0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62739cb4350c3-Ngành-kinh-doanh-thương-mại-là-gì-Tìm-hiểu-về-ngành-KDTM.jpg.webp

Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Tóm tắt bản án số 20/2022/KDTM-ST ngày 27/4/2022 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung vụ việc

  • Công ty O có bán sơn cao cấp cho công ty M và đến tháng 6/2020 công ty M chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho công ty O mặc dù đã được thông báo rất nhiều lần.
  • Tiền hàng M nợ thanh toán đến 5/2021 là 282.532.600 đồng. Ngoài ra M phải thanh toán tiền lãi trả chậm là 51.249.988 đồng.
  • Từ 14/7/2021 đến 21/01/2022 M đã thanh toán cho O tổng số tiền là 273.789.200 đồng, hiện còn nợ số tiền gốc là 44.743.400 đồng.
  • Ngoài ra từ 14/7/2021 đến 10/03/2022 O yêu cầu M phải trả thêm tiền lãi phét sinh số tiền là 31.268.901 đồng. Tổng số tiền gốc và lãi chậm trả mà O yêu cầu được thanh toán là 127.262.289 đồng.

Nhận định của Tòa án

  • Yêu cầu trả số tiền gốc còn nợ là 44.743.400 đồng của O đối với M là có cơ sở chấp nhận.
  • Đồng ý với yêu cầu thanh toán số tiền lãi chậm trả từ ngày 28/3/2020 đến 25/5/2021 và từ ngày 25/5/2021 đến 10//3/2022 với tổng số tiền 82.518.889 đồng của O đối với M.
  • Ngoài ra còn yêu cầu M phải trả lãi suất phát sinh từ ngày 11/3/2022 trên số tiền nợ gốc chưa thành toán cho đến khi thanh toán hết nợ.

Luận cứ vụ án

Căn cứ Điều 55 Luật Thương mại 2005 cần  xác định nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của công ty M đối với công ty O.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 20/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com 

Hotline: 0888889366

avatar
Đỗ Quyên
715 ngày trước
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Tóm tắt bản án số 20/2022/KDTM-ST ngày 27/4/2022 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóaNội dung vụ việcCông ty O có bán sơn cao cấp cho công ty M và đến tháng 6/2020 công ty M chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho công ty O mặc dù đã được thông báo rất nhiều lần.Tiền hàng M nợ thanh toán đến 5/2021 là 282.532.600 đồng. Ngoài ra M phải thanh toán tiền lãi trả chậm là 51.249.988 đồng.Từ 14/7/2021 đến 21/01/2022 M đã thanh toán cho O tổng số tiền là 273.789.200 đồng, hiện còn nợ số tiền gốc là 44.743.400 đồng.Ngoài ra từ 14/7/2021 đến 10/03/2022 O yêu cầu M phải trả thêm tiền lãi phét sinh số tiền là 31.268.901 đồng. Tổng số tiền gốc và lãi chậm trả mà O yêu cầu được thanh toán là 127.262.289 đồng.Nhận định của Tòa ánYêu cầu trả số tiền gốc còn nợ là 44.743.400 đồng của O đối với M là có cơ sở chấp nhận.Đồng ý với yêu cầu thanh toán số tiền lãi chậm trả từ ngày 28/3/2020 đến 25/5/2021 và từ ngày 25/5/2021 đến 10//3/2022 với tổng số tiền 82.518.889 đồng của O đối với M.Ngoài ra còn yêu cầu M phải trả lãi suất phát sinh từ ngày 11/3/2022 trên số tiền nợ gốc chưa thành toán cho đến khi thanh toán hết nợ.Luận cứ vụ ánCăn cứ Điều 55 Luật Thương mại 2005 cần  xác định nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của công ty M đối với công ty O.Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 20/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ:Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.com Hotline: 0888889366