0888889366
timeline_post_file632431c253e22-ik.jpg.webp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 7

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Hôm nay, ngày..........tháng...........năm............, chúng tôi gồm:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Tên tổ chức/ cá nhân:....................................................................................... Mã cổ đông.................................................................................................................. 

 • CMND/GCNĐKKD số:........................................ Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................................................................. 
 • Họ tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................................................................................... 
 • Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................... 
 • Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................... 
 • Điện thoại: Cơ quan: .................... Nhà riêng:.................. Di động:..................................................... Fax:............................ 
 • Hiện đang sở hữu:............................. cổ phần của Cty cổ phần ................................... 

Tương ứng tổng mệnh giá:............................................................................................................................. VND.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Tên tổ chức/ cá nhân:...................................................................................... Mã cổ đông................................................................................................................. 

 • CMND/GCNĐKKD số:........................................ Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................................................................. 
 • Họ tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................................................................................... 
 • Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................... 
 • Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................... 
 • Điện thoại: Cơ quan: .................... Nhà riêng:.................. Di động:..................................................... Fax:............................ 
 • Hiện đang sở hữu:............................. cổ phần của Cty cổ phần ...................................

Tương ứng tổng mệnh giá:............................................................................................................................. VND.

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:

 1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. cho Bên B theo chi tiết như sau:
 • Số lượng cổ phần chuyển nhượng:................................................................................................................................. 
 • Số ký hiệu:................................................................................................................................. 
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng chẵn/cổ phần)
 1. Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. trên.

ĐIỀU 2: Giá cả và phương thức thanh toán

1. . Giá chuyển nhượng:............................................................................................................................ /cổ phần.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Indent 2 Char"; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:27.0pt; text-align:justify; line-height:130%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.BodyTextIndent2Char {mso-style-name:"Body Text Indent 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text Indent 2"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1111781388; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:636626578 1700985542 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:63.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:63.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:99.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:99.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:135.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:135.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:171.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:171.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:207.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:207.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:243.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:243.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:279.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:279.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:315.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:315.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l1 {mso-list-id:1684436526; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-486532418 -1277682952 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2 {mso-list-id:1803688193; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-128839270 1447432818 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l3 {mso-list-id:2025744487; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-447985436 -555690812 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:63.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:63.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:99.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:99.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level4 {mso-level-tab-stop:135.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:135.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:171.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:171.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:207.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:207.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level7 {mso-level-tab-stop:243.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:243.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:279.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:279.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:315.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:315.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l4 {mso-list-id:2137791458; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1010339702 -716029774 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l4:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:108.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:144.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l4:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:180.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:216.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:252.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l4:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:288.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:324.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:360.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:360.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

(Bằng chữ:............................................................................................................................... )

Tổng trị giá:................................................................................................................................. 

(Bằng chữ:............................................................................................................................... )

Phương thức thanh toán:................................................................................................................................. 

Thời hạn thanh toán:................................................................................................................................. 

 1. Việc thanh toán do các bên thực hiện và tự chịu trách nhiệm với nhau, không liên quan đến Công ty cổ phần ...................................

ĐIỀU 3: Cổ tức và quyền mua cổ phần mới do Công ty cổ phần .................................. phát hành

 1. Cổ tức chưa chia phát sinh trước thời điểm chuyển quyền sở hữu được chuyển nhượng cho Bên B kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu. Trong trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện sau khi lập xong danh sách cổ đông được nhận cổ tức nhưng chưa thực trả cổ tức thì người được nhận cổ tức do các bên thỏa thuận. Nếu các bên không có thỏa thuận thì Bên A là người được nhận cổ tức theo danh sách cổ đông được nhận cổ tức đã lập. Cổ tức có thể được chia dưới hình thức bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng hình thức khác. Cổ tức mà Bên A hoặc Bên B được nhận là phần cổ tức còn lại sau khi trừ đi tất cả phần cổ tức đã tạm ứng.
 2. Quyền ưu tiên mua cổ phần khi Công ty cổ phần .................................. phát hành cổ phần mới được chuyển nhượng cho Bên B kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần, kể cả trường hợp Bên A đã đăng ký mua cổ phần trước thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần.

ĐIỀU 4: Thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần

Thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần là khi hoàn tất việc đăng ký đầy đủ nội dung về cổ đông vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần .................................., bao gồm: tên, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại nhận chuyển nhượng, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng của Bên B, ngày đăng ký cổ phần nhận chuyển nhượng. Thời điểm chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần không phụ thuộc vào việc thanh toán tiền chuyển nhượng, các tranh chấp cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên. 

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 1. Được nhận thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng
 2. Cam kết và chịu trách nhiệm về việc:
 3. Sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng.
 4. Số cổ phần chuyển nhượng được phép chuyển nhượng, hiện không cầm cố, hứa bán hoặc liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào khác với bên thứ ba.
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................

ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 1. Thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.
 2. Cam kết và chịu trách nhiệm về việc:
 • Đủ điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần ...................................
 • Chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................
 • Về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về việc mua cổ phần.
 1. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................

ĐIỀU 7: Điều khoản chung:

 1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần ...................................
 2. Các bên chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đồng này, về tính pháp lý của việc chuyển nhượng cũng như các tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng.
 3. Hợp đồng chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực khi có xác nhận của Công ty cổ phần ...................................
 4. Các bên đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng Quy định về việc chuyển nhượng, cầm cố cổ phần Công ty cổ phần .................................. ban hành kèm theo Quyết định số ..................... ngày..................của HĐQT Công ty cổ phần ...................................

Hợp đồng này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, 01 lưu tại Công ty cổ phần ...................................

                       

                                  BÊN A                                                                                             BÊN B

 

Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 7

 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
533 ngày trước
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 7
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày..........tháng...........năm............, chúng tôi gồm: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)Tên tổ chức/ cá nhân:....................................................................................... Mã cổ đông.................................................................................................................. CMND/GCNĐKKD số:........................................ Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................................................................. Họ tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................................................................................... Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................... Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................... Điện thoại: Cơ quan: .................... Nhà riêng:.................. Di động:..................................................... Fax:............................ Hiện đang sở hữu:............................. cổ phần của Cty cổ phần ................................... Tương ứng tổng mệnh giá:............................................................................................................................. VND.BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)Tên tổ chức/ cá nhân:...................................................................................... Mã cổ đông................................................................................................................. CMND/GCNĐKKD số:........................................ Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................................................................. Họ tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................................................................................... Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................... Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................... Điện thoại: Cơ quan: .................... Nhà riêng:.................. Di động:..................................................... Fax:............................ Hiện đang sở hữu:............................. cổ phần của Cty cổ phần ...................................Tương ứng tổng mệnh giá:............................................................................................................................. VND.Các bên thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. theo các điều khoản sau:ĐIỀU 1:Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. cho Bên B theo chi tiết như sau:Số lượng cổ phần chuyển nhượng:................................................................................................................................. Số ký hiệu:................................................................................................................................. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng chẵn/cổ phần)Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần .................................. trên.ĐIỀU 2: Giá cả và phương thức thanh toán1. . Giá chuyển nhượng:............................................................................................................................ /cổ phần.<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Indent 2 Char"; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:27.0pt; text-align:justify; line-height:130%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.BodyTextIndent2Char {mso-style-name:"Body Text Indent 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text Indent 2"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1111781388; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:636626578 1700985542 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:63.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:63.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:99.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:99.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:135.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:135.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:171.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:171.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:207.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:207.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:243.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:243.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:279.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:279.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:315.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:315.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l1 {mso-list-id:1684436526; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-486532418 -1277682952 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2 {mso-list-id:1803688193; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-128839270 1447432818 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l2:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l3 {mso-list-id:2025744487; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-447985436 -555690812 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:63.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:63.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:99.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:99.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level4 {mso-level-tab-stop:135.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:135.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:171.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:171.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:207.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:207.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3:level7 {mso-level-tab-stop:243.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:243.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:279.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:279.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:315.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:315.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l4 {mso-list-id:2137791458; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1010339702 -716029774 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l4:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:108.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:144.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l4:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:180.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:216.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:252.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l4:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:288.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:324.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:360.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:360.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->(Bằng chữ:............................................................................................................................... )Tổng trị giá:................................................................................................................................. (Bằng chữ:............................................................................................................................... )Phương thức thanh toán:................................................................................................................................. Thời hạn thanh toán:................................................................................................................................. Việc thanh toán do các bên thực hiện và tự chịu trách nhiệm với nhau, không liên quan đến Công ty cổ phần ...................................ĐIỀU 3: Cổ tức và quyền mua cổ phần mới do Công ty cổ phần .................................. phát hànhCổ tức chưa chia phát sinh trước thời điểm chuyển quyền sở hữu được chuyển nhượng cho Bên B kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu. Trong trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện sau khi lập xong danh sách cổ đông được nhận cổ tức nhưng chưa thực trả cổ tức thì người được nhận cổ tức do các bên thỏa thuận. Nếu các bên không có thỏa thuận thì Bên A là người được nhận cổ tức theo danh sách cổ đông được nhận cổ tức đã lập. Cổ tức có thể được chia dưới hình thức bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng hình thức khác. Cổ tức mà Bên A hoặc Bên B được nhận là phần cổ tức còn lại sau khi trừ đi tất cả phần cổ tức đã tạm ứng.Quyền ưu tiên mua cổ phần khi Công ty cổ phần .................................. phát hành cổ phần mới được chuyển nhượng cho Bên B kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần, kể cả trường hợp Bên A đã đăng ký mua cổ phần trước thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần.ĐIỀU 4: Thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phầnThời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần là khi hoàn tất việc đăng ký đầy đủ nội dung về cổ đông vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần .................................., bao gồm: tên, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại nhận chuyển nhượng, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng của Bên B, ngày đăng ký cổ phần nhận chuyển nhượng. Thời điểm chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần không phụ thuộc vào việc thanh toán tiền chuyển nhượng, các tranh chấp cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên. ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên AĐược nhận thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồngCam kết và chịu trách nhiệm về việc:Sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng.Số cổ phần chuyển nhượng được phép chuyển nhượng, hiện không cầm cố, hứa bán hoặc liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào khác với bên thứ ba.Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên BThanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.Cam kết và chịu trách nhiệm về việc:Đủ điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần ...................................Chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................Về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần.Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về việc mua cổ phần.Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần ...................................ĐIỀU 7: Điều khoản chung:Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần ...................................Các bên chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đồng này, về tính pháp lý của việc chuyển nhượng cũng như các tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng.Hợp đồng chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực khi có xác nhận của Công ty cổ phần ...................................Các bên đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng Quy định về việc chuyển nhượng, cầm cố cổ phần Công ty cổ phần .................................. ban hành kèm theo Quyết định số ..................... ngày..................của HĐQT Công ty cổ phần ...................................Hợp đồng này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, 01 lưu tại Công ty cổ phần ...................................                                                         BÊN A                                                                                             BÊN B Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 7