0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file627e35eb4c8d0-6038_28815141913chotjpg.jpg.webp

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Tóm tắt bản án số 02/2022/KDTM-ST, ngày 21/3/2022 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Nội dung vụ án

  • Ông S ký hợp đồng vay vốn 1 tỷ 8 thời hạn 12 tháng với Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cao lanh. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.
  • Tính đến ngày xét xử 21/3/2022 S còn nợ ngân hàng 179 triệu gốc; 440 triệu lãi quá hạn; 7,6 triệu chậm trả lãi.
  • Ông S đảm bảo khoản vay bằng  2 GCNQSDĐ ở xá Long Phước.
  • Ngân hàng khởi kiện yêu cầu S thanh toán đầy đủ khoản nợ gốc và tiền lãi. Trường hợp ông S không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì đề nghị cho phát mại tài sản đảm bảo.

Nhận định của Tòa án

  • Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng về nghĩa vụ thanh toán nợ đối với ông S.
  • Yêu cầu ông S tiếp tục trả tiền lãi của nợ gốc kể từ ngày 22/3/2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ theo mức lãi suất đã thỏa thuận.
  • Chấp nhận đề nghị phát mại tài sản thế chấp nếu ông S không trả được nợ.

Luận cứ vụ án

Căn cứ Điều 91, 95 Luật Tổ chức tín dụng 2010 cần xác định nghĩa vụ thanh toán của ông S đối với ngân hàng.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 02/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com

Hotline: 0888889366

Đỗ Quyên
700 ngày trước
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng
Tóm tắt bản án số 02/2022/KDTM-ST, ngày 21/3/2022 về tranh chấp hợp đồng tín dụngNội dung vụ ánÔng S ký hợp đồng vay vốn 1 tỷ 8 thời hạn 12 tháng với Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cao lanh. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.Tính đến ngày xét xử 21/3/2022 S còn nợ ngân hàng 179 triệu gốc; 440 triệu lãi quá hạn; 7,6 triệu chậm trả lãi.Ông S đảm bảo khoản vay bằng  2 GCNQSDĐ ở xá Long Phước.Ngân hàng khởi kiện yêu cầu S thanh toán đầy đủ khoản nợ gốc và tiền lãi. Trường hợp ông S không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì đề nghị cho phát mại tài sản đảm bảo.Nhận định của Tòa ánChấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng về nghĩa vụ thanh toán nợ đối với ông S.Yêu cầu ông S tiếp tục trả tiền lãi của nợ gốc kể từ ngày 22/3/2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ theo mức lãi suất đã thỏa thuận.Chấp nhận đề nghị phát mại tài sản thế chấp nếu ông S không trả được nợ.Luận cứ vụ ánCăn cứ Điều 91, 95 Luật Tổ chức tín dụng 2010 cần xác định nghĩa vụ thanh toán của ông S đối với ngân hàng.Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 02/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.comHotline: 0888889366