0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d1c3e571b5f-7e292b7d3f5dcb03924c.jpg.webp

Hóa đơn Giá trị gia tăng là gì ?

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Các quy định về hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất mà doanh nghiệp cần phải biết qua bài viết sau của Legalzone

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của hoá đơn GTGT

Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế doanh nghiệp phải nộp.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax, hay gọi tắt là VAT).

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Số thuế nộp theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, gồm:

+ Thuế GTGT đầu vào (khi có hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ)

+ Và thuế GTGT đầu ra (khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng).

Nộp thuế giá trị gia tăng

– Nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra:

    Doanh nghiệp sẽ được Nhà nước cho khấu trừ hoặc hoàn tiền thuế bằng phần chênh lệch.

– Nếu thuế GTGT đầu vào nhỏ hơn thuế GTGT đầu ra: 
    Doanh nghiệp sẽ nộp thuế cho Nhà nước bằng phần chênh lệch.

Tham khảo thêm bài viết về Hóa đơn điện tử là gì? Tại đây

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì 

Dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

Hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5.

Chức năng: dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Do Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện.

Áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức 

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu.

Quy định hóa đơn giá trị gia tăng

Những nội dung bắt buộc và một số quy định về hoá đơn gtgt.

Những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGT

Hóa đơn GTGT phải có thông tin về:

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có)
+ danh mục hành hóa dịch vụ, ngày thực hiện giao dịch
+ Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế GTGT, thuế suất GTGT và giá trị thuế GTGT.

Hóa đơn GTGT có giá trị về mặt pháp lý. Nó tách riêng giá trị thực của hàng hóa. Và phần giá trị tăng thêm, là căn cứ để khấu trừ thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối lượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.

Nếu nộp báo cáo theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo theo quý.

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.

Trên đây là những khái niệm cơ bản về hóa đơn giá trị gia tăng. Liên hệ ngay để tư vấn.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Mất hóa đơn cần làm gì ?

Mẫu biên bản hủy hóa đơn VAT 

avatar
Bùi Lan
1032 ngày trước
Hóa đơn Giá trị gia tăng là gì ?
Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Các quy định về hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất mà doanh nghiệp cần phải biết qua bài viết sau của LegalzoneHoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của hoá đơn GTGTThuế giá trị gia tăng là gìThuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế doanh nghiệp phải nộp.Thuế giá trị gia tăngThuế giá trị gia tăng (Value Added Tax, hay gọi tắt là VAT).Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.Được nộp vào ngân sách Nhà nước.Số thuế nộp theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, gồm:+ Thuế GTGT đầu vào (khi có hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ)+ Và thuế GTGT đầu ra (khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng).Nộp thuế giá trị gia tăng– Nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra:    Doanh nghiệp sẽ được Nhà nước cho khấu trừ hoặc hoàn tiền thuế bằng phần chênh lệch.– Nếu thuế GTGT đầu vào nhỏ hơn thuế GTGT đầu ra:     Doanh nghiệp sẽ nộp thuế cho Nhà nước bằng phần chênh lệch.Tham khảo thêm bài viết về Hóa đơn điện tử là gì? Tại đâyHoá đơn giá trị gia tăng là gì Dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:Hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5.Chức năng: dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;– Hoạt động vận tải quốc tế;– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;Do Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện.Áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ.Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức – Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu.Quy định hóa đơn giá trị gia tăngNhững nội dung bắt buộc và một số quy định về hoá đơn gtgt.Những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGTHóa đơn GTGT phải có thông tin về:+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có)+ danh mục hành hóa dịch vụ, ngày thực hiện giao dịch+ Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế GTGT, thuế suất GTGT và giá trị thuế GTGT.Hóa đơn GTGT có giá trị về mặt pháp lý. Nó tách riêng giá trị thực của hàng hóa. Và phần giá trị tăng thêm, là căn cứ để khấu trừ thuế.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnHàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối lượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.Nếu nộp báo cáo theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo theo quý.Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.Trên đây là những khái niệm cơ bản về hóa đơn giá trị gia tăng. Liên hệ ngay để tư vấn.Tham khảo thêm các bài viết liên quan:Mất hóa đơn cần làm gì ?Mẫu biên bản hủy hóa đơn VAT