0888889366
timeline_post_file628aeb188219e-cha_me_no_tien_ngan_hang_khi_qua_doi_thi_con_cai_co_phai_tra_no_thay.jpg.webp

Bản án về tranh chấp kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa

Nội dung vụ án 

  • Năm 2011 Công ty Nông dược 2 ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty PD. Từ khi 2 bên ký hợp đồng và tiến hành mua bán, giao nhận hàng hóa, có trả tiền, sau nhiều lần còn nợ đến ngày 31/3/2016 là 1,08 tỷ. Và tiền lãi tính theo từng lần nhận hàng, tính từ lần đầu cho đến nay là 677,2 triệu.
  • Năm 2013 công ty Nông dược 2 ký kết hợp đồng mua bán vật tư nông nghiệp với công ty DN. Từ Từ khi 2 bên ký hợp đồng và tiến hành mua bán, giao nhận hàng hóa, có trả tiền, sau nhiều lần còn nợ đến ngày 31/3/2015 là 752,7 triệu. Số tiền lãi tính theo từng lần nhận hàng, từ lần đầu cho đến nay là 345,4 triệu.
  • Tại phiên tòa, 2 công ty do làm ăn thua lỗ nên xin phần lãi phát sinh, còn vốn khi bán được tài sản sẽ trả.

Nhận định của Tòa án

  • Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Nông dược 2 về hợp đồng mua bán hàng hóa.
  • Nhận thấy phương thức tính lãi của công ty Nông dược 2 là không có căn cứ nên số tiền lãi được tính lại là:

+ Đối với công ty PD, số tiền lãi là 128,3 triệu

+ Đối với công ty DN, số tiền lãi là 163,8 triệu

  • Về án phí: công ty PD phải chịu 48,4 triệu, công ty DN phải chịu 39,4 triệu và có trách nhiệm hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho công ty Nông dược 2.

Luận cứ vụ án

  • Căn cứ Điều 306 Luật thương mại; khoản 2, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015 để xác định trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và điều chỉnh lãi chậm trả.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 08/2017/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com 

Hotline: 0888889366

Đỗ Quyên
647 ngày trước
Bản án về tranh chấp kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa
Nội dung vụ án Năm 2011 Công ty Nông dược 2 ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty PD. Từ khi 2 bên ký hợp đồng và tiến hành mua bán, giao nhận hàng hóa, có trả tiền, sau nhiều lần còn nợ đến ngày 31/3/2016 là 1,08 tỷ. Và tiền lãi tính theo từng lần nhận hàng, tính từ lần đầu cho đến nay là 677,2 triệu.Năm 2013 công ty Nông dược 2 ký kết hợp đồng mua bán vật tư nông nghiệp với công ty DN. Từ Từ khi 2 bên ký hợp đồng và tiến hành mua bán, giao nhận hàng hóa, có trả tiền, sau nhiều lần còn nợ đến ngày 31/3/2015 là 752,7 triệu. Số tiền lãi tính theo từng lần nhận hàng, từ lần đầu cho đến nay là 345,4 triệu.Tại phiên tòa, 2 công ty do làm ăn thua lỗ nên xin phần lãi phát sinh, còn vốn khi bán được tài sản sẽ trả.Nhận định của Tòa ánChấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Nông dược 2 về hợp đồng mua bán hàng hóa.Nhận thấy phương thức tính lãi của công ty Nông dược 2 là không có căn cứ nên số tiền lãi được tính lại là:+ Đối với công ty PD, số tiền lãi là 128,3 triệu+ Đối với công ty DN, số tiền lãi là 163,8 triệuVề án phí: công ty PD phải chịu 48,4 triệu, công ty DN phải chịu 39,4 triệu và có trách nhiệm hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho công ty Nông dược 2.Luận cứ vụ ánCăn cứ Điều 306 Luật thương mại; khoản 2, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015 để xác định trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và điều chỉnh lãi chậm trả.Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 08/2017/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.com Hotline: 0888889366