0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d1c42b0a290-9ca3ccbed89e2cc0758f.jpg.webp

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì ? Các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử như thế nào ? Cùng Legalzone tìm hiểu về loại hoá đơn này qua bài viết dưới đây.

Hóa đơn điện tử là gì ? 

Hoá đơn điện tử là gì ? Các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử như thế nào ? Cùng tìm hiểu về loại hoá đơn này qua bài viết dưới đây.

Hóa đơn điện tử là gì?

Khái niệm hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được pháp luật quy định khá cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Theo đó, hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Phân loại hóa đơn điện tử 

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Tham khảo bài viết sau: Đặc điểm của hoá đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng 

Hóa đơn hàng hóa là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Hóa đơn bán hàng này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác

Các loại hóa đơn khác bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Lưu ý: Các loại hóa đơn điện tử này phải theo định dạng chuẩn.

Trên đây là bài tư vấn của Legalzone về “Hóa đơn điện tử là gì ? Và các quy định tổng quan theo pháp luật hiện?” gửi đến bạn đọc.

Để hiểu rõ hơn về hoá đơn điện tử hoặc đặt mua hoá đơn điện tử uy tín.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ.

avatar
Bùi Lan
1032 ngày trước
Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là gì ? Các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử như thế nào ? Cùng Legalzone tìm hiểu về loại hoá đơn này qua bài viết dưới đây.Hóa đơn điện tử là gì ? Hoá đơn điện tử là gì ? Các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử như thế nào ? Cùng tìm hiểu về loại hoá đơn này qua bài viết dưới đây.Khái niệm hóa đơn điện tửHóa đơn điện tử được pháp luật quy định khá cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.Theo đó, hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.Phân loại hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuếTheo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuếTheo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.Các loại hóa đơn điện tửTheo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:Hóa đơn giá trị gia tăngHóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.Tham khảo bài viết sau: Đặc điểm của hoá đơn giá trị gia tăngHóa đơn bán hàng Hóa đơn hàng hóa là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.Hóa đơn bán hàng này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.Các loại hóa đơn khácCác loại hóa đơn khác bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.Lưu ý: Các loại hóa đơn điện tử này phải theo định dạng chuẩn.Trên đây là bài tư vấn của Legalzone về “Hóa đơn điện tử là gì ? Và các quy định tổng quan theo pháp luật hiện?” gửi đến bạn đọc.Để hiểu rõ hơn về hoá đơn điện tử hoặc đặt mua hoá đơn điện tử uy tín.Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ.