0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60b7329ac52c2-z2528232367559_79915699ef3cec2d291cb961e58b1588.jpg.webp

Biểu phí đăng ký nhãn hiệu

Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định

Trong kinh doanh nhãn hiệu cũng được coi là một loại tài sản vì vậy chủ sở hữu rất coi trọng việc bảo vệ tài sản đặc biệt này.

Tuy nhiên không giống như quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu muốn

được pháp luật bảo hộ phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải

qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt.

Đồng thời chủ sở hữu nhãn hiệu còn phải nộp phí đăng kí nhãn hiệu cho cơ quan nhà nước.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định dưới đây của Legalzone để có được thông tin cụ thể, chi tiết nhất về vấn đề này

Nội dung chính bài viết

Cơ sở pháp lý

  • Thông tư 236/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
  • Luật phí và lệ phí năm 2015

Phí đăng ký nhãn hiệu là gì?

      Theo quy định tại điều 3 khoản 1 luật phí và lệ phí năm 2015:

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí

và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ

công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

 Theo như quy định trên thì phí đăng kí nhãn hiệu là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức

phải trả nhằm bù đắp những chi phí cho cơ quan nhà nước khi được cung cấp dịch vụ

công mà cụ thể là khi được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.kinh doanh nhãn hiệu

Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu hiện hành

      Theo quy định hiện hành, phí, lệ phí đăng kí nhãn hiệu như sau:

  • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng
  • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
  • Phí thẩm định nội dung đơn: 550.000 đồng/ 1 nhóm sản phẩm, dịch vụ
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm thì nộp thêm 120.000 đồng cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ sản phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở đi.
  • Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000 đồng/ 1 nhóm sản phẩm, dịch vụ
  • Nếu nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ thì phải nộp thêm 30.000 đồng cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ sản phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở đi.
     

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu được nộp ở đâu?

      Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 263/2016/TT-BTC Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc,

dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Như vậy Cục sở hữu trí tuệ thực hiện việc thẩm định và cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu khi người nộp đơn đến xin cấp văn bằng bảo hộ sẽ nộp phí, lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Trên đây là bài viết tham khảo về chủ đề Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy địnhHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Bùi Lan
1045 ngày trước
Biểu phí đăng ký nhãn hiệu
Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy địnhTrong kinh doanh nhãn hiệu cũng được coi là một loại tài sản vì vậy chủ sở hữu rất coi trọng việc bảo vệ tài sản đặc biệt này.Tuy nhiên không giống như quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu muốnđược pháp luật bảo hộ phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phảiqua quá trình thẩm định nghiêm ngặt.Đồng thời chủ sở hữu nhãn hiệu còn phải nộp phí đăng kí nhãn hiệu cho cơ quan nhà nước.Mời bạn đọc tham khảo bài viết Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định dưới đây của Legalzone để có được thông tin cụ thể, chi tiết nhất về vấn đề nàyNội dung chính bài viếtCơ sở pháp lýPhí đăng ký nhãn hiệu là gì?Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu hiện hànhPhí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu được nộp ở đâu?Cơ sở pháp lýThông tư 236/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệpLuật phí và lệ phí năm 2015Phí đăng ký nhãn hiệu là gì?      Theo quy định tại điều 3 khoản 1 luật phí và lệ phí năm 2015:Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phívà mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpvà tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụcông được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này. Theo như quy định trên thì phí đăng kí nhãn hiệu là khoản tiền mà cá nhân, tổ chứcphải trả nhằm bù đắp những chi phí cho cơ quan nhà nước khi được cung cấp dịch vụcông mà cụ thể là khi được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.kinh doanh nhãn hiệuTổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy địnhPhí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu hiện hành      Theo quy định hiện hành, phí, lệ phí đăng kí nhãn hiệu như sau:Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồngLệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồngPhí thẩm định nội dung đơn: 550.000 đồng/ 1 nhóm sản phẩm, dịch vụĐơn đăng ký nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm thì nộp thêm 120.000 đồng cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ sản phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở đi.Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000 đồng/ 1 nhóm sản phẩm, dịch vụNếu nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ thì phải nộp thêm 30.000 đồng cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ sản phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở đi. Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu được nộp ở đâu?      Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 263/2016/TT-BTC Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc,dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.Như vậy Cục sở hữu trí tuệ thực hiện việc thẩm định và cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu khi người nộp đơn đến xin cấp văn bằng bảo hộ sẽ nộp phí, lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.Trên đây là bài viết tham khảo về chủ đề Tổng hợp biểu phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.