0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62725a1a64159-gege.jpg.webp

Bản án về tranh chấp trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao động

Tóm tắt bản án số 03/2021/LĐ-ST ngày 13/10/2021 về tranh chấp trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao động

Nội dung vụ việc

  • Ông H ký hợp đồng lao động và làm việc tại Tổng công ty Chè Việt Nam từ ngày 16/9/2002 đến 31/3/2008.
  • Sau đó ông H chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp từ ngày 1/4/2008 đến 15/10/2019.
  • Trong bản dự thảo thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, ông H không đồng ý với cách tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc. Ông cho rằng việc trả trợ cấp thôi việc cho ông tại thời điểm ông công tác tại Tổng công ty Chè Việt Nam là trách nhiệm của Tổng công ty vật tư nông nghiệp.

Nhận định của Tòa án

  • Việc trả trợ cấp thôi việc cho ông H tại thời điểm ông H công tác tại Công ty Hồng Trà – Tổng công ty Chè Việt Nam không thuộc trách nhiệm của Tổng công ty vật tư nông nghiệp. Tổng công ty vật tư nông nghiệp chỉ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian mà ông H thực tế làm việc tại Tổng công ty vật tư nông nghiệp từ ngày 1/4/2008 đến hết ngày 31/12/2008 (là 09 tháng): làm tròn là 01 năm.

Luận cứ vụ án

 Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động 2012  cần  xác định thời gian ông H được tính trợ cấp thôi việc.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 03/2021/LĐ-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com

Hotline: 0888889366

Đỗ Quyên
709 ngày trước
Bản án về tranh chấp trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao động
Tóm tắt bản án số 03/2021/LĐ-ST ngày 13/10/2021 về tranh chấp trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao độngNội dung vụ việcÔng H ký hợp đồng lao động và làm việc tại Tổng công ty Chè Việt Nam từ ngày 16/9/2002 đến 31/3/2008.Sau đó ông H chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp từ ngày 1/4/2008 đến 15/10/2019.Trong bản dự thảo thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, ông H không đồng ý với cách tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc. Ông cho rằng việc trả trợ cấp thôi việc cho ông tại thời điểm ông công tác tại Tổng công ty Chè Việt Nam là trách nhiệm của Tổng công ty vật tư nông nghiệp.Nhận định của Tòa ánViệc trả trợ cấp thôi việc cho ông H tại thời điểm ông H công tác tại Công ty Hồng Trà – Tổng công ty Chè Việt Nam không thuộc trách nhiệm của Tổng công ty vật tư nông nghiệp. Tổng công ty vật tư nông nghiệp chỉ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian mà ông H thực tế làm việc tại Tổng công ty vật tư nông nghiệp từ ngày 1/4/2008 đến hết ngày 31/12/2008 (là 09 tháng): làm tròn là 01 năm.Luận cứ vụ án Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động 2012  cần  xác định thời gian ông H được tính trợ cấp thôi việc.Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 03/2021/LĐ-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.comHotline: 0888889366