0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file628b2e619e76b-lgz.jpg.webp

Bản án về đòi tài sản là quyền sử dụng đất

Tóm tắt nội dung vụ án

Bà D là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà vào năm 2007. Do bà ở xa, không có điều kiện trông nom, nên ông T (em trai bà D) đang ở sát thửa đất của bà đã sử dụng và xây dựng bức tường đầu hồi nhà cấp 4, tường hoa, tường rào, trồng cây trên thửa đất của bà. Bà yêu cầu ông T phá dỡ, di rời toàn bộ phần đầu hồi nhà, tường hoa, tường rào và cây trên thửa đất, trả lại thửa đất cho bà.

Quyết định của bản án sơ thẩm

Buộc ông T phải trả lại cho bà D thửa đất; Giao bà D được sử dụng, sở hữu bức tường hoa, bức tường rào và một số cây ăn quả được trồng trên đất. Bà D có trách nhiệm thanh toán cho ông T số tiền 21.450.000 đồng.

Nhận định của Toà án Phúc thẩm

Hội đồng xét xử nhận thấy tại thời điểm bà D được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 trên phần diện tích đất bà D được cấp đã có 07 cây bưởi trồng năm 1989 theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tại cấp sơ thẩm có giá trị 750.000đồng/cây; 14 cây cau trồng năm 1989 trị giá 420.000đồng/cây. Tổng số tiền là 10.430.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà D phải thanh toán số tiền trên cho ông T là không đúng. Bà D chỉ phải thanh toán cho ông T trị giá những cây ông T trồng sau khi bà D được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể: 06 cây bưởi trồng năm 2017 trị giá 140.000đồng/cây; 04 cây hồng xiêm trồng năm 2018 trị giá 36.000đồng/cây; 01 cây khế trồng năm 2018 trị giá 36.000đồng/cây. Do đó, tổng số tiền bà D phải thanh toán cho vợ chồng ông T về cây trồng là 1.020.000 đồng và 10.000.000 đồng tiền công san lấp.

Luận cứ vụ án 

Căn cứ các Điều 155, Điều 158, Điều 163, Điều 164, Điều 166 của BLDS 2015 chấp nhận một phần kháng cáo bà D và buộc bà D phải thanh toán cho ông T số tiền 11.020.000 đồng.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 403/2020/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấn

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

 

Đỗ Thị Hà Vi
690 ngày trước
Bản án về đòi tài sản là quyền sử dụng đất
Tóm tắt nội dung vụ ánBà D là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà vào năm 2007. Do bà ở xa, không có điều kiện trông nom, nên ông T (em trai bà D) đang ở sát thửa đất của bà đã sử dụng và xây dựng bức tường đầu hồi nhà cấp 4, tường hoa, tường rào, trồng cây trên thửa đất của bà. Bà yêu cầu ông T phá dỡ, di rời toàn bộ phần đầu hồi nhà, tường hoa, tường rào và cây trên thửa đất, trả lại thửa đất cho bà.Quyết định của bản án sơ thẩmBuộc ông T phải trả lại cho bà D thửa đất; Giao bà D được sử dụng, sở hữu bức tường hoa, bức tường rào và một số cây ăn quả được trồng trên đất. Bà D có trách nhiệm thanh toán cho ông T số tiền 21.450.000 đồng.Nhận định của Toà án Phúc thẩmHội đồng xét xử nhận thấy tại thời điểm bà D được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 trên phần diện tích đất bà D được cấp đã có 07 cây bưởi trồng năm 1989 theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tại cấp sơ thẩm có giá trị 750.000đồng/cây; 14 cây cau trồng năm 1989 trị giá 420.000đồng/cây. Tổng số tiền là 10.430.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà D phải thanh toán số tiền trên cho ông T là không đúng. Bà D chỉ phải thanh toán cho ông T trị giá những cây ông T trồng sau khi bà D được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể: 06 cây bưởi trồng năm 2017 trị giá 140.000đồng/cây; 04 cây hồng xiêm trồng năm 2018 trị giá 36.000đồng/cây; 01 cây khế trồng năm 2018 trị giá 36.000đồng/cây. Do đó, tổng số tiền bà D phải thanh toán cho vợ chồng ông T về cây trồng là 1.020.000 đồng và 10.000.000 đồng tiền công san lấp.Luận cứ vụ án Căn cứ các Điều 155, Điều 158, Điều 163, Điều 164, Điều 166 của BLDS 2015 chấp nhận một phần kháng cáo bà D và buộc bà D phải thanh toán cho ông T số tiền 11.020.000 đồng.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 403/2020/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấnLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366