0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6290a0b1ad226-5E7e69e815a9fcf7a5b8-350x250.jpg.webp

Bản án về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tóm tắt nội dung vụ án

Ngày 09/6/2015, ông H có thỏa thuận với ông Q chuyển nhượng phần đất thửa số 3157, diện tích 700 m2. Ông H đã giao đủ số tiền cho ông Q và hai bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng Công chứng Tây Bắc. Sau đó ông H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số liệu, diện tích không khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Q, nên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện B đo kiểm tra lại, sau khi đo kiểm tra thì diện tích thực tế khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Q, nhưng số thửa không trùng khớp. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải làm phụ lục hợp đồng công chứng số thửa thì ông Q không đồng ý nhưng cũng không trả lại tiền hay làm thủ tục sang tên cho ông H.

Quyết định của bản án sơ thẩm

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông H với ông Q ký kết vào ngày 09/6/2015, ông Q phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông H.

Nhận định của Toà án

- Toà án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn H. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn H với ông Trương Tấn Q.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; Điều 310 BLTTDS năm 2015, Toà án chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân, hủy bản án sơ thẩm; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Luận cứ vụ án

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; Điều 310 BLTTDS năm 2015 cần xác định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là đủ căn cứ pháp luật, hủy bản án sơ thẩm; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 277/2018/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấn

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

avatar
Đỗ Thị Hà Vi
693 ngày trước
Bản án về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tóm tắt nội dung vụ ánNgày 09/6/2015, ông H có thỏa thuận với ông Q chuyển nhượng phần đất thửa số 3157, diện tích 700 m2. Ông H đã giao đủ số tiền cho ông Q và hai bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng Công chứng Tây Bắc. Sau đó ông H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số liệu, diện tích không khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Q, nên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện B đo kiểm tra lại, sau khi đo kiểm tra thì diện tích thực tế khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Q, nhưng số thửa không trùng khớp. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải làm phụ lục hợp đồng công chứng số thửa thì ông Q không đồng ý nhưng cũng không trả lại tiền hay làm thủ tục sang tên cho ông H.Quyết định của bản án sơ thẩmChấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông H với ông Q ký kết vào ngày 09/6/2015, ông Q phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông H.Nhận định của Toà án- Toà án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn H. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn H với ông Trương Tấn Q.- Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; Điều 310 BLTTDS năm 2015, Toà án chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân, hủy bản án sơ thẩm; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.Luận cứ vụ ánCăn cứ vào khoản 3 Điều 308; Điều 310 BLTTDS năm 2015 cần xác định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là đủ căn cứ pháp luật, hủy bản án sơ thẩm; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Bản án số 277/2018/DS-PT. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!Chi tiết xin vui lòng liên hệ tư vấnLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366