thông điệp của các biển báo chính và hướng dẫn họ di chuyển một cách an toàn và thuận lợi trên đường.Biển báo trên đường cao tốcBiển báo trên đường cao tốc đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người lái xe. Chúng bao gồm các loại biển chỉ dẫn đường, biển báo tốc độ, biển hướng dẫn kỹ thuật lái xe, biển cảnh báo và nguy hiểm, cũng như biển chỉ dẫn dịch vụ. Biển báo trên đường cao tốcNhờ vào các biển báo này, người lái xe có thể duy trì tốc độ an toàn, hiểu rõ về tuyến đường và các điểm quan trọng, cũng như biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên đường. Tác dụng của biển báo giao thông Các biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn cho người tham gia giao thông về các quy tắc, hạn chế và điều kiện trên đường. Chúng hướng dẫn hành vi giao thông, cảnh báo nguy hiểm, thông báo các hạn chế và cấm, cung cấp thông tin về địa điểm và dịch vụ, cũng như chỉ dẫn đường đi. Điều này giúp tăng cường an toàn và trật tự trên đường.
avatar
Bùi Lan
926 ngày trước
Bài viết
Nguyên tắc cấp dấu nghiệp vụ trong kiểm định lĩnh vực quân sự
Nguyên tắc cấp dấu nghiệp vụ trong kiểm định lĩnh vực quân sựNgày 25/10/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.Theo đó, dấu nghiệp vụ cấp cho cơ sở Đo lường-Chất lượng phù hợp với lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được công nhận.Việc cấp dấu nghiệp vụ phải đảm bảo nguyên tắc như sau:- Cấp mới các dấu nghiệp vụ cho cơ sở Đo lường-Chất lượng được công nhận năng lực lần đầu.- Cấp thay thế dấu nghiệp vụ trong các trường hợp dấu cũ bị hỏng, không còn giá trị sử dụng.- Khi cấp dấu phải lập biên bản giao, nhận con dấu.Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ phải có mẫu con dấu và ghi rõ tình trạng con dấu vào cột “Ghi chú” của Biên bản.Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ lập thành hai bản; một bản lưu tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu và một bản gửi cho cơ sở Đo lường-Chất lượng được cấp dấu.Mẫu Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 138/2021.Thông tư 138/2021/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
avatar
Bùi Lan
926 ngày trước
Bài viết
Ban hành Nội quy cơ sở lưu trú của Bộ Công an
Ban hành Nội quy cơ sở lưu trú của Bộ Công anBộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 07/2021/TT-BCA ngày 18/01/2021 về Nội quy cơ sở lưu trú.Theo đó, ban hành Nội quy cơ sở lưu trú để bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở lưu trú và tạo điều kiện thuận lợi cho người lưu trú ở tập trung tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.Dưới đây là một số quy định mà người lưu trú phải thực hiện:- Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của cơ sở lưu trú trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú về thời gian sinh hoạt, hoạt động thể dục, …- Ở đúng vị trí trong buồng lưu trú, ngủ, nghỉ đúng giờ, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh cá nhân, chỗ ở và nơi công cộng;…- Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, điểm danh, kiểm diện của cán bộ cơ sở lưu trú. Khi co thông báo tập hợp phải tập trung đúng thời gian, địa điểm được chỉ định, mặc quần áo gọn gàng, giữ trật tự,…- Khi ra ngoài cơ sở lưu trú, người lưu trú phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng cơ sở lưu trú và chịu sự quản lý, giám sát của cán bộ cơ sở lưu trú;…- Trong giao tiếp, người lưu trú sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt (người bị hạn chế khả năng nghe, nói được sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hoặc thiết bị y tế hỗ trợ cho việc giao tiếp);…Thông tư 07/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành ngày 05/3/2021.
avatar
Bùi Lan
926 ngày trước
Bài viết
Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết 2023
Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết 2023Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.Theo đó, giảm 80% mức ký quỹ kinh doanh doanh dịch vụ lữ hành đến hết ngày 31/12/2023 so với trước đây, cụ thể:- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng);- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (trước đây là 250 triệu đồng);+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng);+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng).Từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ.Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2021.
avatar
Bùi Lan
926 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại
Hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mạiNgày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại (UKVFTA).Theo đó, quy định biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp như sau:- Xem xét lợi ích kinh tế - xã hội:+ Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp:Nếu dựa trên các thông tin sẵn có trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận rõ ràng rằng việc áp dụng biện pháp không phù hợp với lợi ích kinh tế - xã hội.+ Khi đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội, dựa trên các thông tin có liên quan được cung cấp, Cơ quan điều tra:Sẽ xem xét tình hình của ngành sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội có liên quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu dùng hàng hóa bị điều tra.- Quy tắc thuế suất thấp hơn+ Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp.+ Căn cứ vào kết luận của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.Thông tư 14/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.
avatar
Bùi Lan
926 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi
Hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôiNgày 26/10/2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.Theo đó, hướng dẫn việc xử lý chất thải chăn nuôi như sau:- Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ:+ Chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp như ủ compost, công nghệ khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học,…;+ Chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản.Trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành.- Nước thải chăn nuôi:+ Chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp như công nghệ khí sinh học, ao sinh học, chế phẩm sinh học, …;+ Trong chăn nuôi trang trại đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, được sử dụng tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác trong khuôn viên trang trại;…Khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý chất thải chăn nuôi.Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.
Xem thêm