0888889366
timeline_post_file6304cda054574-Thong-bao-thay-đoi-thong-tin-cua-co-đong-sang-lap-cong-ty-co-phan.jpg.webp

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt dành cho các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh buôn bán nhỏ, những ngành nghề truyền thống. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

- giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh   Phụ lục III-1.docx nghị định 01/2021/NĐ-CP

+ Bản chính:1

+ Bản sao: 0

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;   

+ Bản chính:1

+ Bản sao: 0

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 

+ Bản chính:1

+ Bản sao: 0

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.   

+ Bản chính:1

+ Bản sao: 0

Yêu cầu, điều kiện

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; 

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau: 

+ Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: 

+ Loại hình “Hộ kinh doanh”; 

+ Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

 + Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. 

+ Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. 

+ Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện. 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trình tự thực hiện:

- Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Thời gian giải quyết

- Nộp trực tiếp: 3 Ngày: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Lệ phí : Đồng (Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC)

 - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phân một cửa - Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp Huyện

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật Doanh Nghiệp
  2. Thông tư 85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương          
  3. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp    
  4. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  

Trên đây là bài viết của chúng tôi về thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
557 ngày trước
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt dành cho các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh buôn bán nhỏ, những ngành nghề truyền thống. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh- giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh   Phụ lục III-1.docx nghị định 01/2021/NĐ-CP+ Bản chính:1+ Bản sao: 0- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;   + Bản chính:1+ Bản sao: 0- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; + Bản chính:1+ Bản sao: 0- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.   + Bản chính:1+ Bản sao: 0Yêu cầu, điều kiện- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; - Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau: + Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: + Loại hình “Hộ kinh doanh”; + Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. + Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. + Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. + Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện. - Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.Trình tự thực hiện:- Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).Thời gian giải quyết- Nộp trực tiếp: 3 Ngày: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.- Lệ phí : Đồng (Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC) - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ phân một cửa - Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp HuyệnCăn cứ pháp lý:Luật Doanh NghiệpThông tư 85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương          Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp    Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  Trên đây là bài viết của chúng tôi về thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội