0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60b735597cfe8-z2528257305129_ec8bb2c3e8e8a54202aedc8f0ff79363.jpg.webp

Đăng ký kinh doanh qua mạng

Thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng

Hiện nay, đăng ký kinh doanh qua mạng là một thủ tục mà rất nhiều người quan tâm do sự tiện lợi và nhanh chóng của nó. Bạn không cần mất nhiều thời gian đi lại và chuẩn bị nhiều giấy tờ phức tạp hay tốn nhiều giờ đồng hồ cho việc xếp hàng nộp hồ sơ. Đây là thủ tục mới được áp dụng vì vậy vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm được cách thực hiện như thế nào. Vì vậy, Legalzone hướng dẫn thủ tục “đăng ký kinh doanh qua mạng” để bạn đọc có thể tự mình đăng ký một cách dễ dàng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Nội dung chính bài viết

Các bước đăng ký kinh doanh qua mạng

 • Chuẩn bị
 • Nộp hồ sơ
 • Nhận kết quả

Chuẩn bị hồ sơ

Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=/online/default.aspx

Đăng ký tài khoản mới để đăng nhập.

đăng ký kinh doanh qua mạng

Chuẩn bị công cụ xác thực

– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Điều kiện được cấp tài khoản:

Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số.

Các thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Người cần được cấp Tài khoản ĐKKD là người ký xác thực hồ sơ. Đây có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

Các bước đăng ký tài khoản

 • Tạo Yêu cầu TKKD
 • Tải bản scan Giấy tờ pháp lý cá nhân

-Loại Giấy tờ pháp lý cá nhân được sử dụng để đăng ký Tài khoản ĐKKD

-Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực

-Được quét (scan màu) hoặc chụp ảnh từ bản giấy gốc

-Phải đảm bảo hiển thị rõ nét, đầy đủ, chính xác thông tin như bản giấy gốc

-Không có dấu hiệu cắt ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin.

 • Kiểm tra thông tin cá nhân theo đúng thông tin trong Giấy tờ pháp lý cá nhân
 • Gửi yêu cầu
 • Nhận email xác nhận

Nộp hồ sơ

Tạo hồ sơ

Bước 1: Chọn phương thức nộp hồ sơ

Nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nộp bằng chữ ký số công cộng

Bước 2: Chọn loại đăng ký trực tuyến

Người dung có thể chọn thành lập mới/ đơn vị trực thuộc hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc.

Bước 3.

Trường hợp 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 

Chọn loại hình doanh nghiệp

Trường hợp 2: Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

 

 • Tìm kiếm doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản
 • Click Tiếp theo

Lưu ý: Nếu đơn vị trực thuộc có Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương, cần tích chọn “Doanh nghiệp có GPĐT/GCNĐT”

Trường hợp 3: Đăng ký thay đổi doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc

 

 • Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi
 • Chọn loại đăng ký thay đổi
 • Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi
đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm doanh nghiệp/ĐVTT:

– Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số)

– Nếu tạo hồ sơ đăng ký thay đổi của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: cần nhập mã số của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (không nhập mã số của doanh nghiệp)

Bước 4: Kiểm tra kết quả tìm kiếm và Click Tiếp theo

 • Nhập thông tin về người nộp hồ sơ và Người đại diện pháp luật/ Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
 • Chọn vai trò của người nộp hồ sơ
 • Nhập Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật/ Người đứng đầu đơn vị trực thuộc

– Đối với doanh nghiệp: Nhập Số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đối với đơn vị trực thuộc: Nhập số giấy tờ pháp lý của người đứng đầu đơn vị trực thuộc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

 • Chọn loại đăng ký thay đổi

-Thay đổi nội dung ĐKDN: Làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN – Doanh nghiệp được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

-Thông báo thay đổi: Thay đổi những nội dung không có trên Giấy chứng nhận ĐKDN – Doanh nghiệp được nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 5. Xác nhận thông tin đăng ký

Nhập thông tin

 • Các khối thông tin trong hồ sơ đăng ký điện tử cần được nhập đầy đủ và chính xác theo Giấy đề nghị của doanh nghiệp
 • Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi:

– CHỈ nhập và ấn Lưu đối với những thông tin sửa đổi, bổ sung (tương ứng với Giấy đề nghị)

– KHÔNG ấn Lưu tại những khối thông tin không sửa đổi, bổ sung.

 • Dấu tích

– chỉ thể hiện thông tin đã được LƯU;

– KHÔNG thể hiện thông tin đã được nhập đầy đủ, chính xác

 • Điền khối thông tin “Người ký” hồ sơ

– Đối với các cảnh báo bắt buộc: người dùng cần nhập đầy đủ thông tin để nộp hồ sơ

– Đối với các cảnh báo không bắt buộc: nếu có cảnh báo đối với các thông tin không đăng ký thay đổi (không có trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp), người dùng không cần sửa các khối thông tin này.

Scan và tải tài liệu đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

 • Khi nộp hồ sơ đăng ký điện tử, người dùng cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy).
 • Tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:

– Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy – Có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”

– Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định)

– Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy

– Có dung lượng không quá 15Mb

 • Tích vào nút để chọn loại tài liệu đính kèm cần tải

Các bước tải tài liệu đính kèm

 • Click chọn tệp để chọn tệp trên máy tính
 • Nhấn tải lên các file đã chọn
 • Chọn loại tài liệu đính kèm tương ứng
 • Click lưu

Chuẩn bị Hồ sơ

 • Click Chuẩn bị
 • Xác nhận

Ký xác thực và nộp hồ sơ

 • Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào tài khoản
 • Trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Chỉ sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.0 trở lên, không sử dụng Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt khác khi thực hiện các tác nghiệp liên quan đến chữ ký số.

 • Người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào tài khoản

Các bước gán CKSCC vào tài khoản

-Cài đặt/Cập nhật Java (Phiên bản mới nhất)

-Kết nối Chữ ký số với máy vi tính cá nhân (Xem chi tiết video hướng dẫn kết nối chữ ký số với tài khoản)

-Kết nối Chữ ký số với tài khoản

Nhận kết quả

Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

 • Theo dõi thông qua phần “Danh sách hồ sơ đã đăng ký’
 • Các bước xử lý hồ sơ:

-Đã tiếp nhận

-Đang xử lý

-Trình lãnh đạo

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

Nhận kết quả

 • Trạng thái hồ sơ chuyển sang được chấp thuận
 • in các giấy ờ liên quan

Đối với hồ sơ có thanh toán phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử (được gửi về địa chỉ email đã nhập ở bước thanh toán điện tử). Trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng không được chấp thuận, người sử dụng sẽ được hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đã nộp theo quy định.

Trên đây là bài viết hướng dẫn của Legalzone về thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tham khảo các thủ tục trên trang thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

Bùi Lan
1045 ngày trước
Đăng ký kinh doanh qua mạng
Thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạngHiện nay, đăng ký kinh doanh qua mạng là một thủ tục mà rất nhiều người quan tâm do sự tiện lợi và nhanh chóng của nó. Bạn không cần mất nhiều thời gian đi lại và chuẩn bị nhiều giấy tờ phức tạp hay tốn nhiều giờ đồng hồ cho việc xếp hàng nộp hồ sơ. Đây là thủ tục mới được áp dụng vì vậy vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm được cách thực hiện như thế nào. Vì vậy, Legalzone hướng dẫn thủ tục “đăng ký kinh doanh qua mạng” để bạn đọc có thể tự mình đăng ký một cách dễ dàng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.Nội dung chính bài viếtCác bước đăng ký kinh doanh qua mạngChuẩn bị hồ sơĐăng ký tài khoản đăng nhập hệ thốngChuẩn bị công cụ xác thựcĐiều kiện được cấp tài khoản:Các bước đăng ký tài khoảnNộp hồ sơTạo hồ sơBước 1: Chọn phương thức nộp hồ sơBước 2: Chọn loại đăng ký trực tuyếnBước 3.Trường hợp 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp:Trường hợp 2: Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanhTrường hợp 3: Đăng ký thay đổi doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộcBước 4: Kiểm tra kết quả tìm kiếm và Click Tiếp theoBước 5. Xác nhận thông tin đăng kýNhập thông tinScan và tải tài liệu đính kèmTải tài liệu đính kèmCác bước tải tài liệu đính kèmChuẩn bị Hồ sơKý xác thực và nộp hồ sơNhận kết quảTheo dõi tình trạng xử lý hồ sơSửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)Nhận kết quảCác bước đăng ký kinh doanh qua mạngChuẩn bịNộp hồ sơNhận kết quảChuẩn bị hồ sơĐăng ký tài khoản đăng nhập hệ thốngTruy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=/online/default.aspxĐăng ký tài khoản mới để đăng nhập.Chuẩn bị công cụ xác thực– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoảnĐiều kiện được cấp tài khoản:Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tửTài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số.Các thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệpNgười cần được cấp Tài khoản ĐKKD là người ký xác thực hồ sơ. Đây có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.Các bước đăng ký tài khoảnTạo Yêu cầu TKKDTải bản scan Giấy tờ pháp lý cá nhân-Loại Giấy tờ pháp lý cá nhân được sử dụng để đăng ký Tài khoản ĐKKD-Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực-Được quét (scan màu) hoặc chụp ảnh từ bản giấy gốc-Phải đảm bảo hiển thị rõ nét, đầy đủ, chính xác thông tin như bản giấy gốc-Không có dấu hiệu cắt ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin.Kiểm tra thông tin cá nhân theo đúng thông tin trong Giấy tờ pháp lý cá nhânGửi yêu cầuNhận email xác nhậnNộp hồ sơTạo hồ sơBước 1: Chọn phương thức nộp hồ sơNộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanhNộp bằng chữ ký số công cộngBước 2: Chọn loại đăng ký trực tuyếnNgười dung có thể chọn thành lập mới/ đơn vị trực thuộc hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc.Bước 3.Trường hợp 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Chọn loại hình doanh nghiệpTrường hợp 2: Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh Tìm kiếm doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quảnClick Tiếp theoLưu ý: Nếu đơn vị trực thuộc có Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương, cần tích chọn “Doanh nghiệp có GPĐT/GCNĐT”Trường hợp 3: Đăng ký thay đổi doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổiChọn loại đăng ký thay đổiTìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổiTìm kiếm doanh nghiệp/ĐVTT:– Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số)– Nếu tạo hồ sơ đăng ký thay đổi của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: cần nhập mã số của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (không nhập mã số của doanh nghiệp)Bước 4: Kiểm tra kết quả tìm kiếm và Click Tiếp theoNhập thông tin về người nộp hồ sơ và Người đại diện pháp luật/ Người đứng đầu đơn vị trực thuộcChọn vai trò của người nộp hồ sơNhập Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật/ Người đứng đầu đơn vị trực thuộc– Đối với doanh nghiệp: Nhập Số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp– Đối với đơn vị trực thuộc: Nhập số giấy tờ pháp lý của người đứng đầu đơn vị trực thuộc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhChọn loại đăng ký thay đổi-Thay đổi nội dung ĐKDN: Làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN – Doanh nghiệp được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới-Thông báo thay đổi: Thay đổi những nội dung không có trên Giấy chứng nhận ĐKDN – Doanh nghiệp được nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpBước 5. Xác nhận thông tin đăng kýNhập thông tinCác khối thông tin trong hồ sơ đăng ký điện tử cần được nhập đầy đủ và chính xác theo Giấy đề nghị của doanh nghiệpĐối với hồ sơ đăng ký thay đổi:– CHỈ nhập và ấn Lưu đối với những thông tin sửa đổi, bổ sung (tương ứng với Giấy đề nghị)– KHÔNG ấn Lưu tại những khối thông tin không sửa đổi, bổ sung.Dấu tích– chỉ thể hiện thông tin đã được LƯU;– KHÔNG thể hiện thông tin đã được nhập đầy đủ, chính xácĐiền khối thông tin “Người ký” hồ sơ– Đối với các cảnh báo bắt buộc: người dùng cần nhập đầy đủ thông tin để nộp hồ sơ– Đối với các cảnh báo không bắt buộc: nếu có cảnh báo đối với các thông tin không đăng ký thay đổi (không có trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp), người dùng không cần sửa các khối thông tin này.Scan và tải tài liệu đính kèmTải tài liệu đính kèmKhi nộp hồ sơ đăng ký điện tử, người dùng cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy).Tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:– Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy – Có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”– Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định)– Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy– Có dung lượng không quá 15MbTích vào nút để chọn loại tài liệu đính kèm cần tảiCác bước tải tài liệu đính kèmClick chọn tệp để chọn tệp trên máy tínhNhấn tải lên các file đã chọnChọn loại tài liệu đính kèm tương ứngClick lưuChuẩn bị Hồ sơClick Chuẩn bịXác nhậnKý xác thực và nộp hồ sơNếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào tài khoảnTrường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.Lưu ý: Chỉ sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.0 trở lên, không sử dụng Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt khác khi thực hiện các tác nghiệp liên quan đến chữ ký số.Người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào tài khoảnCác bước gán CKSCC vào tài khoản-Cài đặt/Cập nhật Java (Phiên bản mới nhất)-Kết nối Chữ ký số với máy vi tính cá nhân (Xem chi tiết video hướng dẫn kết nối chữ ký số với tài khoản)-Kết nối Chữ ký số với tài khoảnNhận kết quảTheo dõi tình trạng xử lý hồ sơTheo dõi thông qua phần “Danh sách hồ sơ đã đăng ký’Các bước xử lý hồ sơ:-Đã tiếp nhận-Đang xử lý-Trình lãnh đạoSửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)Nhận kết quảTrạng thái hồ sơ chuyển sang được chấp thuậnin các giấy ờ liên quanĐối với hồ sơ có thanh toán phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử (được gửi về địa chỉ email đã nhập ở bước thanh toán điện tử). Trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng không được chấp thuận, người sử dụng sẽ được hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đã nộp theo quy định.Trên đây là bài viết hướng dẫn của Legalzone về thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tham khảo các thủ tục trên trang thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.