0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6274ff53609c9-tranh-chấp-hợp-đồng.jpg.webp

Bản án về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Tóm tắt bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 11/3/2022 về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Nội dung vụ án

  • Công ty F ký kết hợp đồng xây dựng với công ty H, vào ngày 25/6/2021 sau khi hoàn thành công việc hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng.
  • Đến nay, công ty H vẫn chưa thanh toán khoản nợ hợp đồng 1.655.992.800 đồng cho F. Vì vậy F yêu cầu H thanh toán 1 lần với số tiền chậm trả này và tiền phạt lãi chậm trả là 18.629.919 đồng từ ngày 25/6/2021 đến 09/8/2021.
  • Tại đơn xin xét xử vắng mặt phía công ty F đã rút yêu cầu khởi kiện về số tiền phạt 18.629.929 đồng.

Nhận định của Tòa án

  • Xét thấy hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có hiệu lực làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.
  • Chấp thuận yêu cầu khởi kiện công ty H phải thanh toán một lần số tiền 1.655.992.800 đồng của phía công ty F.
  • Kể từ ngày F có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, nếu H chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian châm trả tại thời điểm thanh toán.
  • Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu đã rút về việc trả tiền phạt là 18.629.919 đồng của công ty H.

Luận cứ vụ án

Căn cứ khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 và các Điều 138,139,140,144,147 Luật Xây dựng 2014 cần xác định nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng của công ty H.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 01/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com

Hotline: 0888889366

avatar
Đỗ Quyên
714 ngày trước
Bản án về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng
Tóm tắt bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 11/3/2022 về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựngNội dung vụ ánCông ty F ký kết hợp đồng xây dựng với công ty H, vào ngày 25/6/2021 sau khi hoàn thành công việc hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng.Đến nay, công ty H vẫn chưa thanh toán khoản nợ hợp đồng 1.655.992.800 đồng cho F. Vì vậy F yêu cầu H thanh toán 1 lần với số tiền chậm trả này và tiền phạt lãi chậm trả là 18.629.919 đồng từ ngày 25/6/2021 đến 09/8/2021.Tại đơn xin xét xử vắng mặt phía công ty F đã rút yêu cầu khởi kiện về số tiền phạt 18.629.929 đồng.Nhận định của Tòa ánXét thấy hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có hiệu lực làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.Chấp thuận yêu cầu khởi kiện công ty H phải thanh toán một lần số tiền 1.655.992.800 đồng của phía công ty F.Kể từ ngày F có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, nếu H chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian châm trả tại thời điểm thanh toán.Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu đã rút về việc trả tiền phạt là 18.629.919 đồng của công ty H.Luận cứ vụ ánCăn cứ khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 và các Điều 138,139,140,144,147 Luật Xây dựng 2014 cần xác định nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng của công ty H.Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 01/2022/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.comHotline: 0888889366