0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6278ef0fe16c1-lgz.jpg.webp

Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm

Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm số 03/2022/DS-PT 

Tóm tắt nội dung vụ án

  • Tháng 02/2019, vợ chồng bà P và ông A với bà N là hàng xóm có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng được chính quyền hoà giải.
  • Tháng 02/2020 bà N đã làm đơn tố cáo vợ chồng bà P đến Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang và Hội LHPN Việt Nam tỉnh Hậu Giang với nội dung lời lẽ phỉ báng, gây ảnh hưởng trầm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và thu nhập của vợ chồng bà P.
  • Ngày 16/6/2020, Công an phường III thông báo chưa đủ cơ sở để kết luận vợ chồng bà P luôn tìm cách gây rối và hãm hại gia đình bà N.
  • Vợ chồng bà P cho rằng những việc làm của bà N đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng bà nên đã khởi kiên yêu cầu bà N có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần cho mình số tiền 14.900.000 đồng và yêu cầu bà N phải xin lỗi công khai vợ chồng bà P tại Nhà thông tin khu vực 1.

Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm: Không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại của vợ chồng bà P và buộc bà N phải có trách nhiệm công khai xin lỗi vợ chồng bà P tại nơi cư trú.

Nhận định của Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm

Xét kháng cáo của nguyên đơn, HHXX xét thấy phải có thiệt hại xảy ra, có hành vi trái pháp luật và có mối liên hệ nhân quả và trong mọi trường hợp xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín thì phải bồi thường tổn thất về tinh thần. Do đó, buộc bà N có nghĩa vụ bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ chồng bà P với mức bồi thường mỗi người bằng ½ mức lương cơ sở và bà N không phải công khai xin lỗi vợ chồng bà P.

Luận cứ của vụ án

Căn cứ các Điều 34, Điều 38, Điều 584, Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 03/2022/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấn

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

avatar
Đỗ Thị Hà Vi
711 ngày trước
Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm
Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm số 03/2022/DS-PT Tóm tắt nội dung vụ ánTháng 02/2019, vợ chồng bà P và ông A với bà N là hàng xóm có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng được chính quyền hoà giải.Tháng 02/2020 bà N đã làm đơn tố cáo vợ chồng bà P đến Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang và Hội LHPN Việt Nam tỉnh Hậu Giang với nội dung lời lẽ phỉ báng, gây ảnh hưởng trầm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và thu nhập của vợ chồng bà P.Ngày 16/6/2020, Công an phường III thông báo chưa đủ cơ sở để kết luận vợ chồng bà P luôn tìm cách gây rối và hãm hại gia đình bà N.Vợ chồng bà P cho rằng những việc làm của bà N đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng bà nên đã khởi kiên yêu cầu bà N có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần cho mình số tiền 14.900.000 đồng và yêu cầu bà N phải xin lỗi công khai vợ chồng bà P tại Nhà thông tin khu vực 1.Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm: Không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại của vợ chồng bà P và buộc bà N phải có trách nhiệm công khai xin lỗi vợ chồng bà P tại nơi cư trú.Nhận định của Tòa án nhân dân cấp phúc thẩmXét kháng cáo của nguyên đơn, HHXX xét thấy phải có thiệt hại xảy ra, có hành vi trái pháp luật và có mối liên hệ nhân quả và trong mọi trường hợp xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín thì phải bồi thường tổn thất về tinh thần. Do đó, buộc bà N có nghĩa vụ bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ chồng bà P với mức bồi thường mỗi người bằng ½ mức lương cơ sở và bà N không phải công khai xin lỗi vợ chồng bà P.Luận cứ của vụ ánCăn cứ các Điều 34, Điều 38, Điều 584, Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 03/2022/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấnLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366