0888889366
timeline_post_file61d2d9a3cf452-bo-quy-dinh-phat-ho-kinh-doanh-su-dung-10-lao-dong-tro-len.jpeg.webp

Bỏ quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động

Trước đây, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng, nhưng từ ngày 01/01/2022 trở đi đã bỏ quy định này.

Bỏ quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên

Cụ thể, trước đây, theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (thay thế Nghị định 50/2016/NĐ-CP) đã không còn quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh và mức phạt

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Cá nhân, các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;

+ Không được quyền thành lập hộ kinh doanh nhưng vẫn thành lập hộ kinh doanh;

+ Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;

+ Không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

+ Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Biện pháp khắc phục hậu quả với vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh

- Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định

 

- Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp chưa đăng ký đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Tin tức thủ tục pháp luật

theo Thuvienphapluat.vn

Gd legalzone
334 ngày trước
Bỏ quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động
Trước đây, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng, nhưng từ ngày 01/01/2022 trở đi đã bỏ quy định này.Bỏ quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lênCụ thể, trước đây, theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.Tuy nhiên, tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (thay thế Nghị định 50/2016/NĐ-CP) đã không còn quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên.Vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh và mức phạtTheo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh bị xử phạt như sau:- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:+ Cá nhân, các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;+ Không được quyền thành lập hộ kinh doanh nhưng vẫn thành lập hộ kinh doanh;+ Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;+ Không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:+ Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;+ Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.Biện pháp khắc phục hậu quả với vi phạm về đăng ký hộ kinh doanh- Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định - Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp chưa đăng ký đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.Tin tức thủ tục pháp luậttheo Thuvienphapluat.vn