0888889366
timeline_post_file62fa355e15f2a-company-registration-zgoraj.jpg.webp

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hay còn gọi là giải thể hộ kinh doanh là việc ngừng hoạt động kinh doanh hoàn toàn và chấm dứt các giấy tờ pháp lý về hộ kinh doanh. Theo quy định tại điều 92 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

 + Bản chính: 1

 + Bản sao: 0

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.               

 + Bản chính: 1

 + Bản sao: 0

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế           

 + Bản chính: 1

 + Bản sao: 0

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh            

 + Bản chính: 0

 + Bản sao: 1

Trình tự thủ tục:

Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Bước 2: Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Yêu cầu, điều kiện:

- Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Kết quả thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật Doanh nghiệp
  2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 của chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp
  3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư quy định hướng dẫn về dăng ký doanh nghiệp
  4. Thông tư 85/2019/TT-BTC      Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương       

 

 

Trên đây là bài viết của chúng tôi về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/ 

Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội


 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
562 ngày trước
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hay còn gọi là giải thể hộ kinh doanh là việc ngừng hoạt động kinh doanh hoàn toàn và chấm dứt các giấy tờ pháp lý về hộ kinh doanh. Theo quy định tại điều 92 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:Thành phần hồ sơ:Bao gồm- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; + Bản chính: 1 + Bản sao: 0- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.                + Bản chính: 1 + Bản sao: 0- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế            + Bản chính: 1 + Bản sao: 0- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh             + Bản chính: 0 + Bản sao: 1Trình tự thủ tục:Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.Bước 2: Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.Yêu cầu, điều kiện:- Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.Kết quả thực hiệnPhòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Căn cứ pháp lý:Luật Doanh nghiệpNghị định 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 của chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệpThông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư quy định hướng dẫn về dăng ký doanh nghiệpThông tư 85/2019/TT-BTC      Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương         Trên đây là bài viết của chúng tôi về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/ Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội