0888889366
timeline_post_file60c6e18b72d65-z2543540533719_0900f7719bf4f15c7c4b510d58242f6a.jpg.webp

Hợp nhất doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

 

Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trên thế giới là hình thức nào? Sau quá trình hợp nhất, tạo thành một công ty mới đó cũng là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Vậy cụ thể như thế nào,  sau đây, công ty Luật  Legalzone phân tích các quy định về hợp nhất doanh nghiệp là gì? Các bạn hãy cùng tham khảo!

1.Khái niệm

Theo quy định tại khoản , Điều 200 Luật doanh nghiệp 2020 Hợp nhất doanh nghiệp được quy định như sau: “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất”.

Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất với nhau bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất để tạo thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất), đồng thời sẽ chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.  Ví dụ: Công ty A và công ty B có thể hợp nhất để tạo thành công ty C bằng cách chuyển hết toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty A và B sang công ty C. Sau khi hợp nhất thì công ty A và B sẽ chấm dứt sự tồn tại ( A+ B = C).

2.Thành phần hồ sơ

thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện hợp nhất, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng hợp nhất công ty;
  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty theo từng loại hình doanh nghiệp:
  • Công ty hợp nhất là công ty TNHH 1TV: Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
  • Công ty hợp nhất là công ty TNHH 2TV trở lên: Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Công ty hợp nhất là công ty Cổ phẩn: Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; Danh sách cổ đông sáng lập; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

3.Thủ tục thực hiện

Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất theo các bước sau:

Bước 1:

Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bước 2:

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 3:

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

Hệ quả

Doanh nghiệp hợp nhất hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị hợp nhất.

Hợp nhất là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Đối với trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ trên 30% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 30% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Từ đó có thể thấy, hợp nhất doanh nghiệp có thể nói là một hình thức tập hợp nguồn lực nhanh và ngắn nhất từ hai hoặc nhiều Công ty thành một Công ty lớn mạnh hơn nhiều về tài chính, nhân sự hay cả thị phần kinh tế,…Việc hợp nhất giữa các Công ty cùng lĩnh vực sẽ tạo được sức mạnh, sức cạnh tranh trên thị trường so với các Công ty cũ phải cạnh tranh riêng lẻ. Tuy nhiên, việc hợp nhất thì Công ty phải tổ chức lại nhân sự, quy trình khi mô hình Công ty lớn hơn.

Hợp nhất doanh nghiệp song song với những lợi ích đạt được chắc chắn không thể thiếu những rủi ro. Để tránh những trường hợp sai lầm không đáng có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là các nội dung tư vấn về  hợp nhất doanh nghiệp. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Legalzone theo thông tin sau đây.

Công ty Luật TNHH Legalzone

Địa chỉ: Số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0888.889.366

Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục cần thiết qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi: http://thutucphapluat.com

Bùi Lan
538 ngày trước
Hợp nhất doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020
 Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trên thế giới là hình thức nào? Sau quá trình hợp nhất, tạo thành một công ty mới đó cũng là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Vậy cụ thể như thế nào,  sau đây, công ty Luật  Legalzone phân tích các quy định về hợp nhất doanh nghiệp là gì? Các bạn hãy cùng tham khảo!1.Khái niệmTheo quy định tại khoản , Điều 200 Luật doanh nghiệp 2020 Hợp nhất doanh nghiệp được quy định như sau: “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất”.Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất với nhau bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất để tạo thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất), đồng thời sẽ chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.  Ví dụ: Công ty A và công ty B có thể hợp nhất để tạo thành công ty C bằng cách chuyển hết toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty A và B sang công ty C. Sau khi hợp nhất thì công ty A và B sẽ chấm dứt sự tồn tại ( A+ B = C).2.Thành phần hồ sơDoanh nghiệp thực hiện hợp nhất, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:Hợp đồng hợp nhất công ty;Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhấtBản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty theo từng loại hình doanh nghiệp:Công ty hợp nhất là công ty TNHH 1TV: Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Danh sách người đại diện theo ủy quyền.Công ty hợp nhất là công ty TNHH 2TV trở lên: Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.Công ty hợp nhất là công ty Cổ phẩn: Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; Danh sách cổ đông sáng lập; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).3.Thủ tục thực hiệnCác công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất theo các bước sau:Bước 1:Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.Bước 2:Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.Bước 3:Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệLệ phí:+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)Hệ quảDoanh nghiệp hợp nhất hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị hợp nhất.Hợp nhất là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.Đối với trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ trên 30% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 30% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.Từ đó có thể thấy, hợp nhất doanh nghiệp có thể nói là một hình thức tập hợp nguồn lực nhanh và ngắn nhất từ hai hoặc nhiều Công ty thành một Công ty lớn mạnh hơn nhiều về tài chính, nhân sự hay cả thị phần kinh tế,…Việc hợp nhất giữa các Công ty cùng lĩnh vực sẽ tạo được sức mạnh, sức cạnh tranh trên thị trường so với các Công ty cũ phải cạnh tranh riêng lẻ. Tuy nhiên, việc hợp nhất thì Công ty phải tổ chức lại nhân sự, quy trình khi mô hình Công ty lớn hơn.Hợp nhất doanh nghiệp song song với những lợi ích đạt được chắc chắn không thể thiếu những rủi ro. Để tránh những trường hợp sai lầm không đáng có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.Trên đây là các nội dung tư vấn về  hợp nhất doanh nghiệp. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Legalzone theo thông tin sau đây.Công ty Luật TNHH LegalzoneĐịa chỉ: Số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà NộiHotline: 0888.889.366Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục cần thiết qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi: http://thutucphapluat.com