0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bd96cd8d660-123467322_5668622506511577_7807030554431008942_n.png.webp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là gì?

Để thành lập doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký cần những gì? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều khách hàng gửi tới Legalzone. Vì vậy, trong bài viết này, Legalzone xin giải đáp thắc mắc này của các bạn. Mời bạn theo dõi bài viết “Quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp”.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là gì?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo quy định để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh là điều kiện mang tính pháp định để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với mỗi loại hình doanh nghiệp,hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các tài liệu, giấy tờ khác nhau.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Đối với công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thanh viên trở lên, công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc  tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu ư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Trên đây là bài viết của Legalzone về “Quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp”. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu hồ sơ và thủ tục trên trang thủ tục pháp luật của chúng tôi.

Bùi Lan
1041 ngày trước
Hồ sơ đăng ký kinh doanh là gì?
Để thành lập doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký cần những gì? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều khách hàng gửi tới Legalzone. Vì vậy, trong bài viết này, Legalzone xin giải đáp thắc mắc này của các bạn. Mời bạn theo dõi bài viết “Quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp”.Hồ sơ đăng ký kinh doanh là gì?Hồ sơ đăng ký kinh doanh là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo quy định để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh là điều kiện mang tính pháp định để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với mỗi loại hình doanh nghiệp,hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các tài liệu, giấy tờ khác nhau.Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?Đối với doanh nghiệp tư nhânGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhânĐối với công ty hợp danhGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Danh sách thành viên.Bản sao các giấy tờ sau đây:- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thanh viên trở lên, công ty cổ phầnGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.Bản sao các giấy tờ sau đây:- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.- Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viênGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Bản sao các giấy tờ sau đây:- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước;Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc  tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.Đối với nhà đầu tư nước ngoàiHồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu ư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.Trên đây là bài viết của Legalzone về “Quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp”. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu hồ sơ và thủ tục trên trang thủ tục pháp luật của chúng tôi.